[PWC-MEDIA] Snelle ontwikkeling van droge tropenbos door vlinderbloemige bomen

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 29 May 2018 08:54:16 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]Persbericht Wageningen University & Research, nr 039, 29 mei 2018Snelle ontwikkeling van droge tropenbos door vlinderbloemige bomenTropische bossen die zich ontwikkelen op verlaten, droge landbouwgrond tellen 
opmerkelijk veel bomen van de familie van de vlinderbloemigen, waartoe ook onze 
bonen, klavers en acacia’s behoren. Deze bomen leggen stikstof vast en zijn 
door hun bladvorm bestand tegen droogte, waardoor ze zich succesvol vestigen. 
Een internationaal team van onderzoekers, waaronder van Wageningen University & 
Research, ontdekte zo de strategie waarop droge bossen in de 
Latijns-Amerikaanse tropen zich herstellen.Het onderzoeksteam van meer dan zestig onderzoekers uit bijna alle werelddelen 
constateerde dat tijdens de eerste drie decennia van de natuurlijke regeneratie 
van bossen op voormalige, droge landbouwgrond, de vlinderbloemige bomen 
tweemaal zo veel plaats innemen in vergelijking met natte secundaire bossen. In 
de gebieden in Latijns-Amerika met een jaarlijks neerslagniveau van minder dan 
1500 mm spelen deze vlinderbloemige bomen een cruciale rol voor het herstel van 
het bos; met name de vlinderbloemigen die stikstof binden en goed bestand zijn 
tegen droogte. In zo’n jong droog bos is er nog een open bladerdek, en de bodem 
is arm aan stikstof, zegt de Wageningse bosecologe Danaë Rozendaal. “Maar die 
toestand verandert snel. De vlinderbloemige bomen kunnen stikstof uit de lucht 
vastleggen en maken zo hun eigen nutriënten aan, die later beschikbaar komen 
aan de volgende generatie bomen.”Dubbel geveerd blad

Naast stikstofvoorziening zijn vlinderbloemige bomen ook goed bestand tegen de 
droogte. Hun bladeren zijn vaak dubbel geveerd waardoor de verdamping 
aanzienlijk geringer is. Deze bladeren met rijen kleine blaadjes (en bij dubbel 
geveerd nogmaals een rij blaadjes), verdampen minder water dan één groot blad 
van hetzelfde oppervlak. Ook kan de boom de bladstand van deze blaadjes sturen, 
van de zon af bijvoorbeeld, zodat ze minder warmte verzamelen. “Dit alles 
verbetert de warmteafvoer en reguleert de bladtemperatuur efficiënter,” zegt 
Danaë Rozendaal.Tot nu toe was het niet duidelijk hoe belangrijk vlinderbloemigen zijn voor de 
ontwikkeling van een hernieuwd droog tropisch bos. “De dominante aanwezigheid 
van de vlinderbloemige soorten is dus te verklaren met de eigenschappen die 
deze boomsoorten hebben: stikstofbinding en droogtetolerantie,” concludeert de 
onderzoeksgroep. Het team beveelt beleidsmakers en bosbouwers die bossen op 
voormalige landbouwgrond effectief willen restaureren aan om droogtebestendige 
vlinderbloemige bomen aan te planten of met rust te laten. De onderzoekers 
adviseren ook om in modellen voor bosherstel de grootschalige nutriëntencyclus 
die met de leeftijd van het bos verandert, mee te nemen. Het gaat om enorme 
oppervlakten aan bos wereldwijd, omdat de helft van alle tropische bossen 
secundair bos is.Het internationale team maakt voor de studie gebruik van 42 bosgebieden waarvan 
de soortensamenstelling bekend is. Deze dataset van het 2ndFOR-network bevat 
bossen van 2 tot 100 jaar oud op grond die voorheen als weidegrond of zgn. 
‘shifting cultivation’ werden benut. In elk van de 1207 monstergebieden werden 
de bomen met een stam van 5 cm en dikker in kaart gebracht, en vergeleken met 
de jaarlijkse neerslag, die kan variëren van 750 tot 4000 mm. In de gebieden 
identificeerden zij 398 soorten vlinderbloemige bomen.Publicatie in Nature Ecology & Evolution

Legume abundance along successional and rainfall gradients in neotropical 
forests. Maga Gei, Danaë M. A. Rozendaal, Lourens Poorter, Frans Bongers et al. 
Nature Ecology & Evolution, 28 mei 2018. DOI 10.1038/s41559-018-0559-6NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie van Danaë Rozendaal, Laboratorium voor Geo-informatiekunde en 
Remote Sensing, Wageningen University & Research, tel. 0317 487 929. Email 
danae.rozendaal@xxxxxx<mailto:danae.rozendaal@xxxxxx> of Lourens Poorter, 
Bosecologie en Bosbeheer groep, tel. 0317 486 216. Email 
lourens.poorter@xxxxxx<mailto:lourens.poorter@xxxxxx> of via Jac Niessen, 
wetenschapsvoorlichter Wageningen University & Research, tel. 0317 485003, 
jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>. Foto's: Danaë Rozendaal, WUR.In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie ‘To 
explore the potential of nature to improve the quality of life’ combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Attachment: 039_20180528_photo_leaf_Caesalpinia%20pluviosa%20Bolivia.jpg
Description: 039_20180528_photo_leaf_Caesalpinia%20pluviosa%20Bolivia.jpg

Attachment: 039_20180528_photoSchizolobium%20parahyba_Bolivia.jpg
Description: 039_20180528_photoSchizolobium%20parahyba_Bolivia.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Snelle ontwikkeling van droge tropenbos door vlinderbloemige bomen - Niessen, Jac