[PWC-MEDIA] Siliconen kunnen tot celdood leiden

  • From: Persvoorlichting Radboud Universiteit <media@xxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 12 Jun 2020 05:01:57 -0400 (EDT)


Radboud University
Browserversie 
[http://links.ru.nl/m/1/98267547/02-b20164-e365159131324a13a1da55a525f32bd1/1/25/59d5a56c-f28e-4cc0-8850-de6d8a9d1a78]
 | Afmelden 
[https://analytics.clickdimensions.com/runl-anvrd/pages/6kutbucceemrmqbqvqxlwq.html?_cldunsub=7eae5336f7aaea11914f005056ac4b59-3140fc8c6acd4e718f0921d71b9decb0-account]
Persbericht
U vindt dit bericht ook op onze website 
[https://www.ru.nl/nieuws-agenda/nieuws/vm/imm/2020/siliconen-celdood-leiden/]
Siliconen kunnen tot celdood leiden
Siliconenmoleculen uit borstimplantaten kunnen in menselijke cellen processen 
in gang zetten die celdood tot gevolg hebben. Dat hebben onderzoekers van de 
Radboud Universiteit aangetoond in een nieuwe studie, die op 12 juni 
gepubliceerd wordt in Scientific Reports. ‘Maar er zijn nog veel openstaande 
vragen over wat dit zou kunnen betekenen voor de gezondheidseffecten van 
siliconen borstimplantaten. Meer onderzoek is dus hard nodig’, zegt Ger Pruijn, 
hoogleraar Biomoleculaire Chemie aan de Radboud Universiteit.
De mogelijke bijwerkingen van siliconen borstimplantaten staan al geruime tijd 
ter discussie. Er zijn gevallen bekend 
[https://journals.lww.com/plasreconsurg/Fulltext/2019/03001/Breast_Implant_Illness__A_Way_Forward.12.aspx]
 waarbij deze hebben geleid tot ernstige vermoeidheid, koorts, pijnlijke 
spieren en gewrichten en concentratiestoornissen. Er is echter nog geen 
wetenschappelijke studie die aantoont welk effect siliconenmoleculen op 
menselijke lichaamscellen kunnen hebben dat deze gevonden bijwerkingen zou 
kunnen verklaren.
Siliconen in het lichaam
Het is bekend dat borstimplantaten ‘zweten’, waarbij siliconenmoleculen uit het 
implantaat door de omhulling heen komen en in het lichaam terecht komen. Uit 
eerder onderzoek van Dr. Rita Kappel, plastisch chirurg, samen met het 
Radboudumc in 2016 
[https://clinmedjournals.org/articles/cmrcr/clinical-medical-reviews-and-case-reports-cmrcr-3-087.pdf]
 is gebleken dat siliconenmoleculen zich vervolgens kunnen verplaatsen door het 
lichaam via de bloedbaan of het lymfestelsel. De biochemici van de Radboud 
Universiteit stelden zich de vervolgvraag welk effect siliconen zouden kunnen 
hebben op cellen die eraan worden blootgesteld.
Screenshot van video waarin te zien is wat er gebeurt als HeLa-cellen 
(gekweekte menselijke cellen) worden blootgesteld aan siliconendruppeltjes. 
Bekijk de video hier: https://youtu.be/rjOg1v4I9uY ;
[https://youtu.be/rjOg1v4I9uY]
Gekweekte cellen
Bij gekweekte cellen bleken siliconen moleculaire processen in gang te zetten 
die celdood tot gevolg hebben. ‘We zien overeenkomsten met moleculaire 
processen die te maken hebben met geprogrammeerde celdood, een natuurlijk 
proces dat we apoptose noemen en dat een belangrijke functie heeft bij het 
opruimen van cellen in ons lichaam. Dit effect is overigens afhankelijk van de 
dosis siliconen en de grootte van de siliconenmoleculen. Hoe kleiner het 
molecuul, hoe sterker het effect’, aldus Pruijn.
Om het effect van siliconen op menselijke cellen te onderzoeken, hebben de 
onderzoekers kleine siliconenmoleculen – die ook voorkomen in siliconen 
borstimplantaten – toegevoegd aan drie verschillende soorten gekweekte 
menselijke cellen. ‘De ene cel bleek gevoeliger voor het effect van siliconen 
dan de andere twee celtypen. Dit suggereert dat er ook in het menselijk lichaam 
verschillen bestaan in de gevoeligheid van cellen voor siliconen’.
Open vragen
De effecten die de onderzoekers hebben gevonden leiden tot veel nieuwe vragen. 
‘We zien dat siliconen verandering in cellen induceren, maar we kunnen nog niet 
met zekerheid zeggen of deze veranderingen zouden kunnen leiden tot 
bijvoorbeeld een auto-immuunreactie, wat de negatieve bijwerkingen van 
implantaten gedeeltelijk zou kunnen verklaren’, zegt Pruijn.
‘Het is daarnaast ook erg belangrijk om voorzichtig te zijn met het verbinden 
van conclusies aan deze bevindingen, omdat we gekweekte cellen hebben gebruikt 
voor het onderzoek en geen specifieke menselijke cellen, zoals hersencellen of 
spiercellen. Verder onderzoek is dus nodig om meer helderheid te krijgen.’
Publicatie
‘Low molecular weight silicones induce cell death in cultured cells’, Carla 
Onnekink, Rita M. Kappel, Wilbert C. Boelens, Ger J. M. Pruijn, Scientific 
Reports
DOI: 10.1038/s41598-020-66666-7 
[http://www.nature.com/articles/s41598-020-66666-7]

download de infographic 'Siliconen kunnen tot celdood leiden' (.jpg) 
[https://file-us.clickdimensions.com/runl-anvrd/files/infographic_siliconenkunnentotceldoodleiden_radbouduniversiteit_nl.jpg?1591780357752]
Noot voor de pers
Meer weten? Neem contact op met:
* Ger Pruijn, g.pruijn@xxxxxxxxxxxxx [mailto:g.pruijn@xxxxxxxxxxxxx] 
* Persvoorlichting & Wetenschapscommunicatie Radboud Universiteit, media@xxxxx 
[mailto:media@xxxxx], 024 3616000
Links
www.ru.nl/onderzoek [http://www.ru.nl/onderzoek/]
https://youtu.be/rjOg1v4I9uY [https://youtu.be/rjOg1v4I9uY]

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Siliconen kunnen tot celdood leiden - Persvoorlichting Radboud Universiteit