[PWC-MEDIA] STW en ProRail in partnershipprogramma ExploRail

 • From: pr@xxxxxx
 • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Mon, 30 May 2011 14:46:24 +0200

Datum 30-5-2011
Correspondentienummer 2011/12224/STW
                            
Betreft: STW en ProRail in partnershipprogramma ExploRail

Beste lezer,

Technologiestichting STW en ProRail starten Partnershipprogramma ExploRail 

30 mei 2011 

Technologiestichting STW en ProRail hebben een samenwerkingsovereenkomst 
gesloten voor het Partnershipprogramma ExploRail. Hierin gaan ze de komende 
vijf jaar samenwerken aan wetenschappelijk onderzoek op het gebied van 
?Intelligent Rail Infrastructure? (?Zelfdenkend Spoor?). Het doel van het 
programma is door grensverleggend en innovatief onderzoek de 
spoorinfrastructuur in Nederland voor de toekomst robuust en betrouwbaar te 
maken. Het programma heeft de vorm van een STW-Partnership. Dit type programma 
is een initiatief van STW om effectieve samenwerking tussen de Nederlandse 
academische wereld en het bedrijfsleven te bevorderen. STW wordt bij ExploRail 
ondersteund door het Gebied Maatschappij- en Gedragswetenschappen (MaGW) van 
NWO. Voor het programma is een bedrag van 2,5 miljoen euro beschikbaar. De 
helft hiervan is afkomstig van ProRail. MaGW en het vroegere ICTRegie dragen 
financieel bij aan het programma. 

Zoals elke treinreiziger weet heeft Nederland een zeer druk bereden 
spoorwegnet, met name in de Randstad. Dat is daardoor zeer gevoelig voor 
verstoringen en dat is ongewenst. Het spoorwegnet is een technisch complex 
systeem. ProRail heeft de wetenschappelijke vragen aangedragen en met de 
partijen samen geformuleerd tot het onderzoeksprogramma ExploRail. Een aantal 
cruciale kwesties is aan de orde. Hoe lokaliseer je sneller dan nu bestaande en 
zich ontwikkelende problemen op het spoorwegnet? Welke componenten van het net 
zijn daarin cruciaal en welke sensorsystemen heb je nodig om die componenten te 
bewaken? Hoe krijg je de vereiste informatie over de staat van het spoorwegnet 
om effectieve beslissingen te kunnen nemen over zaken als onderhoud, planning, 
reparaties en het voorkomen van storingen? Uiteindelijk moeten moderne 
technieken uit de meettechniek en de ICT zorgen voor slimmer en efficiënter 
onderhoud en vernieuwing van het spoor . 

Vanaf 26 mei 2011 is de zogeheten call for proposals opengesteld. Er zal in 
juni ook een matchmakingsbijeenkomst voor onderzoekers worden georganiseerd. 
Daar wordt een nadere toelichting met het programma gegeven en kunnen zij met 
medewerkers van ProRail onderzoekideeën bespreken. 
Meer informatie over het programmaplan en het indienen van 
onderzoeksvoorstellen is te vinden op 
http://www.stw.nl/Programmas/ProRail/Default.htm 

ExploRail is ingebed in het onderzoeksthema Verbinden van Duurzame Steden, een 
initiatief van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek en 
het Nicis Institute. Verbinden van Duurzame Steden gaat over actuele 
vraagstukken op het gebied van de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid 
van urbane gebieden in delta?s. 

Voor de redactie:Meer informatie bij STW-Program Officer dr.ir. Frank Karelse 
(tel. 030 6001 270, e-mail f.karelse@xxxxxx) en programmamanager innovatie drs. 
Juliette Klaver van ProRail (e-mail juliette.klaver@xxxxxxxxxx) - na 15 juli 
Tjitske Bezema (e-mail tjitske.bezema@xxxxxxxxxx). 


Met vriendelijke groet,
 
Dhr. N. Voskamp
Management Assistent

Technologiestichting STW
Postbus 3021
3502 GA Utrecht
 
Tel 030-6001283
Fax 030-601 44 08
pr@xxxxxx
http://www.stw.nl
BELANGRIJKE MEDEDELING 
De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de 
geadresseerde. Als u niet de geadresseerde bent of geautoriseerd bent om dit 
bericht te ontvangen, verzoeken wij u het bericht en zijn inhoud te vernietigen 
en de afzender te informeren. Verspreiding, verveelvoudiging, bekendmaking of 
gebruik van de informatie kan onrechtmatig zijn.

Technologiestichting STW

Other related posts: