[PWC-MEDIA] Ruimtetelescoop SPICA onder leiding van SRON naar laatste selectieronde

  • From: "SRON Persvoorlichting" <communicatie@xxxxxxx>
  • To: PWC Media Platform WetenschapsCommunicatie Mediaverzendlijst <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 07 May 2018 14:09:04 +0000 (UTC)

---  
|  |  |  
---  
|  |   |  |  
---|---|---|---  
|   |  ![][1] |  
|   |  |  
|  |   |

   [1]: 
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCx5afE87DReK64C9inAf-2B8-2BxEDPuSCiIGR-2FllmFOCxq-2FXaiAyBdhE4xUfvnojA5nuaLH3ld7fKruOQIWTj9Z6cY-2BCbRWjp2PbopC4qZC9aJZ6wcAlET0reLZSeTF0B0o-2FOS1zabNrrwHrpP8iT6o-2BGq_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtHSoKxx8E-2FmttgzBwY4Hq81u3QPBmO91h4RVUZZSOXBm9345qWnmEzJy-2F-2B7ralCFaT-2BX6YPE2ZYHOLW20uXy2OwxFL2QIHZqvV-2F3xfci4qz16vvcAFXrzN41qVYhfyDW9UkynivCZ8SHdVk-2B78QylT6TJrNuO9A5dI5JvlfnpvMm5-2Bp7PYq53o1ZFM3jFGD3BQ-3D-3D

7 mei 2018

# Ruimtetelescoop SPICA onder leiding van SRON naar laatste selectieronde

**De infrarood-ruimtetelescoop SPICA is **[**doorgedrongen**][2]** tot de 
laatste selectieronde voor een middelgrote missie (M5) van de Europese 
ruimtevaartorganisatie ESA. Het SPICA-consortium en ESA gaan het voorstel, dat 
onder leiding van SRON is ingediend in samenwerking met Japan (JAXA), nu 
volledig uitwerken. Bij een definitieve selectie uit de laatste drie 
kandidaten, verwacht in 2021, gaat SPICA de ontstaansgeschiedenis en evolutie 
van sterrenstelsels in kaart brengen, van tien miljard jaar geleden tot nu. 
Sterrenkundigen kijken met de telescoop straks ook naar de condities voor de 
geboorte van planeetsystemen die lijken op ons eigen zonnestelsel. **

   [2]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=1N-2F8fkDnVDa02lyj8AY-2FddL-2BHF9xNyJAj-2F8ymE1bhTQWy6T6zxfdtZ5j66bx960ux0Cr8fg9ZVoItfUSrDDpqqnnXF2FDvSEFGSZphdBShaM13AS4EhDtTWUMUzYfIrEikGF8LaOwqkM986odD7K-2BQ-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtIJ7aUHhODSkqBKaIBwAfD3H562M3msdt0PcS7oEUCQ7b1Qnd8fpZ-2BVzWbEOZDXnyrHO5AmkrdCbGYonVddp9lap68ZJtgTcwbB2IlTu7A9gTSEHn5Pkfn2mDZ-2FJISkQ1scsCE42t0c90TVeLtBk2pdXUekD0yL0qOhY-2B-2BfAZ6Tn0J1KJaYnJCIIKEFwlSF8cQ-3D-3D>Ruimtetelescoop SPICA bekijkt het heelal in infrarood licht. Die straling
vliegt dwars door het ruimtestof heen dat overal in het universum aanwezig is
en het zicht blokkeert voor telescopen die gevoelig zijn voor zichtbaar licht.
Via infrarood licht kijken we door de stofsluiers heen, tot diep in het
binnenste van sterrenstelsels, stervormende wolken en planeetsystemen in
wording.Astronomen willen sterrenstelsels bestuderen met SPICA (SPace Infrared
telescope for Cosmology and Astrophysics) om erachter te komen welke processen
hun ontstaan en evolutie reguleren. Al vroeg in de geschiedenis van het
heelal, zo’n twaalf miljard jaar geleden, begonnen de eerste sterren zich te
vormen in groepen die uiteindelijk uitgroeiden tot de eerste sterrenstelsels.
Tijdens de eerste paar miljard jaar verliep dit proces steeds efficiënter, tot
de activiteit ongeveer negen miljard jaar geleden piekte. Sindsdien nam de
productie gestaag af. De reden voor deze af- en toename is nog onduidelijk.
SPICA neemt de spectrale vingerafdrukken van enkele duizenden sterrenstelsels,
verdeeld over de geschiedenis van het universum. Daaruit bepalen
sterrenkundigen de condities in en rond die sterrenstelsels, en daarmee welke
omstandigheden hun vorming en evolutie versnellen en vertragen.Binnen onze eigen Melkweg zal SPICA sterren en planeetsystemen in wording
bestuderen. Dat proces voltrekt zich diep in de sluiers van dichte gas- en
stofwolken en kunnen we dus alleen in het infrarood goed volgen. Ook hierbij
gebruiken we een spectrale vingerafdruk, waarmee we de omstandigheden bepalen
in en rond de materieschijf waarin de planeten zich vormen. De vingerafdruk
onthult welke moleculen en atomen de voornaamste ingrediënten zijn voor
planeetvorming. SPICA kan daarbij vaststellen in welke delen van de
planeetvormende schijf water in gas- of vaste vorm voorkomt en zo de
‘sneeuwlijn’ in kaart brengen. Van meer geëvolueerde planeetsystemen
karakteriseert SPICA de buitenste asteroïdeschil—het ‘bouwafval’. In ons
Zonnestelsel noemen we deze schil de Oortwolk. Dit geeft een direct inzicht in
de ontstaansgeschiedenis van ons eigen zonnestelsel.

  

**SAFARI**

Een consortium geleid door SRON is verantwoordelijk voor het grootste en meest
complexe instrument van SPICA: de ver-infrarood spectrometer SAFARI.
Transition Edge Sensoren (TES) vormen het hart van SAFARI. Die sensoren zijn
ontwikkeld door SRON en functioneren alleen optimaal bij minimale
achtergrondruis van de telescoop.Om dat te bewerkstelligen wordt de SPICA-
telescoop gekoeld tot slechts zes graden boven het absolute nulpunt. Dat maakt
SPICA tot de gevoeligste telescoop ooit in het mid- en ver-infrarood.Bijna twintig instituten uit vijftien landen werken mee aan het SAFARI-
project. Ieder instituut levert haar eigen expertise. SRON is systeemarchitect
en eindverantwoordelijke, en levert samen met de Verenigde Staten en Groot-
Brittannië de TES-expertise. Verder levert Frankrijk het koelsysteem, Spanje
de optica en de behuizing en Canada een interferometer. Andere bijdragen komen
uit België, Denemarken, Duitsland, Ierland, Italië, Japan, Oostenrijk, Taiwan,
Zweden, en Zwitserland.SAFARI bestrijkt het golflengtegebied van 34 tot 230 micrometer met ruim
drieduizend TES-detectoren. De telescoop focust de ver-infraroodstraling op
het SAFARI-instrument, dat het met een tralie in verschillende kleuren uiteen
splitst. Hierdoor ziet iedere sensor een iets andere kleur. Voor meer detail
in deze spectrale vingerafdruk heeft SAFARI een zogeheten Martin-Puplett
interferometer, die in het lichtpad geschoven kan worden. SAFARI heeft een
speciale koeler om de TES-detectoren af te koelen tot vijftig milligraad boven
het absolute nulpunt. Het instrument kan ruim honderd keer zwakkere bronnen
bestuderen dan tot nu toe mogelijk was met de beste telescoop.**SPICA**

Naast SAFARI telt de SPICA-telescoop nog twee instrumenten om het spectrum
tussen mid- en ver-infrarood licht bestrijken: straling van 12 tot 350
micrometer golflengte. Japan levert een combinatie van een mid-infraroodcamera
en spectrometer, terwijl een Europees consortium geleid door Frankrijk een
kleine ver-infrarood camera en polarimeter maakt.

  

SPICA is een samenwerkingsproject van ESA en de Japanse ruimtevaartorganisatie
JAXA. ESA is in de plannen eindverantwoordelijk voor de missie, de telescoop,
de bouw van de satelliet-supportsystemen en de integratie van alle onderdelen.
Japan levert het koelsysteem en is verantwoordelijk voor het integreren van de
‘payload’—het platform met de koude telescoop en instrumenten. Daarnaast
verzorgt Japan de lancering van de satelliet, met een H3-raket. De drie
instrumenten worden door consortia van wetenschappelijke onderzoeksinstituten
gebouwd, met bijdragen van over de hele wereld.Een internationaal consortium onder leiding van SRON diende het SPICA-voorstel
in 2016 in bij ESA in het kader van de vijfde call voor middelgrote missies
(M5) in het Cosmic Vision-programma. SPICA had concurrentie van 25 voorstellen
die meedongen naar het M5-budget van 550 miljoen euro. Uiteindelijk is SPICA
samen met twee andere missies, [THESEUS en EnVision][3], geselecteerd voor de
laatste ronde, waarin via drie parallelle detailstudies het beste voorstel
wordt uitgekozen. De twee andere kandidaten zijn THESEUS en EnVision. Naar
verwachting kiest ESA op basis van die studies in 2021 definitief haar
M5-missie, die rond 2030 de ruimte in gaat.

   [3]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfqLSPkE7mBPBOByHGkncfYa2dVl1-2BFRp6WW3XPfb5N9pymMPMtN2TlLMN8Iq2QERyKV-2FoXau92TIU5P85fnCvD5sR6owIpoWvPyb8isGf9Yta-2FrH8-2F6LnuyT2IQzlXMkzg-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtAo5WzfD8JbgeTY8JVyo6iSEdTaRPE77IYo8CgeDYBj8FPh4AUjt9jYkSSRsPvCWlq3NNY43E0yrNehj7llDy-2FTrpwTAWcR7eKqDa62es4RmOYwUDdH7Hr5OkjkI37NpGh-2FS8qWFX9pzi5x-2FbL3GxBuzmgtPv51j7txIiDrzrzZ-2FpAS-2BRTraENrh-2FxqgeAhyYg-3D-3D>**Meer informatie**

Peter Roelfsema, SAFARI Principal Investigator, SPICA Lead Proposer

[p.r.roelfsema@xxxxxxx][4]

   [4]: <mailto:p.r.roelfsema@xxxxxxx>

+31-503634043

+31-0623461742Erik Arends, persvoorlichter SRON

[e.arends@xxxxxxx][5]

   [5]: <mailto:e.arends@xxxxxxx>

+31887775893  |   |  
---|---|---|---|---  
|  |  
|  |  
---  
  |  | **SRON Persvoorlichting**  
---  
_Communicatie &amp; Mediarelaties_  
088-7775893  
  
  
| [![Twitter][6]][7] |   | [Twitter][7]  
---|---|---  
[![Facebook][8]][9] |   | [Facebook][9]  
| **SRON Netherlands Institute for Space Research**  
---  
  
[www.sron.nl][10]  
  
  
  
|  |  
---  
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik [hier  
---

   [6]: 
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKXzCF7XxvKD6pV7W917uuyDFvU-2BCEFVZpdis02t-2FgGHq8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtLibeSK2-2FVMriKALajdYx1vOjDphEZC1lRwXgSuJtp8pYti4MopyAghqMwa6OnOtSzGr0chn0ps2y67yjy9aLqiJ0wo9Fl09-2BsPheWSNVdH1mocpqc2t0ed84UTzFaWwJOMcE89EyMUzzOD5OgmDbTfyAKuoRHpTeaAZFnTe26XGyfg9YRdsq1SYpaEm-2BYgo3w-3D-3D
   [7]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KW0LuFBKsujt8iRotnSrzbAtS15MmaoaHh4Z-2B3Aao-2B4l_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtHEdQ2A8IOzXBlDT-2B8RrD3eGwdy0ut770-2BvxgESRGgQixOniYVjWFqYzskqHWn-2FzS5sHHoWH-2Bx3OeYrHYWSbdGyMWC2nKnhxMch4DMSRN5RsrirSIDiRg9RMUAGQ8lVxsKBHCjgVxw0nXkGgWFUhMkBJgxLPHiJlKHc7lxVSY-2FGBodvrJ-2BsGqfhYELrMjD-2F-2Buw-3D-3D>
   [8]: 
http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKX-2FqmvXAan9LOfjvKyPn6d7c9hi120DKaaspNeyKx4RP8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtFcv9netF5A3MkveQfvApxExfgBbhcRpqjyrFA9hhD8oOZFlT2K5cZ7zHWe-2BaYmsQx38G0V8Kb76iOPjeFXve5eEWD3h7dgb5449ogj6LvX4Mrku7DMF6aHxTiJjo4NA9Xv7T3hOLE1ytnV8fdAuXAAXc2GwKFzNrD91M3qN8oR3ufk3AR-2Fz-2FW7p95c1OqwyGg-3D-3D
   [9]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfnNn3weAR3ivNk-2B1FxnNGKIinXKVCSiAV9qWDfDtzlos_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtAqlOJO0jt-2BuWQfOAyWJzr3kkzKNalw8tcGYMt5YHDjLNtTtWbPUWEvnY2a3oflcbMYTWSV3P-2FMimq91bD9qQ01RyWaEO69M6JDEzwcc72iNqyBBoC4pzpgYgeWbYt5JWGz1QwUaMxVOUr-2F0VyOCH7l-2FXEwFYEzi8b1cQX-2FEC1K5C7bdtX9wVywpk4D6KB39fQ-3D-3D>
   [10]: 
<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfgXV8ahZrT3nvpbHwbxcCbY-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZREwlljd9bP014zYWsoMJGFkzfY-2FWL-2FZYCHlv0DaxJETwb5oDJ1AdMsft5A6C5F-2BO011lQ-2FdtHuMRe8WdMBGhLrMohbA4LEJTtcgsHTak6fongNpCN1euczr7qqKO4AwVWzlRm0mMaPGvtt9LZLgQT8meyGerW6s7skdHewesoXtPyZEp47LXIZ8ehrXxU6rfSRJo4z-2BEACmsiGHyNV2-2FBYHADbyPkihsBhOCLCVzMej9O1yL3chf9Cag0Yvbh66WZ4vABYzIw-2FPxMDX6ox-2BzTZ02DBKMD2wPndaaxBCvwKFaAPYp4tAhcFKg0l7dRdGt2htWsCPPawS-2F6Pq58F2MPgOVq-2Bd4cdHiN7TeJiua39Dg-3D-3D>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Ruimtetelescoop SPICA onder leiding van SRON naar laatste selectieronde - SRON Persvoorlichting