[PWC-MEDIA] Rol bio-energie met CO2-afvang en -opslag in halen klimaatdoelen afhankelijk van timing

  • From: Persvoorlichting Radboud Universiteit <media@xxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 24 Aug 2020 11:01:47 -0400 (EDT)


Radboud University
Browserversie 
[http://links.ru.nl/m/1/98267547/02-b20237-ac9cd7e3807940f1bd30a40c14316a43/1/24/c4ae32a8-c7d1-44c2-9616-ada7ae1cff15]
 | Afmelden 
[https://analytics.clickdimensions.com/runl-anvrd/pages/6kutbucceemrmqbqvqxlwq.html?_cldunsub=cfe70c6bf7e5ea119156005056ac4b59-fe9a6afbabf747f4969239563ce59a2b-account]
Persbericht
Rol bio-energie met CO2-afvang en -opslag in halen klimaatdoelen afhankelijk 
van timing
Grootschalige toepassing bio-energie met CO2-afvang en -opslag (BECCS) kan 
bijdragen aan de klimaatdoelen van de Overeenkomst van Parijs. Een nieuw 
onderzoek van onderzoekers van de Radboud Universiteit, de Universiteit Utrecht 
en het Nederlands Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) laat zien dat de 
bijdrage van BECCS over een periode van 30 jaar relatief beperkt is. Bij 
evaluatie van BECCS over de volledige 21e eeuw is het totale potentieel 
daarentegen theoretisch zo groot als de huidige CO2-emissie. Dit zou echter 
leiden tot een enorm landbeslag. Het onderzoek is op 24 augustus gepubliceerd 
in Nature Climate Change.
Het Klimaatakkoord van Parijs 
[https://eur-lex.europa.eu/content/paris-agreement/paris-agreement.html?locale=nl]
 heeft tot doel de stijging van de wereldtemperatuur te beperken tot ruim onder 
de 2 graden Celsius. Veel scenariostudies in de wetenschappelijke literatuur 
laten zien dat bio-energie met CO2-afvang en -opslag, kortweg BECCS, een 
belangrijke bijdrage zou kunnen leveren aan het halen van deze doelen. 
Tijdens de groei van biomassa (gebruikt voor bio-energie) wordt CO2 vastgelegd. 
Door na verbranding CO2 af te vangen en op te slaan in geologische 
opslaglocaties, kan BECCS theoretisch netto CO2 uit de atmosfeer verwijderen. 
Het resultaat van BECCS hangt echter ook af van de CO2-emissie die ontstaat bij 
de verwerking, het transport en de productie van biomassa.
Voor een goede evaluatie van het BECCS-potentieel voor negatieve emissie moeten 
zodoende verschillende factoren - zoals de locatie van de biomassaproductie, de 
periode waarover de impact is geëvalueerd en het soort geproduceerde energie - 
worden beschouwd. De onderzoekers van de Radboud Universiteit, het Nederlands 
Planbureau voor de Leefomgeving en de Universiteit Utrecht konden bij de 
evaluatie van het wereldwijde potentieel van BECCS uit houtachtige biomassa 
gebruikmaken van een uniek computermodel dat met al deze factoren rekening 
houdt.
BECCS-potentieel
Steef Hanssen, hoofdauteur van het onderzoek, legt uit: 'Eerdere implementatie 
van BECCS vergroot het potentieel om klimaatverandering te beperken 
aanzienlijk. Bij evaluatie over de komende dertig jaar is het wereldwijde 
potentieel van BECCS beperkt tot 28 EJ (exajoule; 1 EJ is 1018  Joule) per jaar 
voor elektriciteit met negatieve emissie, waarmee per jaar 2,5 Gton (Gigaton, 
109) CO2 wordt vastgelegd. Over de hele eeuw kan het potentieel veel groter 
zijn: in het meest extreme geval zelfs tot 220 EJ per jaar en 40 Gton CO2 per 
jaar. Dit is ongeveer hetzelfde als de huidige emissie, wat duidt op een 
aanzienlijk biofysisch potentieel voor bio-energie.'
De resultaten voor de komende dertig jaar zijn echter vooral gevoelig voor wat 
er gebeurt met de oorspronkelijk aanwezige vegetatie voor het ontstaan van 
plantages. 'Het is duidelijk beter om oorspronkelijke biomassa te gebruiken 
voor energie of materialen dan deze te verbranden', benadrukt Hanssen. 'Als de 
oorspronkelijke biomassa ook wordt gebruikt om bio-energie te produceren, of 
voor hout of papier in andere sectoren, neemt het vast te leggen potentieel 
BECCS-elektriciteit sterk toe, van 2,5 tot tussen 5,9 en 11 Gton CO2 per jaar.'
Grote stukken land nodig
Volledig wereldwijde implementatie van BECCS voor het behalen van de 
klimaatdoelen leidt echter ook tot grote vraag naar land, wat mogelijk 
concurrentie veroorzaakt met ander gebruik van land, zoals voor 
voedselproductie en bescherming van biodiversiteit. In de meest extreme 
gevallen is in het jaar 2100 zo'n 0,8 tot 2,4 miljard hectare land nodig voor 
het verbouwen van gewassen voor BECCS. Dit komt overeen met 5 tot 16 procent 
van het totale landoppervlak op aarde.
Detlef van Vuuren (Universiteit Utrecht en PBL): 'Het grootschalig gebruik van 
BECCS is ondanks het potentieel niet zonder meer aantrekkelijk: de unieke 
bijdrage om CO2 uit de atmosfeer te verwijderen gaat gepaard met een groot 
beslag op de ruimte. Dit zou goed tegen elkaar moeten worden afgewogen. 
Beleidsmakers moeten daarom ook goed kijken naar andere opties voor verlaging 
van de emissies, zoals veranderingen in levensstijl en meer gebruikmaken van 
andere bronnen van hernieuwbare energie. Alleen dan kunnen we de vermindering 
van de uitstoot van broeikasgassen en de verwijdering van kooldioxide bereiken 
waar we met Parijsakoord naar streven.'
Meer weten? Neem contact op met:
Detlef van Vuuren, detlef.vanvuuren@xxxxxx [mailto:detlef.vanvuuren@xxxxxx], ;
+31 (0)6 11956484
Mark Huijbregts, m.huijbregts@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:m.huijbregts@xxxxxxxxxxxxx], +31 ;(0)6 10282661 (na 30 augustus)
Wetenschapscomunicatie Radboud University, media@xxxxx, +31 24 361 6000
Links
www.ru.nl/onderzoek [http://www.ru.nl/onderzoek/]
 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Rol bio-energie met CO2-afvang en -opslag in halen klimaatdoelen afhankelijk van timing - Persvoorlichting Radboud Universiteit