[PWC-MEDIA] Rectificatie: Tuinierende wormen en klimaatverandering ondermijnen natuurlijke kustbescherming

  • From: Kim Sauter <kim.sauter@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 17 Mar 2017 08:27:25 +0000

Beste collegas,

Graag deze versie verspreiden en niet de vorige, met excuses voor het ongemak!

Hartelijke groet, Kim Sauter

From: cpr
Sent: Friday, March 17, 2017 9:21 AM
To: Kim Sauter <kim.sauter@xxxxxxx>
Subject: Tuinierende wormen en klimaatverandering ondermijnen natuurlijke 
kustbescherming


[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/blobid0_1486028014115.png]

Yerseke, 17 maart 2017

Tuinierende wormen en klimaatverandering ondermijnen natuurlijke kustbescherming

Dijken zouden lager kunnen zijn als ze beschermd worden door golvendempende, 
grassige kwelders. Maar het buitendijkse kweldergras heeft het moeilijk, niet 
alleen door sterkere golven, maar ook door wormen die de zaden van het gras 
blijken te gebruiken voor hun eigen akkerbouw. De wormen vertonen nooit eerder 
geobserveerd gedrag: ze stoppen de harde graszaden diep weg in de kwelderbodem 
en laten ze daar ontkiemen voordat ze de sappige plantjes opeten. Wormen die 
leven op dit 'superfood'-dieet van kiemplantjes blaken van gezondheid. Maar ze 
zorgen er ook voor dat veel graszaden geen kans krijgen om uit te groeien tot 
planten die de kwelder, en daarmee ook de achterliggende dijk, beschermen tegen 
de golven.
Dit zijn de belangrijkste conclusies uit het promotieonderzoek van Zhenchang 
Zhu bij het NIOZ (Koninklijk Nederland Instituut voor Onderzoek der Zee), dat 
hij op maandag 20 maart verdedigt aan de Radboud Universiteit Nijmegen.

Door hun sterk remmende werking op golven wordt kustvegetatie in de vorm van 
kwelders en schorren vaak voorgesteld als een natuurlijke oplossing ('Building 
with Nature') om dijken minder hoog te hoeven maken. Maar de conditie van zulke 
buitendijkse kwelders vermindert wereldwijd. Herstelinspanningen om het 
kwelderoppervlak te vergroten mislukken vaak doordat de zaden van 
kwelderplanten zich onvoldoende ontwikkelen in de barre kustmilieus. Voor een 
gezonde kweldervegetatie moeten er voldoende zaden belanden op een juiste 
diepte; niet te ondiep (zodat ze op hun plaats blijven), maar ook weer niet te 
diep (waardoor ze niet ontkiemen).

Biobedreiging
De worm - een veelkleurige zeeduizendpoot (ook wel zager genaamd, of Hediste 
diversicolor) leeft in gangen in het sediment van wadplaten en schorren en is 
een opportunistische alleseter. Zhenchang Zhu ontdekte met zijn team het unieke 
gedrag van wormen om aan hoogwaardig voedsel te komen. Wormen die leefden van 
hun zelfverbouwde kiemplantjes werden 20% zwaarder dan wormen die harde, 
ongekiemde zaden aten.

Effecten van klimaatverandering
Of de diepte van het begraven zaad 'goed' is, is afhankelijk van golfcondities 
en de bijbehorende stabiliteit van het sediment. Zhenchang Zhu: "De kieming van 
voldoende zaad van kwelderplanten is de sleutel tot de groei van het 
kwelderareaal. Dit zal waarschijnlijk in de toekomst moeilijker worden, want de 
stijgende zeespiegel en in aantal en sterkte toenemende stormen zullen de 
golferosie op wadplaten doen toenemen. Dit vermindert op de lange termijn de 
betrouwbaarheid van kwelders als natuurlijke manier van kustbescherming tegen 
stormen".
Proefschrift:
Zhenchang Zhu (2017). Seed fate in space and time. Implications for 
regeneration of coastal wetlands. PhD thesis, Radboud University Nijmegen: 141 
pp. No ISBN: 978-94-6295-564-6.

Foto's:

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/News-2017-march-Zhenchang%20Zhu%20near%20dike%201200_600_72dpi_1489683595093.jpg]
   
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/57a3006616054743fab4e8d8/News-2017-march-ragworm%20collecting%20cordgrass%20seed%201008_504_72dpi_1489683543769.jpg]
Links: Zhenchang Zhu aan het werk in een buitendijkse kwelder in Zeeland.
Rechts: Een veelkleurige zeeduizendpoot met een ontkiemde zaailing van 
kweldergras in het lab.

Hoge resolutie exemplaren kunnen worden opgevraagd bij Jan Boon 
(contactgegevens zie hieronder)

________________________________

Meer informatie:
- Zhenchang Zhu,  E: zhenchang.zhu@xxxxxxx<mailto:zhenchang.zhu@xxxxxxx>l, T: 
0113 577 477
- Prof. Dr. Tjeerd Bouma (promotor) E: 
tjeerd.bouma[at]nioz.nl<mailto:tjeerd.bouma@xxxxxxx> , T: 0113 577 454
- Prof. Dr. Peter Herman (promotor) E: 
peter.herman[at]deltares.nl<mailto:peter.herman@xxxxxxxxxxx>, T: 088 335 7862
- Dr. Tom Ysebaert (co-promotor). E: 
tom.ysebaert[at]nioz.nl<mailto:tom.ysebaert@xxxxxxx> ; T: 0113 577 485
- Dr. Jan Boon, NIOZ communicatie, E: jan.boon[at]nioz.nl; T: 0222 369 466, M: 
06 2096 3097

Het NIOZ Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, met 
vestigingen op Texel en in Yerseke, is het nationale oceanografische instituut 
van Nederland. Het NIOZ is een instituut van de Nederlandse Organisatie voor 
Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Er werken ongeveer 280 mensen en het 
jaarbudget bedraagt ca. € 33 miljoen.

Onze Blauwe planeet beschermen en benutten begint met begrijpen.

www.nioz.nl<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxflELY0RB1zuwlHZcupj8B%2B6%2FjqxqdV8MaKZbcizxp353AnrtBIH0pDqJt3%2F%2FUfb92g%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Fwww.nioz.nl&I=20170317082103.0000001315a4%40mail6-59-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU4Y2FiNWJmNDFiMTA1NTQ1OTYwNDliNjs%3D&S=-D-k0tyj1IJVBlmkOJr43KXr_Gm4qafrcdwrZpH-Mus>


This email was sent to kim.sauter@xxxxxxx<mailto:kim.sauter@xxxxxxx>
NIOZ, Landsdiep 4, 't Horntje, Texel 1791 SZ, Nederland
Unsubscribe<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=%2Bdu7sJaY23OO%2BqQ6mC2QqglzHYl8onDna9bYv0z8S%2B2c1yLWI1mxflELY0RB1zuwlHZcupj8B%2B6%2FjqxqdV8MaKZbcizxp353AnrtBIH0pDqJt3%2F%2FUfb92g%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3D3f88abb7f1a04ceeeb3c8b7c6587b3a4a0064e77943f4ea29d1c9c25df42ef9e35d6ba19fc64dee09410d9f03135c315a9f1a775b3ae94e7f82ca7429f125b4a8392c3cf7f0e0d25b137072dc6b5c18e585d2fa40550cf61201554ea22a401dab4428eb8885216ca4640e34dd039bcbc55f2c57e5ded35fdd7de025802470e5d8d777b275e0eb69ea3b91e950739cbbcf870b0c5f121233cfe61418397c52977f85e4602747a87ded0efb375b86d573a0a26ae568846e1b22c39f85b34332c9388d3d6e154f97751ca7c8d95a61756bc932bb6fa97a660194f3b524d05316515d7bc30477ff04ae30677b76c36d613c6eeefd04f40c7249cde0f5593350fb06eecffeec662abad5c5f6d8f3dadcb8d34%26iv%3D3bc6fa85a508cd11b8550412a87cf5cb&I=20170317082103.0000001315a4%40mail6-59-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjU4Y2FiNWJmNDFiMTA1NTQ1OTYwNDliNjs%3D&S=jeYEsPBskVXm1513eCvuO35GkrT6gyGERGwKhP1oR8c>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Rectificatie: Tuinierende wormen en klimaatverandering ondermijnen natuurlijke kustbescherming - Kim Sauter