[PWC-MEDIA] Raf De Bont wint Dr. Hendrik Muller Prijs

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Thu, 24 Oct 2019 09:15:47 +0000

Bekijk 
online<https://mailchi.mp/knaw/raf-de-bont-wint-dr-hendrik-muller-prijs?e=>

[Logo KNAW]
persbericht________________________________


24 oktober 2019

Raf De Bont wint Dr. Hendrik Muller Prijs


Raf De Bont, universitair hoofddocent geschiedenis van wetenschappen aan de 
Universiteit Maastricht, ontvangt dit jaar de Dr. Hendrik Muller Prijs, een 
bedrag van 25.000 euro, voor zijn vernieuwende bijdrage aan de wetenschaps- en 
milieugeschiedenis.


Vanuit de vraag hoe de wetenschap de moderne samenleving heeft beïnvloed en 
omgekeerd, bestudeert De Bont een brede waaier van onderwerpen, zoals de rol 
van de ecologische expert bij internationale natuurbescherming, de relatie 
tussen veld- en laboratoriumonderzoek, de veranderende omgang van de mens met 
‘wilde’ dieren en de representatie van wetenschap in de bredere cultuur.Raf De Bont is een van de toonaangevende historici van zijn generatie. Zijn 
onderzoek biedt een origineel perspectief op de veranderende relatie tussen 
mens en natuur in de negentiende en twintigste eeuw. De jury roemt vooral de 
aandacht die De Bont daarbij heeft voor de uiteenlopende manieren waarop de 
westerse mens de natuur heeft onderzocht, gepresenteerd en vormgegeven. Het 
innovatieve van zijn benadering schuilt erin dat hij wetenschaps-, cultuur- en 
milieugeschiedenis op onverwachte manieren met elkaar verbindt. Hij onderzoekt 
bijvoorbeeld de manier waarop internationale netwerken van wetenschappers 
‘wilde’ natuur in de kolonies als werkterrein konden claimen. In een ander 
onderzoek belicht hij hoe natuurbeschermingsorganisaties jarenlang zogenaamd 
‘primitieve’ volkeren tot object van bescherming maakten.


In zijn huidige VICI-onderzoeksproject Moving Animals: a History of Science, 
Media and Policy in the Twentieth Century analyseert De Bont hoe mensen de 
verspreiding van wilde dieren over de wereld (denk aan invasies van ‘exoten’, 
grootschalige handel in dierentuindieren en herintroductie van bedreigde 
soorten) hebben bestudeerd, weergegeven en gestuurd.


De Bont is een zeer productief onderzoeker wiens werk verscheen bij 
toonaangevende internationale wetenschappelijke uitgeverijen en in 
tijdschriften op uiteenlopende vakgebieden, zoals milieugeschiedenis, 
wetenschap- en technologiestudies en intellectuele geschiedenis. Zijn 
monografie Stations in the Field: A History of Place-Based Animal Research, 
1870-1930 uit 2015 kreeg positieve recensies in de leidinggevende tijdschriften 
op het gebied van wetenschapsgeschiedenis. Voor zijn proefschrift Darwins 
kleinkinderen ontving hij meerdere prijzen.

De waardering voor zijn werk blijkt ook uit de reeks aan toegekende subsidies, 
waaronder een VICI voor Moving Animals en een VIDI voor onderzoek naar de rol 
van de ecologische expert in internationale natuurbescherming sinds de jaren 
twintig. De Bont zit in redacties van belangrijke tijdschriften uit zijn 
vakgebied en hij is lid van De Jonge Akademie.


Raf De Bont
Raf De Bont (Turnhout, 1977) studeerde geschiedenis aan de KU Leuven en de 
University of Illinois at Urbana-Champaign. In 2005 promoveerde hij op een 
proefschrift over de omgang met de evolutietheorie in België. Voor hij in 2011 
naar de Universiteit Maastricht kwam, was hij een postdoc aan de KU Leuven en 
een visiting scholar aan Cambridge University en Imperial College London.


Prijsuitreiking en symposium
De prijs wordt uitgereikt op donderdag 12 december 2019 tijdens een door Raf De 
Bont georganiseerd symposium De natuur: Een cultuurwetenschappelijke blik met 
lezingen vanuit verschillende vakgebieden, waaronder de milieugeschiedenis, 
literatuurwetenschap en filosofie. U bent daarbij van harte welkom. Meer 
informatie vindt u op de 
KNAW-website<https://knaw.nl/uitreikinghmp2019?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dbdd9f8e73-EMAIL_CAMPAIGN_2019_HMP2019&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dbdd9f8e73->.


Dr. Hendrik Muller Prijs
De Dr. Hendrik Muller Prijs is de opvolger van de Dr. Hendrik Muller Prijs voor 
de Gedrags- en Maatschappijwetenschappen die door de Akademie werd uitgereikt 
van 1991 tot 2017.
De vernieuwde prijs wordt in 2019 voor de eerste keer uitgereikt. De prijs is 
bestemd voor een in Nederland werkzame onderzoeker die zich bijzonder 
verdienstelijk maakt op het gebied van de geesteswetenschappen en/of sociale 
wetenschappen en die niet langer dan 15 jaar geleden is gepromoveerd.

De prijs bestaat uit een bedrag van 25.000 euro en een oorkonde. De winnaar kan 
dit geldbedrag gebruiken voor het (mede)financieren van een onderzoeksproject 
naar keuze. Het Dr. Hendrik Muller's Vaderlandsch Fonds – opgericht en vernoemd 
naar de Nederlandse zakenman, wetenschapper en diplomaat dr. Hendrik Pieter 
Nicolaas Muller (1859-1941) – maakt de prijs financieel mogelijk. De KNAW zorgt 
voor de jurering en de uitreiking van de prijs.

Meer informatie over de Dr. Hendrik Muller Prijs vindt u op 
knaw.nl/hmp<https://knaw.nl/hmp?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dbdd9f8e73-EMAIL_CAMPAIGN_2019_HMP2019&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dbdd9f8e73->.


Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, afdeling 
Communicatie & Informatievoorziening, telefoon 06 1137 5909 / 020 551 0733 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.


________________________________[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Raf+De+Bont+wint+Dr.+Hendrik+Muller+Prijs:%20https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fraf-de-bont-wint-dr-hendrik-muller-prijs&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dbdd9f8e73-EMAIL_CAMPAIGN_2019_HMP2019&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dbdd9f8e73->
[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fraf-de-bont-wint-dr-hendrik-muller-prijs&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dbdd9f8e73-EMAIL_CAMPAIGN_2019_HMP2019&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dbdd9f8e73->
[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=dbdd9f8e73&e=>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie & Informatievoorziening
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<https://www.knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=dbdd9f8e73-EMAIL_CAMPAIGN_2019_HMP2019&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-dbdd9f8e73-> 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=dbdd9f8e73>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Raf De Bont wint Dr. Hendrik Muller Prijs - KNAW Communicatie