[PWC-MEDIA] Radioloog Regina Beets-Tan in Mission Board for Cancer Europese Commissie

  • From: <h.papma@xxxxxx>
  • To: <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 12 Aug 2019 15:41:08 +0000

12 augustus 2019

Persbericht Antoni van Leeuwenhoek


Radioloog Regina Beets-Tan in Mission Board for Cancer van  Europese Commissie

Prof. dr. Regina Beets-Tan, hoofd Radiologie in het Antoni van Leeuwenhoek, is 
door de Europese Commissie geselecteerd als lid van de Mission Board for Cancer 
van Horizon Europe, het nieuwe Europese Kaderprogramma voor Onderzoek & 
Innovatie.
Beets-Tan gaat de Europese Commissie adviseren over onderzoek en innovatie op 
het gebied van kanker. De radiologe is de enige Nederlander onder de 15 leden 
van deze Mission Board for Cancer.
Ze is gespecialiseerd in de beeldvorming van kanker in de buikholte, vooral 
darmkanker en is tevens hoogleraar aan de Universiteit Maastricht en de 
University of Southern Denmark.

Horizon Europe
Horizon Europe is het nieuwe Europese Kaderprogramma voor onderzoek en 
innovatie en is de opvolger van Horizon2020. Binnen Horizon Europa zijn vijf 
overkoepelende 'Missies' aangewezen, grote en inspirerende maatschappelijke 
uitdagingen waaraan binnen Europa gewerkt gaat worden in publiek-private 
samenwerkingsverbanden. Het kaderprogramma gaat lopen van 2021-2027, met een 
budget van 100 miljard euro.

Vijf Mission Boards
De Mission Board for Cancer wordt geleid door Nobelprijswinnaar Harald zur 
Hause, die heeft ontdekt dat het HPV-virus baarmoederhalskanker veroorzaakt. De 
Mission Boards gaan grote thema's) definiëren in Horizon Europe en de Europese 
Commissie daarover adviseren. Behalve een Mission Board for Cancer zijn er ook 
boards voor 'Climate Change' , 'Healthy Oceans', 'Climate-neutral Cities' and 
'Healthy Soil and Food'. De Mission Board for Cancer is daarmee de enige 
(bio)medische Mission Board.

---

·         Nieuwsbericht Europese 
Commissie<https://ec.europa.eu/info/news/commission-announces-top-experts-shape-horizon-europe-missions-2019-jul-30_en>

·         Regina 
Beets-Tan<https://cms.avl.nl/topmenu/afdelingen/radiologie/prof-dr-rgh-beets-tan/>
 (Antoni van Leeuwenhoek)

·         Regina 
Beets-Tan<https://www.ecco-org.eu/About-Ecco/Organisation/Board-of-Directors/Regina-Beets-Tan>
 (ECCO)

·         Kaderprogramma Horizon 
Europe<https://www.consilium.europa.eu/en/policies/horizon-europe/>

·         De vijf Mission Boards en hun 
leden<https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/documents/ec_rtd_members-mission-boards_072019.pdf>


---


Hilje Papma
Science Communication Advisor
Netherlands Cancer Insititute
t: +31205126284/+31643468357
e: h.papma@xxxxxx

[cid:image003.jpg@01D55135.1E709970]

The Netherlands Cancer Institute | Plesmanlaan 121 | 1066 CX AMSTERDAM | 
www.nki.nl<http://www.nki.nl/>

This e-mail is intended for the addressee(s) eyes only. If you are not the 
intended recipient, you are hereby kindly requested to inform the sender of 
this. In view of the electronic nature of this communication, The Netherlands 
Cancer Institute (NKI) is neither liable for the proper and complete 
transmission of the information contained therein nor for any delay in its 
receipt. For information about the Netherlands Cancer Institute, go to 
www.nki.nl<http://www.nki.nl/>.

Dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als dit 
bericht niet voor u bestemd is, wordt u vriendelijk verzocht dit aan de 
afzender te melden. Het Antoni van Leeuwenhoek  (AVL) staat door de 
elektronische verzending van dit bericht niet in voor de juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Voor 
informatie over het AVL raadpleegt u www.avl.nl<http://www.avl.nl/>JPEG image

Attachment: Persbericht Antoni van Leeuwenhoek Radioloog Regina Beets-Tan in Mission Board Europese Commissie.docx
Description: Persbericht Antoni van Leeuwenhoek Radioloog Regina Beets-Tan in Mission Board Europese Commissie.docx

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Radioloog Regina Beets-Tan in Mission Board for Cancer Europese Commissie - h.papma