[PWC-MEDIA] Première: volg live de ontwikkeling van larve tot volwassen worm

  • From: "Stichting FOM" <info@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 25 Aug 2016 09:17:55 +0000

---  
|  |  |  
---  
|  |   |  |  
---|---|---|---  
|   |  
![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2h4amhA1e5O8RL-2Bc-2FLA83LJw-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35CfwTLoEyg-2BNqqhDteqtK0INcKynM5J-2FpzDQzy6AL9hZC9kp5Q-2BA-2BIMQZXVkT4FO0yLA4rGolRZBxX6rTdQn1LjMNVwMrqt70bQ-2Fw5QO5Ht26b8I8inQwD9wtDSre5lk4Yrg-3D-3D
west-1.amazonaws.com/f4/830d703c6d11e6bb5df1cc2c528893/FOMlogo_fc.jpg&w=250) |  
|   |  |  
|  |   |

25 augustus 2016

# Première: volg live de ontwikkeling van larve tot volwassen worm

**Onderzoekers van FOM-instituut AMOLF ontwikkelden een microscopietechniek 
waarmee ze voor het eerst _live_ de ontwikkeling van de cellen van de worm _C. 
elegans_ kunnen volgen, dus ****in een groeiend, etend en bewegend 
organisme****. ****Volgende stap is om ook zicht te krijgen op de rol van 
omgevingsfactoren op de ontwikkeling. ****De onderzoekers publiceerden hun 
bevindingen op 25 augustus in Nature Communications.**Bij mens en dier staat de periode na de geboorte in het teken van groei en
ontwikkeling. Hoe dit proces zich manifesteert in de cellen van een organisme
bleef echter tot nu toe verborgen. Met de nieuwe techniek komt dit proces in
beeld: het is nu mogelijk is om op het niveau van individuele cellen, tijdens
de hele ontwikkeling van larve tot volwassen dier, de celontwikkeling te
volgen.**Van larve tot worm**

Een belangrijk onderdeel van de nieuwe microscopietechniek is de time-lapse-
film, waarbij effecten die traag verlopen versneld in beeld komen.
Groepsleider Jeroen van Zon vertelt: “De uitdaging bij het gebruik van time-
lapse voor het bestuderen van de post-embryonale ontwikkeling is de
beweeglijkheid van organismen. Dit maakt het voor ons lastig om ze in dit
ontwikkelingsstadium onder de microscoop op de juiste plek te houden.” De worm
_C. elegans_ bood uitkomst.  Het diertje is klein en groeit bovendien in
slechts twee dagen van larve tot volwassen worm.  
  
Van Zon en zijn team plaatsten _C. elegans-_larven in microkamertjes ter
grootte van de doorsnede van een haar, zodat ze zich binnen het blikveld van
de microscoop ontwikkelden tot volwassen worm. Met een microscoop met een zeer
korte sluitertijd (een tot tien milliseconden) maakten de onderzoekers scherpe
afbeeldingen, zelfs als de larven snel bewogen. Het resultaat is een time-
lapse-film van de ontwikkeling van een pasgeboren larve van honderd
micrometer, tot een één millimeter lange volwassen worm.**Biologische klok **

Met de nieuwe microscopietechniek is het mogelijk meer te weten te komen over
post-embryonale ontwikkeling, ook van mensen. Bijvoorbeeld de nog
onbeantwoorde vraag hoe het lichaam precies weet wanneer belangrijke
veranderingen, zoals het wisselen van het melkgebit, zich moeten voltrekken.
Over de 'biologische klok' die dit precieze moment bepaalt, is nog weinig
bekend. Net als bij de mens verloopt de ontwikkeling van de worm _C. elegans_
ook volgens een bepaald ritme. De onderzoekers zagen hoe bepaalde eiwitten,
die voor het experiment fluorescent waren gemaakt, iedere tien uur in de
larven werden geproduceerd. Een biologische klok stuurt deze eiwitproductie,
die nu voor het eerst op film is vastgelegd.**De rol van de omgeving op de ontwikkeling**

Nu het mogelijk is om ontwikkeling op het niveau van individuele cellen te
volgen, in een groeiend en bewegend organisme, komt de volgende stap in beeld.
Van Zon wil de time-lapse-microscopietechniek gebruiken om te begrijpen hoe
omgevingsfactoren zoals dieet de ontwikkelingsklok van _C. elegans_
beïnvloeden. “Net als bij de mens bepalen signaaleiwitten, zoals bijvoorbeeld
insuline, deze wisselwerking,” vertelt Van Zon. "Daar willen we meer over
weten en deze techniek biedt veel perspectief!"  
  
\--------------  
  
**Voor de redactie**

  
**Bijschrift afbeelding**

 (a) Een _C. elegans_ worm groeit in een microkamertje. De worm licht groen op
als het eiwit MLT-10_ _op dat moment wordt aangemaakt. Dit eiwit maakt deel
uit van de biologische klok die het ritme bepaalt van de ontwikkeling van de
worm_. _ De aangegeven tijd is het aantal uren sinds de larve uit het eitje is
gekomen.

(b) Metingen van de MLT-10-productie als functie van de tijd, voor 15
verschillende wormen. De zwarte curve hoort bij de worm in het eerste beeld
(a). Het ontwikkelingsritme varieert van worm tot worm, waardoor sommige
wormen eerder volwassen zijn dan anderen. Deze variatie wordt pas zichtbaar
als individuele wormen tijdens hun hele ontwikkeling gevolgd kunnen worden.**Video**

[Time-lapse-film van de biologische klok in _C. elegans_-
wormen.](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=OZJQzelun-2BhIozYknOaJR14W04bQNXDAm6eCHclDlmdgNa9eZpq3iYO8N57sL5ir_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35Cf5WvzudcXdDRXvzXUsSw-2FdIDCAgfyZZF-2FDc4CJmKTgUu2mby2MK5Xl8-2FU2Ofg196moy3pO5cPTzXbbTO40I2Y04xe2vDc4Frh32565C3Ck1OzpAs41rHsU7e-2BPjHkbvloQ-3D-3D

** **

**Contactinformatie**

[Jeroen van Zon](mailto:j.v.zon@xxxxxxxx)_, _+31 (0)20 754 71 72**Referentie**

Nicola Gritti, Simone Kienle, Olga Filina en Jeroen Sebastiaan van Zon_, Long-
term time-lapse microscopy of C. elegans post-embryonic development_, Nature
Communications,

DOI 0.1038/NCOMMS12500
[![](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=vbiNYXLVfOTNpg0f5ZODxn0rgVxrEdccuLusT92IcCxSexWiSm3RInnLfxoPgh2h4amhA1e5O8RL-2Bc-2FLA83LJw-3D-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35Cfzh45AhesBY5sHiC3uMt4fM4RHvlFYYqsQZqH8ciwvAMfNgvfmHk4z0yWWFJXFh9ZNigjLP61RwrXvWmKn5bB-2FV0qLHrisfWl2xpcxszG7iTXeF7tlqbZtNH4hcoMGQ-2ByQ-3D-3D
west-1.amazonaws.com/3b/c6ff00690c11e69315f56b30901994/groei-C-elegans-in-
microkamertje.png&w=150)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1S7pINSxA-2Brm1Q09nqOYYxFOfhqCoOs-2FP4MvKzHVHsL-2F_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35CfzQBlRpLQJjr-2BYJlCg5Rp5poQbJkTuXG-2B3P8l9qmSlm-2BBt0QDvOAzgfC-2BTkpps4-2FFR5zpgSijFAPOAN7M4tq856ps-2BOvMIwtOy6Affk5x-2Fx8WJglIlvuwgGm8mgNTQ6aMg-3D-3D
west-1.amazonaws.com/3b/c6ff00690c11e69315f56b30901994/groei-C-elegans-in-
microkamertje.png) | [ groei-C-elegans-in-
microkamertje.png](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=6GI4zadZkZqqytvmiqek1S7pINSxA-2Brm1Q09nqOYYxFOfhqCoOs-2FP4MvKzHVHsL-2F_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35CfwsC3-2BcWbYpI7lN8jtq1J-2FtFu-2B5zx3v4iIzNMtdpBZ2dtsBiBUghk8PUkYwJ-2BO1zH8QFOxBYCXs7M-2BCGeK8tmZ8hpBspFcAcMNJRbDscHIU7IKIqrWkfsmLnCOYZ6sS-2B3Q-3D-3D
west-1.amazonaws.com/3b/c6ff00690c11e69315f56b30901994/groei-C-elegans-in-
microkamertje.png)  
**560kBs**  
---|---  
  


  |  
|

Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM). FOM is onderdeel van
NWO.

|  
|  |  
---  
  |  | **Stichting FOM**  
---  
+31 (0)30 600 12 11  
  
  

[![Twitter](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKXzCF7XxvKD6pV7W917uuyDFvU-2BCEFVZpdis02t-2FgGHq8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35Cf-2BYnYH9cD5TVjfHu7qhOKuLbjmLx7nym8uUZvAv2f86y-2Bg-2Ffnt0wzY8MfWJC1jNFuig5Ib9TgnwZ4qsTj0NGRvsgfSFl3Tsal1Wpe-2Fc3fqENYLCbNnjZu1rxtTymLF0dmA-3D-3D
)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KUuTaTHkeW9WhSrfEDPuOrWDBgoMhlpJafn6WyPvYHbm_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35Cf-2Fy0dDjtlWN9PhaEqEWN-2BGByxyQ53CiOhrv7Q3yx7Y-2F8iG6PbqHW9f3yYpm0p3jLxWOVIknrNK-2Fp-2FPVn8wdgOduuj-2FCLNpSjKBgziExGgJfrI8jrjxOF88kXJbEqhHqvCQ-3D-3D
 |   |
[Twitter](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KUuTaTHkeW9WhSrfEDPuOrWDBgoMhlpJafn6WyPvYHbm_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35CfwsUG-2BSS6CpLp-2FKmKd4WyvkTZEbXgg-2FH0nusrcpiE-2BoqwSQAoti7xcwLFamKewd6-2B-2BtreKaHoAh-2F0EjCDM7NLvIuGujhfzRz26HKJBZ-2Bx7kuFao3ZgyVq-2FsNwMJMOezMHA-3D-3D
  
---|---|---  
[![Facebook](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=UIoiaG-2BHEW-2BC7ddXOVg00A8qRgC7MhemgI0VLaZ5pKKi3D-2FFjQ0kWOMDX8jIjnKX-2FqmvXAan9LOfjvKyPn6d7c9hi120DKaaspNeyKx4RP8-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35CfwMvFvwk4YwvMC3tS4czPW1BunH0VPfQeZgqr-2FEVlVPsGKuxGOPm24dXdzMSEULz85IbdFT-2B5YVK07XWGXrVbXut7f3KImJrwohsZo9pO1tgnzLINMWNkbwdapj3BJcJbA-3D-3D
)](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvQFSQu-2B124BQqG7uUkHwhwd7t3-2B8OATeqHpj1FPU6yd_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35Cf8WUkijqHO42uXAA-2Fol-2FRg0KBtm1qRyB0eMqX5q-2BT5p4UMBmOT-2BsrjNSPNMxsYC1si0DJFy8rWp1CfsyJCtge-2Frt0sbo4N4M8Plxi4C3UwReP9b2-2FzVNCLnjlMQv3aLBXQ-3D-3D
 |   |
[Facebook](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfvQFSQu-2B124BQqG7uUkHwhwd7t3-2B8OATeqHpj1FPU6yd_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35Cf9tpbuMfuH5Fj6zGfDuwgM5mNRefz8oTlWhJf49EOTFeMpZj-2Btzo5kn8TXDf39Wziols17j7k2rSx2699EV9x3ncfwKOLiV53j-2FDkqo2gdDkZXWFvQ4VnYgSNLKQ9x4Kfw-3D-3D
  
|  
[www.fom.nl](http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfiT0oLDZq59LqxN9OhQ4jYc-3D_pL-2BXJ9rP5q-2BUaltF3BAu0APMIg3d2nFGiVcDnYlc5ZTtuJazjzO26ShYKcygWoadbOVvVl-2FUmJ9iebgWk35Cfz6M-2BukvhdaqlX1TQ2sn-2BxRRUd3iUoSczOKD4dSbXKcUbDI4Ar4qYmsWd-2FmfvHgvK8JUb78XBdHcs9VWq3WHTplzX890VnBfE4yvFd9wziDARdlqJr6fuMHYM9DtzmXPuA-3D-3D
  
  
---  
  
  
|  |  
---  
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik [unsubscribe  
---

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Première: volg live de ontwikkeling van larve tot volwassen worm - Stichting FOM