[PWC-MEDIA] Plant gaat toch slimmer om met overdosis licht

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Apr 2018 09:55:20 +0000

[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55278eef35dc11c18485e630/blobid1_1509614578648.png]Persbericht Wageningen University & Research, nr 024, 11 april 2018https://www.wur.nl/nl/nieuws-wur/Show/Plant-gaat-toch-slimmer-om-met-overdosis-licht.htm<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeL5tR7qTg6rO3innBr%2Fm%2BrSnHXDCeitxgfcLWbuBJ7WUfM06YjhwjoAfwFr1UTx2Xg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.wur.nl%2Fnl%2Fnieuws-wur%2FShow%2FPlant-gaat-toch-slimmer-om-met-overdosis-licht.htm&I=20180411094655.0000000618bd%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhY2RkOTg5MzhhNDdiMzIwOTU2ZTQzOTs%3D&S=aiQRxORkWy6rHnwg3We5myemjgD5OWKBBy959HFxiXk>Plant gaat toch slimmer om met overdosis lichtPlanten lopen schade op bij teveel zonlicht. Wageningse en Litouwse 
onderzoekers hebben nu de werking van een inwendig beschermingssysteem ontdekt 
dat een overdosis aan licht snel onschadelijk maakt. De vinding kan van belang 
zijn voor de toekomstige gewasopbrengsten.Een groene plant vangt het licht van de zon op effectieve wijze op. De plant 
geleidt de ingevangen ‘lichtpakketjes’ (fotonen) naar de interne 
verwerkingseenheid, het zgn. reactiecentrum, waar de energie via een reeks van 
chemische reacties leidt tot elektronen en protonen die nodig zijn voor de 
aanmaak van organische moleculen, zoals suiker. Echter, in fel zonlicht kan het 
reactiecentrum de gevormde elektronen en protonen niet snel genoeg verwerken. 
Dit kan leiden tot grote schade in de plant, waarbij zgn. vrije radicalen 
chemische schade toebrengen aan eiwitten en lipiden zodat weefsels afsterven.Om te voorkomen dat het volgende pakketje geabsorbeerd zonlicht bij het 
reactiecentrum wordt afgeleverd terwijl het vorige pakketje nog niet is 
afgewerkt, zetten de planten diverse beschermingsmechanismen in waarbij het 
geabsorbeerde licht deels wordt omgezet in warmte die verder geen schade kan 
aanrichten.Bescherming tegen overdosis zonlicht

In Nature Plants vertelt het onderzoeksteam onder leiding van prof. Herbert van 
Amerongen, hoogleraar Biofysica, over hun spectaculaire ontdekking van de 
werking van een systeem dat de plant tegen een overdosering aan zonlicht 
beschermt (het fotoprotectiesysteem NPQ).Voor het inschakelen van de bescherming activeert de plant diverse enzymen. Dat 
blijkt tientallen seconden tot minuten te duren. In fluctuerend licht, zoals 
bij bladeren in de wind, kan dit leiden tot kostbare energieverliezen. Hoe 
belangrijk het in- en uitschakelen van de bescherming is, toonden 1,5 jaar 
geleden onderzoekers in de VS aan. Zij lieten zien dat gemodificeerde 
tabaksplanten, waarbij het in- en uitschakelproces aanzienlijk was versneld, 
leidden tot een vijftien procent hogere productie van biomassa.Plant schakelt toch snel om

Het onderzoeksteam van het Wageningse Laboratorium voor Biofysica in 
Wageningen? hebben nu samen met collega’s uit Litouwen ontdekt dat een 
belangrijk deel van het omschakelingsproces veel sneller verloopt dan tot 
dusverre werd aangenomen. Het aanzetten duurt weliswaar in eerste instantie 
tientallen seconden maar als de bescherming eenmaal aanstaat blijkt het systeem 
grotendeels vrijwel onmiddellijk te kunnen reageren op de toestand van het 
reactiecentrum.Beperkt energieverlies

Is het reactiecentrum nog bezig met het vorige energiepakketje dan wordt de 
nieuw aangeleverde energie omgezet in warmte; is echter het reactiecentrum 
beschikbaar dan vervalt een veel kleinere fractie tot warmte en blijft het 
energieverlies beperkt.Fotosynthese 2.0

WUR werkt momenteel samen met 51 andere instituten uit 17 EU landen aan een 
nieuw onderzoeksvoorstel: Fotosynthese 2.0. In 2050 zullen we genoeg voedsel 
moeten produceren om tien miljard mensen te voeden. Dit betekent dat we twee 
keer zoveel voedsel moeten produceren om voedselzekerheid te garanderen. Maar 
hoe gaan we dat doen zonder de aarde uit te putten?. De resultaten van het 
fotosynthese-onderzoek van prof. Van Amerongen laten zien dat de gangbare 
modellen van fotosynthese niet juist zijn en dat planten efficiënter met licht 
omgaan dan voorheen gedacht werd. Deze bevinding schept verbeterde inzichten om 
via het fotosyntheseproces tot verhoogde productie te komen. Daarbij gaat het 
niet alleen om voedselgewassen, maar ook om minder voor de hand liggende 
planten en andere fotosynthetische organismen. Het lijkt er namelijk op dat dit 
beschermingsmechanisme veel minder effectief is in algen en microalgen. 
‘Veredeling’ van deze organismen door de introductie van dit mechanisme in hun 
fotosynthetisch apparaat schept verbeterde mogelijkheden om deze ‘gewassen’ te 
benutten voor bio-energie en waardevolle chemische producten.Artikel in Nature Plants

Dynamic feedback of the photosystem II reaction centre on photoprotection in 
plants. Shazia Farooq, Jevgenij Chmeliov, Emilie Wientjes, Rob Koehorst, Arjen 
Bader, Leonas Valkunas, Gediminas Trinkunas and Herbert van Amerongen. Nature 
Plants, 2 april 2018, zie 
http://rdcu.be/Krfy<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeL5tR7qTg6rO3innBr%2Fm%2BrSnHXDCeitxgfcLWbuBJ7WUfM06YjhwjoAfwFr1UTx2Xg%3D%3D&G=0&R=http%3A%2F%2Frdcu.be%2FKrfy&I=20180411094655.0000000618bd%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhY2RkOTg5MzhhNDdiMzIwOTU2ZTQzOTs%3D&S=9zzHyuaM9qXEsJGD1ju2T5a71VhybwOwgn32HoaTpDA>,
 DOI: 
https://doi.org/10.1038/s41477-018-0127-8<http://link.email.dynect.net/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeL5tR7qTg6rO3innBr%2Fm%2BrSnHXDCeitxgfcLWbuBJ7WUfM06YjhwjoAfwFr1UTx2Xg%3D%3D&G=0&R=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1038%2Fs41477-018-0127-8&I=20180411094655.0000000618bd%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVhY2RkOTg5MzhhNDdiMzIwOTU2ZTQzOTs%3D&S=ogCWWFvazN4bxQqDv3gAeP4Sm-lAAk9i5dFIpM1c7sM>.Het beschermingssysteem NPQ komt in 22-23 juni aan bod tijdens het Food for 
Future symposium, in het kader van het honderdjarig bestaan van Wageningen 
University & Research. Spreker aldaar is onder meer Steve Long, die spreekt 
over gewasopbrengsten in de toekomst. Beeld met groene pklantenNOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie bij prof.dr. Herbert van Amerongen, tel. 0317 482 634, 
herbert.vanamerongen@xxxxxx<mailto:herbert.vanamerongen@xxxxxx> of via Jac 
Niessen, tel. 0317 485003, jac.niessen@xxxxxx<mailto:jac.niessen@xxxxxx>.In 2018 bestaat Wageningen University & Research 100 jaar. Vanuit de missie ‘To 
explore the potential of nature to improve the quality of life’ combineren wij 
fundamentele en toegepaste kennis om bij te dragen aan het oplossen van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Onze 
6.500 medewerkers en 12.000 studenten laten zich met open en nieuwsgierige blik 
inspireren door natuur, maatschappij en technologie. Inspiratie die ons al een 
eeuw in staat stelt om te verwonderen, kennis te ontwikkelen en deze wereldwijd 
toe te passen; oftewel 100 years Wageningen Wisdom & Wonder. 
www.wur.nl<http://www.wur.nl>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Plant gaat toch slimmer om met overdosis licht - Niessen, Jac