[PWC-MEDIA] Persuitnodiging symposium ‘Brein onder druk - over stress, agressie en veerkracht' ~ 30 juni 14.00-17.00 uur

  • From: "Mesters, E.L.P. [Manoe]" <m.mesters@xxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 7 Jun 2017 14:07:38 +0000

Persuitnodiging symposium ‘Brein onder druk’

Gezamenlijke persuitnodiging van het Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie 
(NIHC, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek) en het 
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC, Ministerie van 
Veiligheid en Justitie)


Wetenschappelijk onderzoek naar hersenen en cognitie levert inzichten op waar 
professionals en cliënten steeds vaker hun voordeel mee kunnen doen. Waar dit 
toe kan leiden, illustreert het boek ‘Brein onder druk - over stress, agressie 
en veerkracht’. Tijdens dit middagsymposium gaan wetenschappers en 
professionals met elkaar en met het publiek in gesprek over de inzichten en 
praktijken die in dit boek aan de orde komen.


[cid:image001.jpg@01D2DFA7.C0A49630]


In ‘Brein onder druk’ vertellen wetenschappers over de wisselwerking tussen 
opvoeding, omgeving en biologische constitutie. Ze lichten de resultaten toe 
die hun speurwerk tot nu toe heeft opgeleverd. Behandelaars en 
reclasseringswerkers leggen uit hoe ze die kennis in de praktijk gebruiken. En 
de mensen om wie het gaat, vertellen wat ze eraan hebben. Daarbij komt ook 
mentale weerbaarheid aan bod. Onder welke voorwaarden kunnen mensen in 
stressvolle situaties toch snel goede beslissingen nemen?
Het symposium biedt een afwisselend programma. Zo zijn er interviews met 
onderzoekers en professionals over de praktische betekenis van inzichten rondom 
stress, agressie en veerkracht, korte presentaties, testjes en een 
paneldiscussie. Het volledige programma vindt u op de 
website<file:///C:\Users\mesters\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary%20Internet%20Files\Content.Outlook\Q4MZ9X3X\nog%20een%20pagina%20voor%20aanmaken>
 van het symposium.

Journalisten zijn uitgenodigd om het volledige programma bij te wonen.

Datum: vrijdag 30 juni 2017
Tijd: 14.00-17.00 uur, ontvangst vanaf 13.30 uur
Plaats: Auditorium, Ministerie van Veiligheid & Justitie, Turfmarkt 147, Den 
Haag

Let op: Bij binnenkomst dient u een geldig legitimatiebewijs te overhandigen

Aanmelden
We verzoeken u zich aan te melden onder vermelding van naam, medium en 
contactgegevens bij Manoe Mesters, communicatieadviseur NWO, via 
m.mesters@xxxxxx<mailto:m.mesters@xxxxxx> of +31 (0)70 349 44 53. Voor vragen 
of interviewverzoeken kunt u eveneens bij haar terecht.

Boek ‘Brein onder druk’
Het boek ‘Brein onder druk – over stress, agressie en veerkracht’ is geschreven 
door Malou van Hintum, wetenschapsjournalist en onder meer auteur van het boek 
Doe eens normaal. Over zin en onzin van psychiatrische diagnoses. Brein onder 
druk staat onder redactie van wetenschappers Frans Leeuw en Katy de Kogel 
verbonden aan het WODC. Samen coördineerden zij het neurobiologische en 
biopsychologische onderzoek binnen ‘Hersenen en Cognitie: Maatschappelijke 
Innovatie’, een grootschalig onderzoeksprogramma onder de vlag van het 
Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie (NIHC) van de Nederlandse Organisatie 
voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen? Dan kunt u mailen naar 
marketing@xxxxxxxxxxx<mailto:marketing@xxxxxxxxxxx>.

Contact
NWO, Nationaal Initiatief Hersenen en Cognitie
Manoe Mesters, tel.: +31 (0)70 349 44 53
m.mesters@xxxxxx<mailto:m.mesters@xxxxxx>

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persuitnodiging symposium ‘Brein onder druk - over stress, agressie en veerkracht' ~ 30 juni 14.00-17.00 uur - Mesters, E.L.P. [Manoe]