[PWC-MEDIA] Persuitnodiging: presentatie Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020

  • From: "NWO Voorlichting en Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 06 Dec 2016 16:29:22 +0100

 

Presentatie Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 
2016-2020

Op dinsdag 13 december a.s. overhandigt NWO-voorzitter Stan Gielen de nieuwe 
Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur aan 
staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  Sander Dekker. De 
Roadmap is een overzicht van de grootschalige onderzoeksfaciliteiten die de 
komende vier jaar de hoogste prioriteit hebben voor de wetenschap in Nederland. 
De faciliteiten op de Roadmap komen in aanmerking voor financiering door NWO.
Journalisten zijn van harte uitgenodigd om de presentatie van de Nationale 
Roadmap bij te wonen.  Hans van Duijn, voorzitter van de Permanente Commissie 
voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur, en Stan Gielen, voorzitter 
van NWO, zijn na afloop van het programma beschikbaar voor interviews. Voor 
interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Tessa van Leeuwen, 
persvoorlichter NWO, zie contactgegevens onderaan dit bericht.

Datum
dinsdag 13 december 2016

Tijd   
15.30 uur - 16.30 uur, ontvangst vanaf 15.00 uur

Plaats  
New Babylon Meeting Center 

Tweede etage, zaal 2.1 en 2.2

Anna van Buerenplein 29 

2595 DA Den Haag

Contact en routebeschrijving

Voertaal  
Nederlands

Programma
Na een welkom door NWO-voorzitter Stan Gielen, licht commissievoorzitter Hans 
van Duijn de achtergronden van de gemaakte selectie en de strategische kaders 
toe. Staatssecretaris Sander Dekker gaat vervolgens in op het belang van 
investeringen in grootschalige onderzoeksfaciliteiten. Na een interview met 
wetenschappers verbonden aan verschillende onderzoeksfaciliteiten die op de 
Roadmap 2016-2020 staan, sluit de middag af met de overhandiging van de Roadmap 
aan de staatssecretaris.
Achtergrond
Breed toegankelijke en state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten zijn onmisbaar 
voor toponderzoek.  Hoogwaardige apparatuur en onderzoeksfaciliteiten staan aan 
de bron van nieuwe wetenschap. Ze maken het mogelijk door te dringen tot in de 
kern van een atoom en complexe genetische vraagstukken te ontrafelen. Ze maken 
ook grote datasets toegankelijk en bruikbaar. Hiermee leveren de faciliteiten 
een belangrijke bijdrage aan technologische en maatschappelijke innovatie.  
Voor het samenstellen van de vernieuwde Nationale Roadmap Grootschalige 
Wetenschappelijke Infrastructuur heeft het kabinet in de Wetenschapsvisie 2025 
aan NWO gevraagd een Permanente Commissie voor Grootschalige Wetenschappelijke 
Infrastructuur in te stellen. Op 24 juni 2016 presenteerde de Commissie haar 
eerste omvangrijke inventarisatie van het onderzoeksfaciliteitenlandschap, door 
middel van de lancering van de website www.onderzoeksfaciliteiten.nl. Deze 
website biedt voor het eerst een overzicht van het aanbod aan bestaande 
grootschalige infrastructuur in Nederland.
Een van de keuzes die de Commissie heeft gemaakt voor de Roadmap 2016-2020 is 
het aanbrengen van clusters van onderzoeksfaciliteiten. De Commissie heeft deze 
clusters gevraagd om met één gezamenlijk investeringsplan te komen.
Aanmelden en interviewverzoeken 
Vriendelijk verzoek u zich voor de presentatie aan te melden onder vermelding 
van naam, medium en contactgegevens bij Tessa van Leeuwen, persvoorlichter NWO, 
via t.vanleeuwen@xxxxxx of +31 (0)6 53 75 64 23. Voor vragen of 
interviewverzoeken kunt u eveneens bij Tessa van Leeuwen terecht.
 www.onderzoeksfaciliteiten.nl 

---------------------

Contact
NWO, afdeling Voorlichting en Communicatie
Tessa van Leeuwen, tel.: +31 6 53 75 64 23
t.vanleeuwen@xxxxxx

---------------------

Over NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
© 2016 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, klik hier om uit te schrijven.

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persuitnodiging: presentatie Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2016-2020 - NWO Voorlichting en Communicatie