[PWC-MEDIA] Persuitnodiging TU Delft: Sociale factoren kunnen energietransitie vertragen: behoefte aan multidisciplinaire aanpak

  • From: Sharita Balgobind <U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 30 Mar 2017 10:16:40 +0000

3 april Symposium Sociale Innovatie en de Energietransitie
Sociale factoren kunnen energietransitie vertragen: behoefte aan 
multidisciplinaire aanpak

Maandag 3 april gaan ingenieurs, beleidsmakers, bestuurders en wetenschappers 
in het Science Centre bij de TU Delft aan de slag met dilemma’s en vragen 
zoals: Kan sociale innovatie een technologische energieinnovatie versterken of 
juist in de weg zitten? Wat kunnen studenten doen om de energietransitie te 
versnellen? Hoe ziet het Nederlandse energielandschap er uit in 2050? Wie zijn 
de winnaars en verliezers van de energietransitie? Dit doen zij tijdens het 
symposium Sociale Innovatie en de Energietransitie.

Voor verduurzaming en de energietransitie heeft de Nederlandse energiesector 
tegenwoordig veel oplossingen beschikbaar. Maar deze oplossingen zijn vooral 
technisch van aard, zoals slimme thermostaten, warmtepompen, het opslaan van 
energie in batterijen en energiezuinige gebouwen. Onderzoek naar de sociale en 
gedragsmatige facetten van duurzaamheid en energie blijft achter en wordt 
meestal apart van technisch onderzoek uitgevoerd. Zo kan het gebeuren dat in 
een late, technische ontwikkelingsfase uit gedragswetenschappelijk onderzoek 
blijkt dat mensen een technologie niet accepteren, of niet bereid zijn hun 
gedrag aan te passen. Deze sociale factoren kunnen de energietransitie 
vertragen en ervoor zorgen dat er onnodige kosten worden gemaakt.  Er is 
behoefte aan een multidisciplinaire aanpak.

Aftrap Missing Chapter Foundation met Laurentien van Oranje
Leerlingen van de Jan Vermeerschool uit Delft en een panel bestaande uit Isabel 
Arends (hoogleraar Biocatalysis TU Delft), Stephan Brandligt (wethouder 
gemeente Delft), Han Weber (gedeputeerde provincie Zuid Holland), Floor 
Hooijman (manager strategie Eneco) en Thijs de la Court (Klimaatverbond) 
trappen de dag af met een dialoog over hoe sociale innovatie kan bijdragen aan 
de energietransitie. De sessie wordt begeleid door de Missing Chapter 
Foundation onder leiding van Laurentien van Oranje.

Meer informatie en aanmelden
Ga voor het volledige programma naar 
energy.tudelft.nl/socialeinnovatie<http://energy.tudelft.nl/socialeinnovatie>
Locatie: Delft Science Centre, Mijnbouwstraat 120 in Delft
Tijd: 9.00-17.15 uur, aansluitend een borrel tot 18.00 uur


Media zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Graag aanmelden via 
Sharita Balgobind, persvoorlichter TU Delft, 
U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx<mailto:U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>, 015 2781588.

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persuitnodiging TU Delft: Sociale factoren kunnen energietransitie vertragen: behoefte aan multidisciplinaire aanpak - Sharita Balgobind