[PWC-MEDIA] Persuitnodiging: Presentatie Einstein Telescope: kansen voor Nederland

  • From: Vanessa Mexner <vanessam@xxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 29 Jun 2017 14:00:33 +0200

        

        

        

        

        


                
        

                        

                
        


                
29 juni 2017


 Presentatie Einstein Telescope: kansen voor Nederland

*Persuitnodiging*

Maastricht/Amsterdam, 29 juni 2017

Geachte vertegenwoordiger van de media,
*Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst in Nieuwspoort (Den Haag) over de kansen die Einstein Telescope aan Nederland biedt. De bijeenkomst is bedoeld voor politiek, wetenschap en bedrijfsleven.*

_Datum_: 3 juli 2017
_Tijdstip: _17.00 – 19.00 uur
_Locatie_: Nieuwspoort, Lange Poten 10, Den Haag
*Programma*

17.00 Inloop.
17.10 Opening.
De bijeenkomst zal worden geopend door gedeputeerde Twan Beurskens van de Provincie Limburg en prof. Stan Bentvelsen, directeur van Nikhef, het Nationaal instituut voor subatomaire fysica.
17.20 Film Einstein Telescope.
In een korte film zal een toelichting worden gegeven op Einstein Telescope. Wat is Einstein Telescope en welke kans doet zich voor om deze in Nederland te vestigen?
17.25 Presentatie prof. Jo van den Brand.
Prof. Jo van den Brand is hoogleraar aan de VU, verbonden aan Nikhef en sinds 1 mei spokesman van de Europese Virgo faciliteit in Italïe. In zijn presentatie komt aan de orde een toelichting op:

·De science case voor Einstein Telescope, in nationaal en internationaal perspectief
·Het onderscheidende vestigingsklimaat in Nederland / Zuid-Limburg
·De support van kennisinstellingen in België en Duitsland
·De toekomst voor innovatie en samenwerking met industrie
17.45 Prof. Jo van den Brand overhandigt eerste exemplaar brochure ‘Einstein Telescope maakt Nederland groter’ aan Staatssecretaris Sander Dekker.
18.00 Limburgse borrel.
Wij sluiten de bijeenkomst af onder het genot van een hapje en een drankje.


*Achtergrond*
Einstein Telescope is het Europese initiatief voor de volgende detector voor zwaartekrachtsgolven. Dit ondergrondse observatorium zal ons in staat stellen de oorsprong en evolutie van ons universum te begrijpen door middel van zwaartekrachtsgolven. Einstein Telescope zal leiden tot ontdekkingen van grootste wetenschappelijke toegevoegde waarde en zal een aantrekkingskracht hebben op topwetenschappers op onder meer het vlak van natuurkunde en astronomie. Ook zal de beste technische kennis aangesproken worden om Einstein Telescope te ontwikkelen en exploiteren.
Het internationale consortium rond Einstein Telescope telt meer dan 57 wetenschappelijke instituten, met ons Nationaal instituut voor subatomaire fysica Nikhef in een vooraanstaande rol. Meerdere Europese landen zijn in beeld en geïnteresseerd om Einstein Telescope te vestigen. Een keuze voor de locatie van wordt rond 2020 verwacht.
Het grensgebied rond Zuid-Limburg is kandidaat vestigingslocatie. Aanleiding is de bijzondere geolo­gische en seismische kwaliteit van het grensgebied Zuid-Limburg. Wij brengen u graag op de hoogte van de activiteiten die Nikhef onderneemt om de stringente eisen voor Einstein Telescope te kunnen waarborgen. Bovendien hebben België, Duitsland en Nederland de beste wetenschappelijke en technisch-industriële kennis in huis. Kennis die nodig is om deze infrastructuur te bouwen en optimaal te exploiteren. Een internationaal partnerschap is in voorbereiding.
De mogelijke vestiging van Einstein Telescope in Nederland / Zuid-Limburg is opgenomen in de presti­gieuze ‘Nationale Roadmap Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur’. Ook is Einstein Telescope benoemd als één van de meest uitgelezen kansen voor Nederland om een leidende rol te spelen als 'game-changer' in de vereniging van wetenschappers en ondernemers binnen de Nationale Wetenschapsagenda.
Graag maken wij u deelgenoot van ‘de science case’, de unieke kansen en voordelen van Einstein Telescope voor Nederland en hetgeen Limburg in het hart van een Europese high tech regio te bieden heeft om de Nederlandse kandidatuur richting 2020 definitief te vestigen. Kandidatuur vraagt een stevig commitment, van de Nederlandse wetenschap, van ons bedrijfsleven en politiek.
*Aanmelden*
Wij stellen het zeer op prijs als u uw komst van te voren meldt. Dat kan bij Cindy Nieland, Provincie Limburg cmhj.nieland@xxxxxxxxxxxxx <mailto:cmhj.nieland@xxxxxxxxxxxxx>, tel: 043-3892180.
Alvast hartelijk dank en hopelijk tot ziens op maandag 3 juli.
Met vriendelijke groet,
Cècely Loontjens
Cluster Communicatie Provincie Limburg
043-3897334
ace.loontjens@xxxxxxxxxxxxx <mailto:ace.loontjens@xxxxxxxxxxxxx>
Vanessa Mexner
Communicatie Nikhef
020-5925075
v.mexner@xxxxxxxxx <mailto:v.mexner@xxxxxxxxx>


                

                

        
        
*Nikhef*
020 - 592 2075
Twitter <http://mail.smart.pr/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KULlJ4NjLxOTtbRK9Hc8020-3D_0PaHWElp1v-2F0VLA3XDF-2F-2FLdhVMk6h1MuMjSHtwqJ0Cw-2BN0ByrHcGI3mhMMFEjdE4s6u7PcHuRvm0RB6x4uvRmhw2SGXT-2BTJZaOjc-2Bu0zBpZBiY0Jgi35hPq6BRgfFzdZXhgiHohTZ0yL-2Fr4fgV9MwfTAQLxzfHypOKzCk-2BPDlxPGvpYatDX9HgfaKqG1lJVGkINXTwMlOP28AYvarKMQ4-2FIim6e3wUaSeF9JvYYszo9E6FMAyKjDgEgNg-2FdszW6wgfjRWtaQB94r2jmelD8zE4wzfjX4JEN1bcY9iQHTl6mmlX6PG9PfgZMMB7fQIpkZ> Twitter <http://mail.smart.pr/wf/click?upn=5-2FjYtE9Qrpt0AHXiwHo1KULlJ4NjLxOTtbRK9Hc8020-3D_0PaHWElp1v-2F0VLA3XDF-2F-2FLdhVMk6h1MuMjSHtwqJ0Cw-2BN0ByrHcGI3mhMMFEjdE4s6u7PcHuRvm0RB6x4uvRmhw2SGXT-2BTJZaOjc-2Bu0zBpZBiY0Jgi35hPq6BRgfFzdZSvARjyKe72LtSgHMtvuCTH08QaYMoab7yQbr8bTYo5Yy7UYtDtokgjW2q8tw8LE-2BvvSGzJtAi6TqwvImS3EY6JcAKZLOwa0PkHJ1cocCLQsQRzroWxTD6FKhJ8UNc-2F6CDEAYr98xuIQBDjE0GkBVPz1CPbLWwovAccD-2Bcfu0URHg50o9n7R1FA1-2Fa0ucysI6>

        

www.nikhef.nl <http://mail.smart.pr/wf/click?upn=gNiz8ZwLqUrfpO3v-2B6RNfoy4GRdRR1hgltZ2nzaThdA-3D_0PaHWElp1v-2F0VLA3XDF-2F-2FLdhVMk6h1MuMjSHtwqJ0Cw-2BN0ByrHcGI3mhMMFEjdE4s6u7PcHuRvm0RB6x4uvRmhw2SGXT-2BTJZaOjc-2Bu0zBpZBiY0Jgi35hPq6BRgfFzdZmuujAzRuxXVbVatOTCK6TrfDydbldhQjSblWHwrqhF-2BXnz0-2BpotHsCZ2tm0tZNDBgMVM8RQQ-2FlrnM-2FW-2BEw-2F7ltUkfVppnafJzvjt-2BR26m2SoPMQPAtVkS41npaTgTNkPPnZRaANcxoD7YspJ2A1BkIV0SvySWBtxNUouYTMxcOf1ttnLoui-2BDXpWeNg9pYz-2F>

        

        

        
        

        


Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik hier <[UNSUBSCRIBE]>Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persuitnodiging: Presentatie Einstein Telescope: kansen voor Nederland - Vanessa Mexner