[PWC-MEDIA] Persbericht: Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Sat, 11 Nov 2017 14:37:51 +0000Bekijk 
online<http://mailchi.mp/knaw/persbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie?e=>[Logo De Jonge Akademie]


PERSBERICHT

________________________________
13 november 2017

Tien nieuwe leden voor De Jonge AkademieDe Jonge Akademie heeft tien nieuwe, talentvolle wetenschappers gekozen om haar 
gelederen te versterken. De leden zijn stuk voor stuk buitengewone onderzoekers 
met een brede belangstelling voor wetenschapsbeoefening en 
wetenschapscommunicatie. Het lidmaatschap duurt vijf jaar. De officiële 
installatie van de nieuwe leden vindt plaats op 26 maart 2018.De tien nieuwe leden van De Jonge Akademie zijn:Dr. Han Thomas Adriaenssen (geschiedenis van de filosofie, Rijksuniversiteit 
Groningen)


Han Thomas Adriaenssen (1985) is een van de meest getalenteerde jonge filosofen 
van Nederland. Hij schreef onder andere een boek over de Middeleeuwse wortels 
van het denken van René Descartes. Ook gaf hij lezingen over het belang om niet 
alleen naar grote filosofen te kijken, maar ook naar de minder bekende denkers. 
Han Thomas Adriaenssen werd drie keer tot docent van het jaar gekozen bij de 
Faculteit Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen. Hij studeerde naast 
filosofie ook Russisch en Italiaans en onderhoudt intensief contact met 
middelbare scholen en hun filosofiedocenten. Han Thomas Adriaenssen maakt sinds 
2016 deel uit van de Young Academy of Groningen, waar hij zich bezighoudt met 
onder meer wetenschapsbeleid en het stimuleren van interdisciplinaire 
onderzoeksprojecten.Dr. Nadine Akkerman (Engelse letterkunde en cultuurgeschiedenis, Universiteit 
Leiden)


Nadine Akkerman (1978) doet onderzoek naar burgeroorlogen en vluchtelingen in 
de vroegmoderne tijd en is met name actief op het terrein van 
vrouwengeschiedenis. Zo was ze de eerste die een boek schreef over Engelse 
spionnes in de zeventiendeeeuw. Ze zoekt de raakvlakken op van literatuur en 
geschiedenis en van alfa en bèta. Zo gebruikt ze geavanceerde 
3D-röntgenscanners om zeventiende-eeuwse brieven te lezen zonder ze te openen 
of ook maar aan te raken. Ook was ze gastcurator bij diverse tentoonstellingen 
voor een breed publiek. Nadine Akkerman wil zich binnen De Jonge Akademie onder 
andere inzetten voor een veelzijdig en divers personeelsbestand in het 
Nederlandse onderzoek.Dr. Lisa Becking (mariene biologie, Wageningen University and Research)


Lisa Becking (1978) bestudeert als mariene bioloog het leven in de zee. Zij 
onderzoekt hoe mariene organismen zich aanpassen aan verandering in hun 
omgeving en gebruikt deze kennis voor natuurbescherming. In Indonesië 
vergelijkt ze hoe sponzen, kwallen en schelpdieren zich hebben ontwikkeld in 
tientallen zoutwatermeren - een soort natuurlijke laboratoria voor 
klimaatverandering. Daarnaast verricht ze ecologische studies ter ondersteuning 
van natuurbeleid in Caribisch Nederland. Bijvoorbeeld door koraalriffen te 
helpen herstellen, zeeschildpadden te volgen en de biodiversiteit van de 
Sababank in kaart te brengen.
Binnen De Jonge Akademie wil ze het algemeen publiek en wetenschappers meer 
bewust maken van de wonderen onder de waterspiegel. Verder wil Lisa Becking 
wetenschappers en kunstenaars op een schip in discussie laten gaan over 
creatieve processen, waarvan beide groepen immers gebruikmaken.


Dr. Angélique Cramer (modellen en methoden voor klinische psychologie, Tilburg 
University)


Angélique Cramer (1979) is een van de grondleggers van de netwerkbenadering van 
psychopathologie, waarbij een stoornis zoals depressie opgevat wordt als de 
mogelijke consequentie van symptomen die elkaar veroorzaken. Ze promoveerde cum 
laude in de psychologische methodenleer (2013) en is in korte tijd uitgegroeid 
tot een expert op het gebied van netwerkmodellen en complexe dynamische 
systemen. Zij stuurt een succesvolle onderzoekslijn aan waarbij ze met haar 
team onder andere werkt aan betere methoden om netwerken te schatten voor 
individuele personen.
Middels haar column 'De Gereedschapskist' in het maandblad de Psycholoog maakt 
Angélique Cramer methodologische en statistische vraagstukken toegankelijk voor 
een breder publiek. Angélique Cramer wil via De Jonge Akademie de wetenschap 
diverser, inclusiever en meer interdisciplinair maken, onder andere door het 
opzetten van projecten met als doel het verkennen van nieuwe manieren van 
werken.Dr. Barbora Hola (internationaal strafrecht, NSCR en Vrije Universiteit 
Amsterdam)


Jurist en criminoloog Barbora Hola (1980) is gespecialiseerd in internationale 
misdrijven, internationaal strafrecht en transitional justice. Ze bewees dat de 
straffen van het Joegoslavië-tribunaal en het Rwanda-tribunaal consistent zijn 
en dus niet, zoals velen beweerden, een vorm van Russische roulette. Haar werk 
wordt geciteerd in vonnissen van het Internationaal Strafhof. Barbora Hola 
reist elk jaar met studenten naar Bosnië waar zij verschillende juridische 
instanties, wetenschappers, advocaten en rechters bezoeken. Ook heeft ze met 
collega's de publiekswebsite 
www.whenjusticeisdone.org<http://www.whenjusticeisdone.org?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->
 opgezet. Daarop laten zij zien hoe het oorlogsmisdadigers vergaat na hun 
veroordeling.


Dr. Hanneke Hulst (anatomie en neurowetenschappen, VUmc)


Hersenwetenschapper Hanneke Hulst (1983) is gespecialiseerd in de ziekte 
multiple sclerose (MS). Ze doet onderzoek naar cognitieve stoornissen bij 
mensen met MS en stelt dat we meer kunnen doen tegen deze problemen dan enkel 
tips en tricks aanleren. Zo onderzocht zij samen met Stichting Dance for Health 
de effecten van een dansprogramma op de cognitieve functies van mensen met MS. 
Hanneke Hulst is een fervent voorstander van interdisciplinair onderzoek en van 
communicatie met het algemeen publiek en patiënten. Ze schrijft columns over de 
mens achter de ziekte en publiceerde het boek Cognitie, ván wetenschappers vóór 
mensen met MS en hun omgeving, met daarbij een dvd voor hen die moeite hebben 
met lezen. Haar droom voor de toekomst is 'dat maatschappelijke debatten over 
vaccinatie, migratie en integratie, opwarming van de aarde, of nationalisme 
versus globalisme, gestoeld zijn op meer dan "zomaar een mening".'Prof. dr. Arfan Ikram (epidemiologie, Erasmus MC)


Arfan Ikram (1980) is hoogleraar epidemiologie aan het Erasmus MC en 
adjunct-hoogleraar epidemiologie aan de Harvard Universiteit. Hij onderzoekt 
als epidemioloog hersenaandoeningen zoals dementie, Alzheimer, Parkinson en 
beroertes. Arfan Ikram toonde aan dat ongeveer 30 procent van de 
dementiegevallen voorkomen kan worden door betere cardiovasculaire controle. 
Arfan Ikram, is, zoals hij zelf zegt 'een tweedegeneratie Nederlander die 
geboren en getogen - en nog altijd wonend - is in Rotterdam Zuid.' Hij wil zich 
inzetten doelgroepen en talent aan te boren die meestal verstoken blijven van 
wetenschappelijke ontplooiing.


Dr. Dora Matzke (wiskundige psychologie, Universiteit van Amsterdam)


Dora Matzke (1982) is mathematisch psycholoog. Ze ontwikkelt bijvoorbeeld 
modellen waarmee onderzoekers kunnen schatten hoeveel tijd mensen nodig hebben 
om een ingezette handeling te stoppen. Dora Matzke vindt dat het onderzoek in 
de psychologie en in andere disciplines een stuk transparanter moet. Zelf voert 
ze onder andere zogeheten replicatiestudies uit die nagaan of eerder onderzoek 
wel goed verricht is. Ook richtte ze een vraagbaak op waar onderzoekers van de 
Universiteit van Amsterdam terechtkunnen voor vragen over statistische methoden.Dr. Daniel Oberski (methodologie en statistiek, Universiteit Utrecht)


Daniel Oberski (1981) is bedenker van veelgebruikte methodes die de effecten 
van meetfouten opspeuren en verwijderen uit onderzoeksresultaten. Zijn werk 
wordt gebruikt in software voor vragenlijsten en in rapporten van het Centraal 
Bureau voor de Statistiek. Daniel Oberski zou een breed publiek, waaronder 
beleidsmakers en journalisten, de humor van onzekerheid willen laten inzien - 
waarachter diepe inzichten schuilgaan over wat onzekerheid eigenlijk inhoudt, 
hoe onzekerheden ontstaan en hoe je ondanks onzekerheden toch beslissingen kunt 
nemen.


Dr. Bettina Reitz-Joosse (Latijnse taal en letterkunde, Rijksuniversiteit 
Groningen)


Bettina Reitz-Joosse (1984) onderzoekt hoe de Romeinen de wereld om hen heen 
zagen. Ze bestudeert Latijnse teksten over antieke gebouwen, monumenten en het 
landschap. Bettina Reitz-Joosse haalde het wereldnieuws toen ze met een collega 
liet zien dat de Italiaanse fascisten onder Mussolini een Latijnse 
toekomstboodschap hadden verstopt onder een obelisk in Rome. Ze noemt zichzelf 
'met hart en ziel' een classica en is ervan overtuigd dat de oudheid ook in 
onze huidige maatschappij een betekenisvolle rol speelt. Met haar 
internationale achtergrond (geboren in Duitsland, studie in Oxford, promotie in 
Leiden, postdocs in Rome en Philadelphia en nu onderzoeker in Groningen) wil ze 
het Nederlandse wetenschapsbeleid in breder perspectief helpen plaatsen.
Noot voor de persVoor meer informatie kunt u contact opnemen met Janneke Visser, 
persvoorlichter: janneke.visser@xxxxxxx<mailto:janneke.visser@xxxxxxx> en 06 
1169 4851.

________________________________


<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Tien+nieuwe+leden+voor+De+Jonge+Akademie:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Tien+nieuwe+leden+voor+De+Jonge+Akademie:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie><http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Tien+nieuwe+leden+voor+De+Jonge+Akademie:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Tien+nieuwe+leden+voor+De+Jonge+Akademie:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie>


<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361-><http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->


<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361-><https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-tien-nieuwe-leden-voor-de-jonge-akademie&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3aad26d361&e=>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3aad26d361&e=><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3aad26d361&e=>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=3aad26d361&e=>
DE JONGE AKADEMIE
Kloveniersburgwal 29
1011 JV Amsterdam

Postbus 19121
1000 GC Amsterdam
dja@xxxxxxx<mailto:dja@xxxxxxx>

www.dejongeakademie.nl<http://www.dejongeakademie.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->


[Twitter]<https://twitter.com/DeJongeAkademie?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->
   [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://eepurl.com/FCXYD?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=3aad26d361-EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_09&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-3aad26d361->DE JONGE AKADEMIE IS ONDERDEEL VAN DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE AKADEMIE VAN 
WETENSCHAPPEN
Uw gegevens aanpassen of u 
afmelden<https://knaw.us5.list-manage.com/profile?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=>
 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=3aad26d361>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=3aad26d361>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Tien nieuwe leden voor De Jonge Akademie - KNAW Communicatie