[PWC-MEDIA] Persbericht: Langetermijnvisie nodig voor omgang met effecten van pandemie op wetenschap

  • From: "KNAW Communicatie" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("Communicatie")
  • To: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • Date: Tue, 5 Jul 2022 08:24:14 +0000Bekijk 
online<https://us5.campaign-archive.com/?e=__test_email__&u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=be19e527d6>

[Logo KNAW]
persbericht
________________________________5 juli 2022

Langetermijnvisie nodig voor omgang met effecten van pandemie op wetenschapOok de wereld van de wetenschap stond tijdens de COVID-pandemie op z’n kop. In 
het op 5 juli verschenen rapport The pandemic academic inventariseert de KNAW 
de gevolgen van pandemie voor de wetenschap: wat willen we behouden en wat 
beslist niet? In het rapport is ook uitgebreid aandacht voor de impact van de 
pandemie op het vertrouwen in wetenschap en de relatie tussen wetenschap, 
samenleving en politiek.Er veranderde veel: COVID-gerelateerde onderzoeksprojecten kwamen razendsnel 
van de grond en nieuwe kennis werd sneller gedeeld dan ooit. Tegelijk kwamen 
veel wetenschappers persoonlijk in de knel, door afgebroken 
onderzoeksprojecten, de omschakeling naar online lesgeven en het thuiswerken. 
Vooral jonge generaties onderzoekers met tijdelijke contracten waren en zijn 
daarvan de dupe. De snelle digitalisatie van het wetenschapsbedrijf maakte veel 
mogelijk, maar door die digitalisatie hebben de universiteiten zich ook met 
huid en haar overgeleverd aan big tech.

Sinds het begin van de pandemie heeft de wetenschap een cruciale rol gespeeld 
bij het leveren van kennis om de crisis het hoofd te bieden. Wetenschap en 
wetenschappers werden zichtbaarder dan ooit, moesten zich verhouden tot een 
vaak kritisch publiek en werden onderdeel van de politieke dynamiek.

Dit vereist een andere kijk op wetenschapscommunicatie. Wetenschappers moeten 
niet alleen goed kunnen uitleggen, presenteren en discussiëren, maar ook een 
dialoog kunnen voeren. Daarbij moeten ze oog hebben voor de onderliggende 
waarden en vooronderstellingen bij zowel wetenschappers als overheden en het 
publiek. De Akademie pleit ervoor dat wetenschapscommunicatie een volwaardig 
onderdeel wordt van het academisch curriculum. Daarnaast benadrukt de Akademie 
dat het belangrijk is dat wetenschappelijke instellingen een 
zerotolerancebeleid hanteren als het gaat om bedreigingen en intimidatie van 
wetenschappers en dat zijn hun medewerkers door dik en dun steunen.
[https://mcusercontent.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/430b44b5-d5d5-e1d6-9b72-fbc35f5743fe.jpg]<https://www.knaw.nl/the-pandemic-academic>


Download de publicatie
The pandemic academic - How COVID-19 has impacted the research community is 
geschreven door een breed samengestelde KNAW-commissie onder voorzitterschap 
van Natali Helberger, Universiteitshoogleraar recht & digitale technologie aan 
de Universiteit van Amsterdam.

De publicatie is als pdf-bestand te downloaden via onze 
website.<https://www.knaw.nl/the-pandemic-academic>

Impact op wetenschappers
De directe en indirecte effecten van de pandemie blijken sterk te verschillen 
tussen wetenschappers uit verschillende disciplines, en onder meer af te hangen 
van zorgtaken, gender, en carrièrefase. De pandemie heeft de verschillen die er 
al waren verder uitvergroot. De Akademie pleit voor maatregelen om de 
verschillen te verkleinen. Ook beveelt ze aan jonge onderzoekers ruimhartig te 
compenseren voor de verloren tijd. De Akademie waarschuwt dat er anders een 
verloren generatie ontstaat.Academics on fire
Tijdens de pandemie raakte de wetenschap in een stroomversnelling. 
Onderzoeksfondsen kwamen zonder lange procedures beschikbaar, onderzoekers 
gooiden hun onderzoek om en vonden elkaar in samenwerkingen en nieuwe kennis 
werd razendsnel gedeeld. Die nieuwe flexibiliteit is iets om te behouden, al 
benadrukt de Akademie dat dit niet ten koste mag gaan van de kwaliteit en van 
het nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek.


Digitalisatie
Door de versnelde digitalisatie is de manier van wetenschap bedrijven wezenlijk 
veranderd. Dat geldt niet alleen voor het onderwijs, maar bijvoorbeeld ook voor 
internationale samenwerking en congresbezoek. Dit heeft positieve effecten. Zo 
maakt het de wetenschap inclusiever, doordat geldgebrek of visumproblemen niet 
langer een obstakel vormen. Ook zorgt minder reizen dat wetenschappers hun 
ecologische voetafdruk reduceren.  Nu de traditionele manieren van werken zijn 
veranderd, kan de academische wereld op zoek naar een goede mengeling van on 
site, online en hybride werken.

De toenemende mate van digitalisatie dwingt ons echter ook om kritisch na te 
denken over de groeiende afhankelijkheid van universiteiten van big tech. De 
KNAW dringt er dan ook op aan dat de universiteiten samen op zoek gaan naar 
alternatieve digitale infrastructuren en richtlijnen maken die recht doen aan 
de onafhankelijke positie van de wetenschap.Noot voor de pers
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jeroen Scharroo, afdeling 
Communicatie & Informatievoorziening, telefoon 06 1109 5596 of 
jeroen.scharroo@xxxxxxx<mailto:jeroen.scharroo@xxxxxxx>.________________________________
[outline-gray-twitter-48.png]   
Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A%C2%A0Langetermijnvisie+nodig+voor+omgang+met+effecten+van+pandemie+op+wetenschap:%20http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fh5J26b>

[outline-gray-facebook-48.png]   
Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Feepurl.com%2Fh5J26b>

[outline-gray-forwardtofriend-48.png]   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=be19e527d6&e=__test_email__>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx

<mailto:communicatie@xxxxxxx>www.knaw.nl<https://www.knaw.nl>


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Langetermijnvisie nodig voor omgang met effecten van pandemie op wetenschap - KNAW Communicatie