[PWC-MEDIA] Persbericht KNAW-advies over sociale veiligheid in de wetenschap

  • From: "KNAW Communicatie" <dmarc-noreply@xxxxxxxxxxxxx> ("Communicatie")
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 14 Jul 2022 10:54:39 +0000

Bekijk 
online<https://mailchi.mp/knaw.nl/persberichtknaw-advies-over-sociale-veiligheid-in-de-wetenschap?e=aee6c3a49f>

 
<https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/cd85e3f7-3652-45d3-a48e-575651d4bebc.jpg>


persbericht
  _____14 juli 2022


Van klachtafhandeling naar preventie


KNAW-advies over sociale veiligheid in de wetenschap
Om ongewenst gedrag aan wetenschappelijke instellingen te bestrijden is het 
nodig veel meer aan preventie te doen. De huidige aanpak richt zich vooral op 
klachtafhandeling, maar de sociale veiligheid aan universiteiten en 
onderzoeksinstituten verbetert pas echt door gedrag op de werkvloer structureel 
onderwerp van gesprek te maken. Dat vraagt om een andere cultuur die is 
verankerd in een nieuwe manier van leiding geven. De KNAW heeft op verzoek van 
de minister van OCW de gids Sociale veiligheid in Nederland - Van papier naar 
praktijk gemaakt met handreikingen en tips om de problemen met ongewenst gedrag 
te voorkomen of vroegtijdig bij te sturen. Hiermee wil de KNAW een proces in 
gang zetten waarmee de sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap wordt 
vergroot.Ongewenst gedrag is ook in de wetenschap een hardnekkig probleem: de grote 
werkdruk leidt de aandacht af van een goede samenwerking. Sterke 
afhankelijkheidsrelaties werken machtsmisbruik in de hand. Bestuurders, 
leidinggevenden, melders en omstanders, HR-medewerkers en vertrouwenspersonen 
krijgen moeilijk zicht op ongewenst gedrag en ervaren vooral ongemak en onmacht 
als ze ermee te maken hebben.

Met de gids wil de KNAW inzicht geven welke krachten in de organisatie en 
cultuur van de wetenschappelijke wereld deze problemen uitlokken en in stand 
houden. Zo wordt duidelijk hoe je stapsgewijs aan de slag kunt om daar 
tegenwicht aan te bieden. Bijvoorbeeld door niet te wachten tot er iets echt 
mis is,  maar voortdurend aandacht te hebben voor de vraag welk gedrag 
wenselijk is. Alleen zo kun je gedrag vroegtijdig en preventief bijsturen en 
ervan leren als het niet lukt om adequaat op te treden.

Om zo’n cultuurverandering tot stand te brengen is het nodig deze te verankeren 
in de organisatie: die heeft een taak in het toetsen en ontwikkelen van 
professionele vaardigheden van haar medewerkers op het gebied van relaties, 
emoties en communicatie. Leidinggevenden hebben hierbij een voorbeeldfunctie en 
ze zijn verantwoordelijkheid voor de goede samenwerking binnen hun team.

Sociale veiligheid is een voorwaarde voor goede wetenschap. Alleen in een 
veilige omgeving delen mensen kennis en komen kwaliteiten van alle teamleden 
tot hun recht. Ook zijn de kosten van onwenselijk gedrag hoog,  voor het 
welzijn en de productiviteit van de betrokken personen, voor het vertrouwen in 
de leidinggevenden en de reputatie van de organisatie, maar ook financieel. Dat 
laatste kan in de tonnen lopen, volgens berekeningen in de gids - denk aan 
medewerkers die zich ziek melden, of de kosten rond ontslag.

Sociale veiligheid in de Nederlandse wetenschap - Van papier naar 
praktijk<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=cd684b08ca&e=aee6c3a49f>
 geeft een analyse en aanbevelingen voor de organisatiestructuur, de cultuur op 
de werkvloer en de systemen om ongewenste zaken bij te sturen. Daarnaast zijn 
er praktische handreikingen waarmee iedereen aan de slag kan. In de gids staan 
ervaringen van decanen, melders, vertrouwenspersonen en anderen, en een 
overzichtelijke EHBO bij gevallen van ongewenst gedrag.

De 
gids<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=36762f38f0&e=aee6c3a49f>
 is gemaakt door een commissie onder leiding van Naomi Ellemers, sociaal- en 
organisatiepsycholoog en universiteitshoogleraar aan de UU. Leden van de 
commissie waren Frank Baaijens (TUE), Huub Dijstelbloem (UvA), Yvonne Erkens 
(UL), Halleh Ghorashi (VU), Sandra Groeneveld (UL), Marian Joëls (UMCG) en 
Michael Wise (SRON).knaw.nl/socialeveiligheid<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=7fe8e6db1f&e=aee6c3a49f>

<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=76023e2f9f&e=aee6c3a49f>
Noot voor de pers


Pers kan terecht bij Irene van Houten van de afdeling communicatie van de KNAW, 
06 1137 5909, irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>

  _____

   
Tweet<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=aa9eebeebe&e=aee6c3a49f>

   
Deel<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=d8bf7ba4ac&e=aee6c3a49f>

   Stuur 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=2025b91c94&e=aee6c3a49f>

KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx

<mailto:communicatie@xxxxxxx>www.knaw.nl<https://knaw.us5.list-manage.com/track/click?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=e4034843fb&e=aee6c3a49f> 
<https://knaw.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=aee6c3a49f&c=2025b91c94>

 
<https://knaw.us5.list-manage.com/track/open.php?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=2025b91c94&e=aee6c3a49f>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht KNAW-advies over sociale veiligheid in de wetenschap - KNAW Communicatie