[PWC-MEDIA] Persbericht: Wetenschap en bedrijfsleven werken samen aan betaalbare alternatieven voor antibiotica

  • From: "NWO Communicatie" <NWO_nieuws@xxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 19 Dec 2017 07:00:03 +0100

Wetenschap en bedrijfsleven werken samen aan betaalbare alternatieven voor 
antibiotica
Bijna vijftig wetenschappers en twintig bedrijven gaan werken aan de 
ontwikkeling van nieuwe toegankelijke en betaalbare antibiotica, en 
alternatieven voor antibioticagebruik. Dat gebeurt in acht onderzoeksprojecten 
die groen licht hebben gekregen van NWO-domein Toegepaste en Technische 
Wetenschappen (TTW). NWO investeert samen met het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bijna 7 miljoen euro in het 
onderzoeksprogramma.
Antibioticaresistentie is wereldwijd een bedreiging voor de volksgezondheid. De 
behoefte aan nieuwe middelen en manieren om bacteriële infecties te bestrijden 
is dan ook groot. Wetenschappers en het bedrijfsleven slaan daarom de handen 
ineen binnen het samenwerkingsprogramma Novel Antibacterial Compounds and 
Therapies Antagonizing Resistance (NACTAR). Deze samenwerking binnen de 
onderzoeksprojecten moet bijdragen aan een soepele benutting van 
onderzoeksresultaten binnen het Nederlandse zorgstelsel.
Antibiotica en alternatieven
De onderzoeksprojecten richten zich vanuit diverse invalshoeken op nieuwe 
antibiotica. Eén van de projecten moet bijvoorbeeld antwoord geven op de vraag 
hoe je menselijke afweercellen kunt ‘resetten’ als die door resistente 
bacteriën zijn aangetast. In een ander project ontwikkelen wetenschappers 
eiwitten die resistente bacteriën vatbaar moeten maken voor antibiotica die tot 
nu toe alleen werkten bij andere bacteriegroepen. Daarnaast richten enkele 
gehonoreerde projecten zich op het doorontwikkelen van veelbelovende stoffen 
die effectief lijken tegen resistente micro-organismen, en een alternatief 
kunnen zijn voor de huidige antibiotica. Een overzicht van de acht gehonoreerde 
projecten en de hoofdaanvragers staat hieronder.
Samenwerking
NWO-domein TTW investeert 2 miljoen euro in het programma, waarvan 1 miljoen 
euro bestemd is voor onderzoek binnen de topsector Chemie. Het ministerie van 
VWS stelt bijna 5 miljoen euro beschikbaar voor het NACTAR-programma. Van dit 
bedrag wordt 1 miljoen euro gereserveerd voor toegepast klinisch onderzoek. Om 
het excellente onderzoek in Nederland bij elkaar te brengen en te stimuleren, 
investeert het ministerie in onderzoeksprogramma’s zoals ZonMw 
Antibioticaresistentie, NACTAR bij NWO en het samenwerkingsplatform Netherlands 
Antibiotics Development Platform (NADP). Dit sluit aan bij de prioriteiten van 
het ministerie van VWS: het tegengaan van antibioticaresistentie.
Industriële partners dragen ruim een miljoen euro bij aan NACTAR-projecten, 
financieel of in de vorm van kennis of materieel. Het NADP zal nauw betrokken 
zijn bij het opzetten van verder onderzoek en het aansluiten van de industrie 
hierbij. Bij de acht gehonoreerde onderzoeken zijn in totaal twaalf 
kennisinstellingen betrokken, evenals vijftien (farmaceutische) bedrijven en 
vijf gezondheidsfondsen en -stichtingen.
 

---------------------

Bijlagen

Hyperlink
Boosting host immunity against Klebsiella pneumoniae via therapeutic antibodies 
| dr. S.H.M. Rooijakkers, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Hyperlink
Bringing mycobacterial secretion inhibitors to maturation | prof.dr. W. Bitter, 
VUmc

Hyperlink
Chemical genetics to target intracellular drug-resistant bacteria | prof.dr. 
T.H.M. Ottenhoff, Leids Universitair Medisch Centrum

Hyperlink
In Pursuit of Next-Generation Lipopeptide Antibiotics | dr. M.H. Medema, 
Wageningen University & Research

Hyperlink
MDR-Phage - Small molecules that promote bacterial killing in phagocytes| 
prof.dr. J.A.M. van der Palen, Universiteit Twente 

Hyperlink
Next stage development of the novel synthetic antimicrobial peptide SAAP-148 
(NESDAP) | dr. P.H. Nibbering, Leids Universitair Medisch Centrum

Hyperlink
Synergistic action of designed peptides and established Gram-positive 
antibiotics to fight Gram-negative ESKAPE organisms | prof.dr. O.P. Kuipers, 
Rijksuniversiteit Groningen

Hyperlink
The lugdunomycins: a new class of polyketide antibiotics with unique chemical 
scaffold | prof.dr. G.P. van Wezel, Universiteit Leiden 

8.2 MB jpg 
Afbeelding te gebruiken onder bronvermelding NWO

---------------------

Contact
NWO, afdeling Communicatie
Poppy Savenije, tel.: +31 6 83 89 37 13
p.savenije@xxxxxx

---------------------

Over NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de 
grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en 
vernieuwing in de wetenschap. Met een budget van ruim 800 miljoen euro 
investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan 
universiteiten en kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit 
wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke 
vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit 
binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen. NWO 
stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert 8 
nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en 
bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten. 
Over NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen
Het NWO-domein TTW verbindt mensen en middelen om technologie en technische 
kennis te ontwikkelen die bijdragen aan het creëren van economische meerwaarde 
en het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Dat gebeurt door excellent 
technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren, gebruikers en onderzoekers 
bij elkaar te brengen en door projecten te begeleiden naar optimale kansen voor 
kennisoverdracht.
© 2017 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

---------------------

 
Bekijk dit bericht online
 

      

 
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen? Uitschrijven

 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Wetenschap en bedrijfsleven werken samen aan betaalbare alternatieven voor antibiotica - NWO Communicatie