[PWC-MEDIA] Persbericht: Weinig zedenrecidive onder jeugdige kindermisbruikers

  • From: "Spee, JG" <J.Spee@xxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 24 Feb 2015 12:53:53 +0000

[Logo]
Weinig zedenrecidive onder jeugdige kindermisbruikers
Van alle jeugdige zedendelinquenten hebben kindermisbruikers de meeste 
psychische problemen en zijn zij vaker zelf het slachtoffer van seksueel 
misbruik. Maar net als andere jongeren met zedendelinquent gedrag, recidiveren 
deze kindermisbruikers weinig met zedendelicten. Andere vormen van recidive, 
zoals vermogensrecidive, komen daarentegen veel vaker voor. 
Psycholoog-onderzoeker Cyril Boonmann onderzocht de relatie tussen psychische 
problemen en zedendelicten. Boonmann promoveert op 26 februari bij VUmc.

Zedendelicten vormen een groot maatschappelijk probleem met ernstige gevolgen 
voor zowel het slachtoffer als de dader. Naar schatting is ongeveer 20% van de 
verkrachters en 33 tot 50% van de kindermisbruikers minderjarig. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat veel van deze jongeren psychische problemen hebben. 
Maar hoe psychische problemen en zedendelinquent gedrag samenhangen was nog 
onbekend. Boonmann heeft het psychisch functioneren van jeugdige 
zedendelinquenten onderzocht.

Weinig zedenrecidive
Uit het onderzoek van Boonmann blijkt dat jeugdige zedendelinquenten veel 
psychische problemen hebben. Toch hebben deze jongeren minder gedrags- en 
verslavingsproblemen dan jongeren die andersoortige delicten hebben gepleegd. 
Het nogmaals plegen van een zedendelict (zedenrecidive) komt bij jeugdige 
zedendelinquenten maar weinig voor. Zij recidiveren vaker naar andere 
(niet-zeden)delicten.

Behandeling met aandacht voor emotionele problemen
Boonmann stelt dat gegeven het feit dat jongere daders vaak eenmalig een 
zedendelict plegen het om die reden belangrijk is deze jongeren niet in die 
hoedanigheid te stigmatiseren. ‘’De behandeling zou zich niet alleen moeten 
richten op het seksueel grensoverschrijdend gedrag, maar vooral ook op het 
antisociaal gedrag in het algemeen. Bij de behandeling van jeugdige 
kindermisbruikers in het bijzonder is het vooral van belang om speciale 
aandacht te besteden aan de vaak minder opvallende emotionele problemen.’’

________________________________

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Neem voor meer informatie contact op met de dienst communicatie VUmc, 
voorlichter Jan Spee (020) 444 3444/ 
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>. Persberichten van VUmc kunt 
u lezen op www.VUmc.nl/journalisten<http://www.VUmc.nl/journalisten>
<http://www.VUmc.nl/journalisten>

Symposium
Voor toekomstig onderzoek wordt aangeraden de invloed van internet en nieuwe 
media op seksueel grensoverschrijdend gedrag onder jongeren mee te nemen. Een 
eerste aanzet hiertoe wordt gedaan in de vorm van het symposium ‘Van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag tot jeugdige 
zedendelinquentie’.<https://www.aanmelder.nl/symposiumgrensoverschrijdendgedrag>
 Deze wordt in de VU gehouden op de dag van de promotie van Boonmann.

Volg VUmc ook op:
Twitter: @VUmcAmsterdam<http://www.twitter.com/VUmcAmsterdam>
Facebook: VUmcAmsterdam<http://www.facebook.com/vumcamsterdam>

________________________________

Achtergrondinformatie (niet voor publicatie):
VUmc heeft als kerntaken patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek en onderwijs 
& opleidingen. Zwaartepunten in zorg en onderzoek zijn: kanker en afweer, 
hersenen, bewegen, vitale functies en extramurale zorg. Jaarlijks worden ruim 
55.000 patiënten opgenomen (al dan niet in dagbehandeling), bezoeken ruim 
336.000 patiënten de polikliniek en 34.000 de spoedeisende hulp. Ongeveer 2.400 
geneeskundestudenten volgen het medisch onderwijs. De resultaten uit het 
wetenschappelijk onderzoek worden jaarlijks in ongeveer 2.400 wetenschappelijke 
publicaties en rapporten gepresenteerd, waaronder ruim 100 promotieonderzoeken.

________________________________
Wilt u geen e-mail meer van ons ontvangen, klik 
hier<http://www.mailswitch.nl/uitschrijven.php?email=de5aee44b8f0e335367c9e28ac913831>
 om uit te schrijven. 
[http://www.mailswitch.nl/files/Px187MTY3MDM0NC0xLTIwNjE2NzU2MDc=.gif]


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Weinig zedenrecidive onder jeugdige kindermisbruikers - Spee, JG