[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: benoeming hoogleraren Humane voeding

  • From: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • To: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • Date: Thu, 12 Feb 2015 12:20:09 +0000

Persbericht Wageningen University, 010, 12 februari 2015

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Wageningen-University-benoemt-twee-hoogleraren-bij-afdeling-Humane-Voeding.htm

Wageningen University benoemt twee hoogleraren bij afdeling Humane voeding

Wageningen University heeft per 1 juni 2015 twee gewoon hoogleraren benoemd bij 
de afdeling Humane voeding. Het gaat om prof. Edith Feskens, die de nieuwe 
leerstoel Voeding in de levenscyclus gaat bekleden, en prof. Ellen Kampman, die 
als nieuwe leeropdracht Voeding en chronische ziekten heeft.

Prof. Kampman en prof. Feskens  nu beiden nog persoonlijk hoogleraar aan 
Wageningen University, volgen prof. Frans Kok en prof. Pieter van ’t Veer op. 
Prof.dr.ir. Frans Kok, nu nog hoogleraar Voeding en gezondheid, gaat in de loop 
van dit jaar met emeritaat, en prof.dr.ir. Pieter van ’t Veer, nu hoogleraar  
Voeding en epidemiologie, zal zich als hoogleraar richten op brede vraagstukken 
op het grensvlak van voeding, duurzaamheid en volksgezondheid en daarmee 
terugtreden als leerstoelhouder.

Volgens de raad van bestuur van Wageningen UR geeft de herschikking van 
vakgebieden vernieuwing van het vakgebied Humane voeding in het algemeen en een 
sterkere aandacht voor voeding in het licht van de levenscyclus en rond 
chronische ziekten in het bijzonder.

Overigens hebben de omschrijvingen van de leeropdrachten van prof. Kampman en 
prof. Feskens nog een voorlopig karakter.

Prof.dr.ir. Edith Feskens (Breda, 1962) studeerde Voeding en gezondheid in 
Wageningen. Zij promoveerde in 1991 in Leiden. Zij is thans persoonlijk 
hoogleraar bij de afdeling Humane voeding van Wageningen University, met als 
aandachtgebied voeding en het metabool syndroom.

Prof.dr.ir. Ellen Kampman (Utrecht, 1962) studeerde Voeding en gezondheid in 
Wageningen. Zij promoveerde in 1994 in Maastricht. Zij is thans persoonlijk 
hoogleraar bij de afdeling Humane voeding van Wageningen University, met als 
aandachtsgebied voeding en kanker. Tot 1 oktober is prof. Kampman nog 
buitengewoon hoogleraar Voeding en kanker aan de Vrije Universiteit in 
Amsterdam namens de Alpe D’HuZes, en senior onderzoeker bij het Radboud MC in 
Nijmegen.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bouke de Vos, Pers- en 
wetenschapsvoorlichting Wageningen UR, tel. 0317 480 180, e-mail 
bouke.devos@xxxxxx<mailto:bouke.devos@xxxxxx>.Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 
9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.

Disclaimer: If you do not wish to receive further news/releases from Wageningen 
University, please click the following link: [Remove Me]. Requests will take a 
maximum of 2 business days to process.

Contact information: Bouke de Vos, Wageningen University, Postbus 9101, 
Wageningen, 6700 HB

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: benoeming hoogleraren Humane voeding - Vos, Bouke de