[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Ongelijke voedselzekerheid kan mens leven lang achtervolgen

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 3 Dec 2014 14:37:56 +0000

Persbericht Wageningen University, 099, 3 december 2014 – 
video<http://www.youtube.com/watch?v=xaEp3jWPvFA> beschikbaar

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Ongelijke-voedselzekerheid-kan-mensen-leven-lang-achtervolgen.htm

Oratie prof. Hilde Bras

Ongelijke voedselzekerheid kan mensen leven lang achtervolgen

Ongelijke toegang tot voldoende en gezonde voeding is een belangrijke 
verklaringsgrond voor sociaal-economische ongelijkheid. Vooral de eerste 
duizend dagen in het leven van een jong kind, inclusief de fase vóór de 
geboorte, zijn van cruciale invloed op de levensloop. Opgelopen achterstand in 
de voeding kunnen vaak moeilijk worden ingehaald en kunnen invloed hebben op 
ongelijkheid in de cognitieve ontwikkeling of kansen op de arbeidsmarkt. 
Ondanks verbeteringen zijn op wereldschaal grote ongelijkheden rond 
voedselzekerheid en gezonde voeding nog altijd hardnekkig, zegt prof. Hilde 
Bras op 4 december bij de aanvaarding van het ambt als gewoon hoogleraar 
Sociologie van consumenten en huishoudens aan Wageningen University.

Vooral in de westerse wereld is er in de laatste twee decennia een enorme 
verbetering opgetreden in de toegang tot voldoende en gezonde voeding. De mens 
leeft langer en kindersterfte is nog maar een fractie van die in de 19e eeuw. 
Wereldwijd is de sterfte van kinderen onder de vijf jaar teruggelopen van 12 
miljoen per jaar in 1990 tot 6,6 miljoen in 2012. Maar er zijn ook landen die 
nog niet delen in deze substantiële daling van kindersterfte, met name in 
Afrika ten zuiden van de Sahara en in Zuid-Azië. Overigens, ook in een 
welvarend land als Nederland leven lager opgeleiden gemiddeld 6 jaar korter dan 
hoger opgeleiden. En een substantieel deel van de bevolking kan zich voldoende 
voedzame producten niet veroorloven en moet een beroep doen op voedselbanken. 
Ondanks verbeteringen over de hele linie verdwijnen grote ongelijkheden rond 
voedselzekerheid en gezonde voeding kennelijk maar moeilijk, stelt prof.dr. 
Hilde Bras in haar inaugurele rede Inequalities in food security and nutrition: 
A life course perspective.

Levensloop

Er is veel onderzoek gedaan naar voedselzekerheid op het niveau van landen, 
huishoudens en individuen op bepaalde momenten en in bepaalde contexten. Maar 
dat zijn veelal momentopnames, aldus prof. Bras. Er is maar weinig onderzoek 
bekend naar veranderingen in ongelijkheid door de tijd, stelt ze. Met haar 
groep wil Hilde Bras daarom inzetten op onderzoek naar ongelijkheden vanuit het 
perspectief van de levensloop van de mens.

Ongelijkheden blijven tijdens een mensenleven niet stabiel, zegt prof Bras. 
Economische en technologische ontwikkelingen, veranderingen op sociaal en 
demografisch gebied maar ook klimaatveranderingen en plotselinge crises zoals 
de uitbraak van Ebola, hebben invloed op de voedselzekerheid en ongelijkheden. 
Bovendien wordt steeds meer erkend hoe belangrijk de eerste duizend dagen in 
het leven van een kind, inclusief de periode dat die in de moederbuik 
verblijft, is voor de ontwikkeling van diens gezondheid, cognitieve vermogens 
en sociale leven tijdens de puberteit, het volwassen leven en op latere 
leeftijd.

Waar en wanneer ontstaan ongelijkheden rond voedselzekerheid, wil prof. Bras 
weten: “We weten dat de familie een belangrijke rol speelt, dat het in gezinnen 
in ontwikkelingslanden vaak uitmaakt of een kind een jongen of een meisje is, 
of de oudste of de jongste, als het gaat om de toegang tot voldoende en gezond 
voedsel”, licht zij toe. Ook is bekend dat tekorten op zeer jonge leeftijd 
gevolgen heeft voor de conditie op latere leeftijd. Nederlanders die geboren 
zijn vlak na de Hongerwinter in 1944 blijken meer dan gemiddeld aan obesitas te 
lijden op latere leeftijd. En uit recent onderzoek blijkt een verband tussen 
voedselonzekerheid in gezinnen en neiging tot overgewicht onder volwassen 
Braziliaanse vrouwen. Maar met name rond verandering in ongelijkheden valt nog 
veel te onderzoeken, meent Hilde Bras.

Sociaal-economische invloeden

Met haar oratie wil prof. Bras voedingsdeskundigen die zich inzetten voor de 
verbetering van de voedselzekerheid in de wereld – een doelstelling waarin zij 
zich zeer kan vinden – attenderen op de sociale, culturele en economische 
factoren die daarbij een rol spelen en die in ogenschouw genomen kunnen worden 
bij het ontwerpen van strategieën. Anderzijds wil zij collega-sociale 
wetenschappers wijzen op de grote invloed van de voedingsconditie van mensen op 
jonge en op latere leeftijd op sociaal-economische ongelijkheid.

Hilde Bras (Oosterhout, NB, 1968) studeerde cum laude af in Amerikanistiek en 
algemene letteren in Groningen. In 2002 promoveerde zij in Utrecht in de 
sociologie. Per 1 januari is zij gewoon hoogleraar Sociologie van consumptie en 
huishoudens, als opvolgster van prof. Anke Niehof die toen met emeritaat ging. 
Voor prof. Bras naar Wageningen kwam was zij universitair hoofddocent 
Economische, sociale en demografische geschiedenis aan de Radboud Universiteit 
in Nijmegen.

Zie videogesprek met Hilde Bras op http://www.youtube.com/watch?v=xaEp3jWPvFA

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met prof.dr. Hilde Bras, tel. 06 
83082001, e-mail hilde.bras@xxxxxx<mailto:hilde.bras@xxxxxx>, of met Bouke de 
Vos, Pers- en wetenschapsvoorlichting Wageningen UR, tel. 0317 480 180, e-mail 
bouke.devos@xxxxxx<mailto:bouke.devos@xxxxxx>.Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 
9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: Ongelijke voedselzekerheid kan mens leven lang achtervolgen - Niessen, Jac