[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: 6.000ste promotie

  • From: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • To: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • Date: Fri, 27 Feb 2015 14:36:13 +0000

Persbericht Wageningen University, 015, 27 februari 2015

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws-wageningen-ur/Show/6.000ste-promotie-aan-Wageningen-University.htm

6.000ste promotie aan Wageningen University

Wageningen University vierde op vrijdag 27 februari de 6.000ste promotie. De 
eer ging naar dr. Aleksandra Knezev uit Servië.  Zij promoveerde bij prof.dr. 
Hauke Smidt, Microbiologie. In de afgelopen tijd is het aantal promoties aan de 
universiteit toegenomen. De 5.000ste promotie aan Wageningen University had 
plaats in 2011 en de 4.000ste in 2006.

De promotieplechtigheid werd voorgezeten door rector magnificus prof.dr. Martin 
Kropff die na afloop de promovenda toesprak. Tijdens zijn rectoraat, sinds 
2005, promoveerden bijna 2500 PhD-studenten.

De eerste promotie in Wageningen, aan de toenmalige Landbouwhogeschool, had 
plaats in 1920. Het duurde tot 1984 voor het aantal van 1000 Wageningse 
promoties werd bereikt. Lag in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw het 
aantal promoties nog tussen de 50 en 70 per jaar, thans halen boven de 200 
promovendi per jaar de begeerde bul. Ca. 60 procent daarvan komt van buiten 
Nederland.

Aleksandra Knezev (Novi Sad, 1967) promoveerde op haar proefschrift Microbial 
Activity in Granular Activated Carbon Filters in Drinking Water Treatment. Zij 
is verbonden aan Het Waterlaboratorium in Haarlem, waar zij adviseur is op het 
gebied van microbiologische methoden voor waterzuivering.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Vink, woordvoerder Raad 
van Bestuur Wageningen UR, tel. 0317 482 466, e-mail 
simon.vink@xxxxxx<mailto:simon.vink@xxxxxx>.

Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 5.800 medewerkers en meer 
dan 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen University: 6.000ste promotie - Vos, Bouke de