[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen UR: rector-magnificus Kropff vertrekt

  • From: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • To: "Vos, Bouke de" <bouke.devos@xxxxxx>
  • Date: Thu, 26 Feb 2015 14:52:52 +0000

Persbericht Wageningen UR, 014, 26 februari 2015

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Rector-magnificus-Martin-Kropff-verruilt-functie-voor-topbaan-in-Mexico.htm

Rector magnificus Martin Kropff verruilt functie voor topbaan in Mexico

Rector magnificus van Wageningen University, prof. dr. Martin J. Kropff is per 
1 juni benoemd tot directeur-generaal van het internationale onderzoekscentrum 
CIMMYT in Mexico. Per die datum treedt prof. Kropff terug als lid van de raad 
van bestuur van Wageningen UR en als rector magnificus van de universiteit.

Het CIMMYT (Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo), gevestigd in 
Texcoco, Mexico, is het internationale topinstituut voor onderzoek, 
ontwikkeling en training ten behoeve van de verbetering van landbouwsystemen 
voor mais en tarwe, de twee belangrijkste landbouwgewassen ter wereld. CIMMYT 
is de grootste van de vijftien onderzoekscentra die deel uit maken van het 
internationale onderzoekconsortium voor landbouwkundig onderzoek CGIAR. CGIAR 
wijdt zich met haar onderzoeksprojecten aan het terugdringen van armoede en 
honger, het verbeteren van de gezondheid en het duurzaam beheer van natuurlijke 
hulpbronnen.

Martin Kropff is sinds 2005 lid van de raad van bestuur van Wageningen UR en 
als rector magnificus van Wageningen University verantwoordelijk voor 
onderwijs, onderzoek en studentenzaken. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld 
in de succesvolle ontwikkeling van Wageningen UR waarin studentenaantal groeide 
van 4.000 naar 10.000 studenten. Tegelijkertijd bleef de nummer één positie in 
onderwijskwaliteit gehandhaafd. De kwaliteit van het onderzoek is versterkt 
waardoor Wageningen UR nu wereldwijd een toppositie bekleedt. De impact van het 
onderzoek is aanzienlijk vergroot mede dankzij het concept van de gouden 
driehoek: de samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en 
kennisinstellingen. In dat verband is Kropff wetenschappelijk boegbeeld van de 
topsector Agri & Food.

Voor zijn rectoraat was prof. Kropff onder meer algemeen directeur van de Plant 
Sciences Group van Wageningen UR en hoogleraar Crop and Weed Ecology. Hij 
studeerde biologie in Utrecht en promoveerde in Wageningen bij de gerenommeerde 
Wageningse hoogleraar Theoretische teeltkunde prof. dr. ir. C.T. de Wit, beide 
cum laude. Hij werkte na zijn promotie vier jaar op het International Rice 
Research Institute (IRRI) op de Filippijnen, een zusterinstituut van het CIMMYT.

De Raad van Toezicht van Wageningen UR zal op korte termijn de 
opvolgingsprocedure starten.NOOT VOOR DE REDACTIE

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Simon Vink, woordvoerder Raad 
van Bestuur Wageningen UR, tel. 0317 482 466, e-mail 
simon.vink@xxxxxx<mailto:simon.vink@xxxxxx>, of met mw. Genevieve Renard, Head 
of Communications CIMMYT, tel. +52 (595) 95 21900 ext 2019, e-mail 
g.renard@xxxxxxxxx<mailto:g.renard@xxxxxxxxx>.
Bijgevoegde foto is in afdrukkwaliteit beschikbaar. U kunt die opvragen via 
bouke.devos@xxxxxx<mailto:bouke.devos@xxxxxx>.

Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 5.800 medewerkers en meer 
dan 10.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen UR: rector-magnificus Kropff vertrekt - Vos, Bouke de