[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen UR: Nationale faciliteit zoönose-onderzoek in Lelystad geopend

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 9 Feb 2015 12:36:37 +0000

Persbericht Wageningen UR, nr 006, 9 februari 2015

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Nationale-faciliteit-zoonoseonderzoek-in-Lelystad-geopend.htm

Nationale faciliteit zoönose-onderzoek in Lelystad geopend

De nationale faciliteit voor infectieziekten die overdraagbaar zijn van dier op 
mens (zoönosen) is vandaag door staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische 
Zaken officieel geopend. De dierfaciliteit bij het Centraal Veterinair 
Instituut (CVI) in Lelystad, onderdeel van Wageningen UR, kent een uitermate 
hoog veiligheidsniveau. De staatssecretaris verrichtte de opening door de 
deuren van de faciliteit definitief te sluiten.

De nieuwe dierfaciliteit maakt het mogelijk om onderzoek te doen naar 
zoönotische infectieziekten die veroorzaakt worden door bacteriën en virussen, 
zoals Q-koorts, vogelgriep en Rift Valley Fever. De nieuwe faciliteit is daarom 
zodanig technisch beveiligd dat de buitenwereld optimaal beschermd is tegen het 
ontsnappen van bacteriën en virussen. Ook CVI-medewerkers zijn goed beschermd 
tegen de ziekteverwekkers.

Het onderzoek naar veterinaire infectieziekten vindt in Lelystad plaats sinds 
1970. De bestaande zgn. High Containment Unit (HCU) huisvest de enige 
Nederlandse laboratorium- en dierfaciliteiten op het niveau ‘veterinair 
BioSafetyLevel 4’ (vBSL4) waar veilig gewerkt kan worden aan zeer besmettelijke 
dierziekten zoals mond en klauwzeer en varkenspest. De uitbreiding met de 
nieuwe dierfaciliteit heeft het veiligheidsniveau ‘humaan BSL3’, zodat ook 
onderzoek mogelijk is naar de preventie en bestrijding van infectieziekten die 
niet alleen voor dieren besmettelijk zijn maar ook voor de mens.

Nederland is de tweede exporteur van agrarische producten ter wereld. Het 
vroegtijdig kunnen ingrijpen op potentiële risico’s van een dierziekteuitbraak 
is daarom ook van groot economisch en sociaal belang. De uitbreiding van de 
bestaande HCU met de speciale faciliteit past in het beleid van de overheid om 
zoönotische infectieziekten  bij mens en dier te voorkomen en te bestrijden. 
Samen met overheid en bedrijfsleven werkt CVI aan de gezondheid van dier en 
mens door preventie, bestrijding en controle van dierziekten.

Realisatie faciliteit

De bouw van de nationale faciliteit voor zoönose-onderzoek is mogelijk gemaakt 
door bijdragen van Castellum en Kansen voor West. Castellum is een door het 
Ministerie van Economische Zaken gefinancierd publiek-privaat consortium waarin 
de Faculteit voor Diergeneeskunde Universiteit Utrecht, Wageningen UR en MSD 
Animal Health participeren. Kansen voor West is een economisch 
ontwikkelingsprogramma op initiatief van en ondersteund door het Europees Fonds 
voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), de Provincie Flevoland, Gemeente Lelystad 
en het Ministerie van Economische Zaken.

NOOT VOOR DE REDACTIE

Meer informatie:

zie Faciliteiten bij het Central Veterinary 
Institute<http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/Central-Veterinary-Institute/Faciliteiten-CVI.htm>,
 of via Annet Blanken, communicatieadviseur CVI, tel. 0320 238678, 
annet.blanken@xxxxxx<mailto:annet.blanken@xxxxxx> of Simon den Haak, 
Woordvoerder Staatssecretaris Dijksma, Ministerie van Economische Zaken, tel. 
06 11388891, s.p.haak@xxxxxxxx<mailto:s.p.haak@xxxxxxxx> Foto's in hoge 
resolutie verkrijgbaar.De missie van Wageningen UR (University & Research centre) is ‘To explore the 
potential of nature to improve the quality of life’. Binnen Wageningen UR 
bundelen 9 gespecialiseerde onderzoeksinstituten van stichting DLO en 
Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van 
belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met 
ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 9.000 studenten behoort 
Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende kennisinstellingen binnen haar 
domein. De integrale benadering van de vraagstukken en de samenwerking tussen 
verschillende disciplines vormen het hart van de unieke Wageningen aanpak.


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen UR: Nationale faciliteit zoönose-onderzoek in Lelystad geopend - Niessen, Jac