[PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen UR: Gebruik van reststromen van vis helpt eiwitten te benutten

  • From: "Niessen, Jac" <jac.niessen@xxxxxx>
  • To: PWC-Media <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 12 Feb 2015 13:40:34 +0000

Persbericht Wageningen UR, nr. 009, 12 februari 2015

http://www.wageningenur.nl/nl/nieuws/Gebruik-van-reststromen-van-vis-helpt-eiwitten-efficient-te-benutten.htm

Gebruik van reststromen van vis helpt eiwitten efficiënt te benutten

In veel Afrikaanse landen is er een groot tekort aan dierlijk eiwit (onder 
andere voor vee- en visvoer). Ook is er behoefte aan het efficiënt omgaan met 
eiwitbronnen. De industriële visverwerking of kleinschalige visserij leidt in 
veel landen tot reststromen of liever bijproducten. Deze bijproducten zijn  
prima te benutten als dierlijke eiwitbron. Wellicht biedt een 
conserveringsmethode als vissilage mogelijkheden.

In veel landen vinden al legio stromen hun weg direct of indirect naar de 
consument. In landen met een lage visconsumptie is dit echter nog niet overal 
het geval. Een groot driejarig onderzoeksproject, met IMARES Wageningen UR als 
onderzoekspenvoerder, gaat op zoek naar de antwoorden.

Probleem bij de benutting van reststromen is dat er vaak geen efficiënte, 
kleinschalige en betaalbare manier bestaat om deze waardevolle eiwitten om te 
zetten in bruikbare dierlijke voeders, zoals voor viskweek en veeteelt. 
Vismeelproductie is een bekende manier, maar dit is alleen haalbaar op grote 
schaal, met hoge kapitaalinjecties. Een door het ministerie van Economische 
Zaken (een Publiek-Private-Samenwerking in het topsectorenbeleid) en de 
industrie gefinancierd project zoekt naar een oplossing. Aan het consortium 
nemen deel: Wageningen UR (IMARES en Livestock Research), drie 
kennisinstellingen in Oost Afrika (EIAR in Ethiopia, KALRO en KMFRI in Kenya), 
ProZee Techno Services B.V., GEA Westfalia Separator Nederland B.V., Habo Tuna 
Factory in Somalia, Wananchi Marine Products (Kenya) Ltd, Selko Feed Additives, 
onder leiding van Rain Bow Agro.

Vissilage

Wellicht biedt een conserveringsmethode als vissilage (gestabiliseerd door 
zuurtoevoeging) mogelijkheden. De al langer bestaande manier om visresten te 
conserveren kan nieuw leven worden ingeblazen. Een driejarig project is gericht 
op de ontwikkeling en verbetering van deze technologie.  Door het 
vissilageproces te verbeteren en het gebruik van de zuren te optimaliseren kan 
vis, ongekoeld tot wel zes maanden houdbaar blijven. In dit traject zal een 
vissilageproductie in Oost-Afrika (Somalië) opgezet worden om de waardevolle 
reststromen uit een tonijnverwerkingsfabriek te benutten als vissilage. Tevens 
zal de toepasbaarheid van het vissilage in dierlijke voeders worden getoetst 
als voer voor de aquacultuur en als (pluim)veevoer (in Kenya en Ethiopië).

Met deze sillagetechniek wordt een onderbenutte reststroom in geringe volumes, 
tegen lage kosten met minder energieverbruik haalbaar. Dit betekent dat deze 
methode lokaal gebruikt kan gaan worden, voor kleine regio’s en dorpen, maar 
ook geïntegreerd kan worden in een grootschalige productie.

Dit traject komt de voedselzekerheid, voedsel beschikbaarheid, en de vraag naar 
dierlijke eiwitproducten in Afrika ten goede. Indien de hernieuwde technieken 
bewezen kunnen worden dan zullen ze op uitgebreidere schaal uitgerold worden. 
Deze pilot moet de praktische haalbaarheid uitwijzen. De kansen voor 
toepassingen onder Nederlandse omstandigheden worden onderzocht in aparte 
nationaal georiënteerde projecten.

NOOT VOOR DE REACTIE

Meer informatie bij je Marnix Poelman, IMARES Wageningen UR, tel. 0317 487035 
marnix.poelman@xxxxxx<mailto:marnix.poelman@xxxxxx> of bij Hans Bothe, 
communicatieadviseur IMARES Wageningen UR, tel. 0317 487148, 
hans.bothe@xxxxxx<mailto:hans.bothe@xxxxxx>.Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research 
centre). De missie is 'To explore the potential of nature to improve the 
quality of life'. Binnen Wageningen UR bundelen 9 gespecialiseerde 
onderzoeksinstituten van stichting DLO en Wageningen University hun krachten om 
bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde 
voeding en leefomgeving. Met ongeveer 30 vestigingen, 6.000 medewerkers en 
9.000 studenten behoort Wageningen UR wereldwijd tot de aansprekende 
kennisinstellingen binnen haar domein. De integrale benadering van de 
vraagstukken en de samenwerking tussen verschillende disciplines vormen het 
hart van de unieke Wageningen aanpak.


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Wageningen UR: Gebruik van reststromen van vis helpt eiwitten te benutten - Niessen, Jac