[PWC-MEDIA] Persbericht: 'Vijftig jaar tabaksbeleid in Nederland: een moeizaam proces'

  • From: Universiteit Maastricht <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 31 May 2018 14:30:10 +0200 (CEST)  Persbericht               

 31 mei 2018                            

  

Op Wereld Niet Roken Dag presenteert professor Marc Willemsen, bijzonder 
hoogleraar Tabaksontmoediging aan de Universiteit Maastricht, vandaag 
zijn boek ‘Tobacco Control Policy in the Netherlands. Between Economy, 
Public Health, and Ideology’. Het is de eerste keer dat de ontwikkeling 
van het tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland zo uitgebreid 
wetenschappelijk is geanalyseerd. Marc Willemsen bestudeerde daarvoor 
álle Kamerverslagen rond tabaksbeleid van de afgelopen 50 jaar, 
interviewde ambtenaren, vertegenwoordigers van gezondheidsorganisaties 
én mensen uit de tabaksindustrie. Daarnaast bekeek hij talloze, deels 
geheime, documenten uit het lobbycircuit. Centrale vraag in zijn meer 
dan 300 pagina’s tellende boek is eigenlijk: ‘Waarom verliep het maken 
van tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland zo moeizaam?’OverheidsbeleidIn zijn boek schildert hoogleraar Willemsen het bijzondere krachtenveld 
van tabaksindustrie en gezondheidsorganisaties en hoe de Nederlandse 
overheid hiertussen heeft gelaveerd. “Het perspectief van die overheid 
is nogal veranderlijk in dit dossier en zeer afhankelijk van ideologie, 
partijpolitiek of zelfs de persoonlijkheid van de verantwoordelijke 
minister”, aldus Willemsen. “Minister Els Borst tekende midden jaren 
negentig voor een keerpunt in de relatie tussen de overheid, de 
tabaksindustrie en gezondheidsorganisaties. Zij had met haar achtergrond 
als huisarts een persoonlijk belang om het tabaksbeleid weg te halen bij 
het Ministerie van Economische Zaken en onder te brengen bij het 
Ministerie van Volksgezondheid.” Tot dan toe had de industrie een dikke 
vinger in de pap, maar vanaf de jaren negentig begon het tij te keren. 
Voortaan werd de tabaksindustrie meer op afstand gehouden, hoewel zij 
onder de ministers Klink en Schippers weer voet aan de grond kreeg. 
Onder de staatssecretarissen Van Rijn en Blokhuis is de industrie weer 
op afstand geplaatst, zoals overigens ook werd geëist door nieuwe 
regelgeving vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).RookspectrumTabaksontmoediging kwam in Nederland maar moeizaam tot stand, zeker in 
vergelijking met het buitenland. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld 
is men vanaf de jaren tachtig al veel daadkrachtiger, mede doordat de 
nationale artsenorganisaties zich sterk maakten voor een 
beleidswijziging. In Nederland hebben de artsenverenigingen nooit zo’n 
stevig geluid laten horen. Willemsen verklaart dat niet alleen vanuit 
het feit dat Nederlandse huisartsen zelf meer dan gemiddeld rookten, 
maar ook wijst hij op het blad Rookspectrum dat tussen 1979 en 1984 door 
het Bureau Voorlichting Tabak, een initiatief van de tabaksindustrie, 
onder alle huisartsen werd verspreid en een eenzijdige selectie van 
wetenschappelijke artikelen over de gevolgen van roken bood. Hierdoor 
bleef de controverse rondom roken en gezondheid lang in stand. Ruim de 
helft van de huisartsen gaf in die tijd aan het blad zeer waardevol te 
vinden voor de eigen oordeelsvorming.AccijnsOok op accijnzen gaat Willemsen uitgebreid in. Niet alleen op het 
eeuwige getouwtrek tussen de ministeries van Financiën en 
Volksgezondheid, maar ook laat hij zien dat de tabaksindustrie 
regelmatig adviesrapporten richting het Ministerie van Financiën stuurde 
om alternatieven voor accijnsverhogingen aan te dragen. “Zo verlaagde 
het ministerie zelfs een keer de accijns op sigaretten op verzoek van de 
industrie”, vertelt Willemsen. “De tabaksindustrie had het ministerie 
gewezen op eventuele nadelige werkgelegenheidseffecten en mocht zo de 
prijs van een pakje sigaretten verhogen zonder dat de consument dat 
merkte. Eigenlijk was dat een verkapte vorm van staatssteun.”Noot voor de pers:Het boek van de Maastrichtse hoogleraar Marc Willemsen wordt op Wereld 
Niet Roken Dag gepresenteerd tijdens een middagsymposium in Den Haag, 
waarbij ook de staatssecretaris van VWS aanwezig zal zijn. ‘Tobacco 
Control Policy in the Netherlands. Between Economy, Public Health, and 
Ideology’ is een zogenoemde open access publicatie en gratis 
verkrijgbaar via internet [1]. Het boek is interessant voor iedereen die 
wil begrijpen hoe gezondheidsbeleid tot stand komt binnen de typisch 
Nederlandse context van polderen, decentralisatie en deregulering.Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht of verzoeken om 
een interview met de schrijver van het boek kunt u terecht bij Mark van 
der Linde, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5071, e-mail 
mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2]. De afdeling Marketing and 
Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 5222, e-mail 
pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [3]. Voor urgente zaken buiten kantooruren: 
06 409 200 86. De persberichten van de Universiteit Maastricht staan op 
de UM website: www.maastrichtuniversity.nl/nl/nieuws-agenda/pers. [4] 
Zie ook het Webmagazine [5] voor interessant onderzoek aan de UM en volg 
ons op Twitter: @MaastrichtU [6]  


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/eEYH8QTgxvpINVbW+OBVdA/zkE0bUMyF928DY2i7++DPA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] mailto:mark.vanderlinde@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/IMpRD6WM0vVSbmkJwYokgQ/zkE0bUMyF928DY2i7++DPA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/jXrv4h6uS3oj16iLhoAISA/zkE0bUMyF928DY2i7++DPA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/vJ511rRUFvwzyyCx_rUNSQ/zkE0bUMyF928DY2i7++DPA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/pLJQzokTOw9TkaPMm4311g/zkE0bUMyF928DY2i7++DPA/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: 'Vijftig jaar tabaksbeleid in Nederland: een moeizaam proces' - Universiteit Maastricht