[PWC-MEDIA] Persbericht VU - Investering in versterken onderwijs heeft positief effect op studiesucces

  • From: M&C Persvoorlichting VU <pers@xxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 6 Jul 2017 08:24:22 +0000

Klik hier<http://td35.tripolis.com/public/r/+IsGaqb2cSlh90R8kH7+YQ/-/-> om dit 
bericht in uw webbrowser te openen.


PERSBERICHT


6 juli 2017

[Twitter]<http://td35.tripolis.com/public/r/Yck4Pzq_h+zwppsxzksbzA/-/->

[Facebook]<http://td35.tripolis.com/public/r/XFud3Gl2f_MAG+eQOAOpIQ/-/->

[LinkedIn]<http://td35.tripolis.com/public/r/fX5ClMpr48WfYX6_YgT4BA/-/->[http://public1.tripolis.com/image_ODA0MTI4MDT_7V1_fgQymA.jpg]


Investering in versterken onderwijs heeft positief effect op studiesucces

Jaarverslag 2016 Vrije Universiteit Amsterdam gepubliceerd


De investeringen in het versterken van het onderwijs en het verbeteren van het 
studiesucces van studenten hebben zichtbaar effect bij de Vrije Universiteit 
Amterdam (VU). De waardering voor het onderwijs aan de VU is afgelopen jaar 
opnieuw gestegen. Het onderwijs wordt door zowel bachelor- (8,23) als 
masterstudenten (7,9) hoger gewaardeerd dan voorgaande jaren. Ook in het 
onderzoek hebben VU-onderzoekers een aantal belangrijke successen geboekt. 
Financieel staat de VU er beter voor: het geplande verlies waarmee de VU het 
boekjaar 2015 moest afsluiten is afgelopen jaar omgebogen naar een positief 
resultaat van 4,4 miljoen euro. Dit staat in het jaarverslag 2016 dat de VU 
heeft gepubliceerd.

De VU heeft de afgelopen jaren stevig ingezet in het versterken van het 
onderwijs en op het verbeteren van het studiesucces van studenten. De VU heeft 
tutoren en mentoren aangesteld om studenten persoonlijker te begeleiden en is 
activerend onderwijs ingevoerd waarbij studenten gestimuleerd worden snel en 
zelfstandig aan de slag te gaan. Een andere succesfactor is het organiseren van 
masterclasses voor middelbare scholieren in het VU Pre-University College, 
waardoor aankomend studenten een beter geïnformeerde studiekeuze kunnen maken. 
Mede door deze investeringen is het percentage studenten dat binnen vier jaar 
een bachelordiploma behaalt gestegen van 54 procent in 2008 naar 76 procent in 
2016.

Vicevoorzitter Marjolein Jansen: “We kunnen trots zijn op het resultaat van 
2016. We hebben vorig jaar kans gezien om drie miljoen euro extra vrij te maken 
bovenop de voorziene middelen om de kwaliteit van onderwijs en onderzoek verder 
te vergroten. In onze meerjarenbegroting denken wij dat wij heel goed geslaagd 
zijn om een juiste balans te vinden tussen financiële gezondheid en de 
kwaliteit van Onderwijs & Onderzoek.”

Succesvolle onderzoekers
In 2016 hebben zeventien VU- onderzoekers een NWO Vernieuwingsimpuls toegewezen 
gekregen (tien Veni’s, vier Vidi’s, drie Vici’s) en zagen vier VU-onderzoekers 
hun onderzoek met een ERC Grant gehonoreerd (drie Starting Grants en één 
Advanced Grant). Twee VU-hoogleraren ontvingen in 2016 een NWO-Groot 
toekenning: een programma dat zich richt op vernieuwende wetenschappelijke 
apparatuur. Tenslotte ontvingen drie VU-wetenschappers een toekenning voor een 
groot interdisciplinair onderzoeksproject over de primaire 
verantwoordelijkheden van de universiteit op het gebied van kennisverwerving en 
onderwijs. Met het driejarig project is een bedrag van 1,75 miljoen euro 
gemoeid.

Positief financieel resultaat
Na enkele jaren van gepland verlies boekt de VU in 2016 een positief resultaat 
van 4,4 miljoen euro. Dit is beter dan de begroting die op 2 miljoen euro was 
ingeboekt. Het genormaliseerde resultaat komt uit op 3,4 miljoen euro. Het 
genormaliseerde resultaat geeft het beste beeld van de structurele financiële 
ontwikkeling van de VU.

Vrije Universiteit Amsterdam
De VU staat al sinds 1880 voor een onderscheidende manier van wetenschap 
beoefenen en studenten opleiden. Een manier die zich uit in verregaande 
maatschappelijke betrokkenheid, het omarmen van diversiteit en een open 
houding. We stimuleren onze 23.000 studenten en ruim 4.500 medewerkers dan ook 
om hun grenzen te verleggen en verder te kijken: verder dan het individu, het 
eigen vakgebied en het hier en nu. VU is verder kijken.

NOOT VOOR DE REDACTIE
Het jaarverslag 2016 is te downloaden op 
vu.nl/jaarverslag<http://td35.tripolis.com/public/r/gplScfzCQXLOf5luueYqVw/-/->
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met woordvoerder Wessel Agterhof.Persvoorlichting VUWessel Agterhof

T

020 5985666

T

06 11620382

E

pers@xxxxx<mailto:pers@xxxxx>

E

wessel.agterhof@xxxxx<mailto:wessel.agterhof@xxxxx>

Tw

http://twitter.com/vuamsterdam<http://td35.tripolis.com/public/r/Ez1cLCjzdAQe+5wtXqv4YA/-/->
Afmelden<http://td35.tripolis.com/public/r/cmk1TAd4xZDwT3wMcSa92w/-/->


VU Profilering & 
Mediarelaties<http://td35.tripolis.com/public/r/EJF+9O3CDNyglBXpDckoYA/-/-> - 
VU.nl<http://td35.tripolis.com/public/r/xMm0GnxZTZ0QjzSIE2YE5g/-/-> - 
Archief<http://td35.tripolis.com/public/r/+a7sxKH36t8dADdOPRVwbQ/-/->


Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht VU - Investering in versterken onderwijs heeft positief effect op studiesucces - M&C Persvoorlichting VU