[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Woede onder de fMRI scan: worden geweldplegers bozer dan anderen?

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 15 Jun 2017 16:49:20 +0200 (CEST)  Persbericht               

 15 juni 2017                            

  

Op donderdag 15 juni publiceert het vooraanstaande Scientific Reports 
het artikel Anger provocation in violent offenders leads to emotion 
dysregulation [1] uit het promotieonderzoek van Franca Tonnaer, onder 
begeleiding van Arnoud Arntz en Maaike Cima, aan de Faculty of 
Psychology and Neuroscience van de Universiteit Maastricht. Het 
onderzoek is verricht in samenwerking met Forensisch Psychiatrisch 
Centrum De Rooyse Wissel in Oostrum. Franca Tonnaer wilde onderzoeken 
waarom het mensen zonder geweldverleden lukt hun woede te reguleren en 
zichzelf op het juiste moment af te remmen, maar geweldplegers niet. 
Haar onderzoek vergelijkt de hersenen van geweldplegers met die van 
mensen zonder geweldverleden in de fMRI scanner tijdens een 
emotieprovocatie en een emotieregulatietaak. Opmerkelijk resultaat: de 
hersenen van de geweldplegers uit de tbs-kliniek blijken voortdurend 
getriggerd om woede te reguleren, maar als het écht nodig is, laat het 
betreffende deel van de hersenen verstek gaan. Dat is nieuwe en 
belangrijke informatie voor de behandeling van gewelddelinquenten.Tbs-kliniek
Tijdens haar onderzoek aan De Rooyse Wissel raakte Franca Tonnaer 
gefascineerd door thema’s als risicotaxatie en recidiverisico’s en wilde 
ze ontdekken hoe patiënten met een verleden van ernstig geweld met woede 
en agressie omgaan. Om dat te bestuderen in de hersenscanner vroeg ze de 
medewerking van 16 mannelijke tbs-patiënten met een serieus 
geweldverleden – (poging tot) moord en doodslag, vermogensdelicten met 
geweld, mishandeling en huiselijk geweld – en van 18 mannen zonder 
geweldverleden. De match werd gemaakt op basis van leeftijd, opleiding 
en handdominantie (links- of rechtshandig, want dat heeft invloed op de 
hersenoriëntatie). De patiënten uit de tbs-kliniek hadden allemaal een 
verlofstatus, anders was de procedure te ingewikkeld en moesten er te 
veel veiligheidsmaatregelen worden genomen. Iedereen nam vrijwillig deel 
tegen een kleine financiële vergoeding.Boos, blij, neutraal
Voor haar onderzoek werden drie scenario’s met twee verschillende 
instructies aan de deelnemers voorgelegd. Eén scenario bestond uit 
verhalen die woede opriepen, een ander bood verhalen die blijdschap 
genereerden, en het derde scenario was neutraal. Bij ieder scenario 
kregen de deelnemers achtereenvolgens twee instructies: ofwel om zich 
volledig te focussen op de emotie in het verhaal (de provocatie), ofwel 
om zich af te leiden van het verhaal (regulatie). De verhalen werden 
telkens in korte stukjes van 15 seconden voorgelezen, zodat de emotie 
zich langzaam kon opbouwen. Een mooi voorbeeld van een ‘woede’-verhaal 
is de medewerker die wordt getreiterd door een collega, door zijn baas 
niet wordt geloofd, daardoor status verliest op het werk, een ongeluk 
veroorzaakt op de snelweg omdat de collega hem ook in het voorbijrijden 
pest, en door de politie buiten zijn schuld wordt veroordeeld. Een blij 
verhaal gaat bijvoorbeeld over het winnen van de loterij, een heerlijke 
vakantie, etc. In de neutrale verhalen gebeurt er zo goed als niets.Emoties
Eerder onderzoek op dit gebied keek meestal naar frustratie, sadisme of 
emoties, dus Tonnaer’s aanpak is uiterst vernieuwend. Franca Tonnaer: 
“Ons onderzoek laat zien dat bij geweldplegers die de instructie krijgen 
zich volledig te laten gaan in hun emotie en zich te richten op hun 
woede, het gebied in de hersenen dat regulering signaleert heel actief 
is. Maar als gevraagd wordt om écht te reguleren, lijkt dat niet te 
lukken. Misschien is er sprake van overregulering, waardoor het 
betreffende hersengebied uitgeput raakt. Je zou hieruit kunnen 
concluderen dat geweldplegers in hun behandeling minder getraind moeten 
worden op het voortdurend reguleren van hun emoties, maar moeten leren 
wanneer ze die regulering moeten inzetten.” Het onderzoek van Tonnaer 
toont bovendien aan dat de deelnemende geweldplegers significant meer 
woede voelden bij de provocatieve verhalen. Dat gold niet voor de 
neutrale en blije verhalen.Deze publicatie is een voorloper op het onderzoek dat in het onlangs 
opgerichte Centre for Integrative Neuroscience (CIN) zal worden 
verricht. CIN is een centrum waarin toponderzoekers van de faculteiten 
FHML, FPN en SBE op het gebied van de cognitieve neuroscience 
samenwerken. Noot voor de pers:Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Margot Krijnen, persvoorlichter UM, tel. 043 388 52 30, e-mail 
Margot.Krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [2]De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 
e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [3]. Voor urgente zaken buiten 
kantooruren: 06 36 43 34 88. De persberichten van de Universiteit Maastricht staan op 
www.maastrichtuniversity.nl/pers [4]. Zie ook het Webmagazine [5] voor 
interessant onderzoek aan de UM en volg ons op Twitter: @MaastrichtU 
[6]. 


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/3stP7T5HVAiNxhJfCI16kA/2Vp+6ed2NgOVHhibIR1A1A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] mailto:xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/XKbxbF2K8UZBsW7zEzndKQ/2Vp+6ed2NgOVHhibIR1A1A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/Pw5hyY6Mu1ks6I86qb4OZw/2Vp+6ed2NgOVHhibIR1A1A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/1DiAfehWnEXU6GOYmO8Mjw/2Vp+6ed2NgOVHhibIR1A1A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/1lQjhp2ORGe36RWwUfEJIw/2Vp+6ed2NgOVHhibIR1A1A/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Woede onder de fMRI scan: worden geweldplegers bozer dan anderen? - UM Pers