[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Staan richtlijnen persoonsgerichte zorg van huisartsen in de weg?

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 13 Jun 2017 12:11:44 +0200 (CEST)  Persbericht               

 13 juni 2017                            

  

Op vrijdag 16 juni spreekt professor dr. Jako Burgers in zijn oratie 
over de vraag of richtlijnen in de Nederlandse gezondheidszorg te 
verenigen zijn met persoonsgerichte zorg. Richtlijnen vormen een actuele 
bron van kennis en kunnen worden gezien als instrument om vernieuwingen 
in de zorg te introduceren. Ze gaan meestal uit van een ‘gemiddelde 
patiënt’ zonder bijzondere kenmerken, maar in de praktijk is elke 
patiënt uniek door zijn voorgeschiedenis, sociale context en individuele 
voorkeuren. Als hier geen rekening mee wordt gehouden, vormen 
richtlijnen een belemmering voor het leveren van persoonsgerichte zorg. 
Burgers stelt dat richtlijnen en persoonsgerichte zorg elkaar niet 
uitsluiten, maar juist versterken. Hij is door het Nederlands Huisartsen 
Genootschap (NHG) benoemd op de strategische leerstoel Personalised care 
in clinical practice guidelines binnen de vakgroep Huisartsgeneeskunde 
van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit 
Maastricht. Standaarden 
Het Nederlands Huisartsen Genootschap ontwikkelt sinds 1989 richtlijnen, 
de NHG-Standaarden, om huisartsen te ondersteunen. Burgers: “Dat was 
onder andere nodig omdat de druk om patiënten te verwijzen naar medisch 
specialisten steeds groter werd. Daardoor werd de huisarts meer gezien 
als poortwachter dan als zelfstandig behandelend arts.” In reactie 
daarop ontwikkelde het NHG standaarden om te laten zien dat huisartsen 
heel goed in staat zijn diagnostiek en behandelingen binnen de 
huisartsenpraktijk te houden en niet door te verwijzen naar de 
tweedelijns gezondheidszorg. Denk aan de standaard voor diabetes, 
enkeldistorsie, miskraam, etc. “Het buitenland kijkt jaloers naar de 
opzet van onze eerstelijns gezondheidszorg, onze huisartsenopleiding en 
het aantal studenten dat huisarts wil worden. Daar mogen we best trots 
op zijn,” zegt Burgers.Weerstand 
Aanvankelijk was er weerstand tegen het gebruik van richtlijnen als 
basis voor het werk, maar die werd snel overwonnen. Nu zijn er echter 
heel veel richtlijnen en dat wekt nieuwe weerstand. Burgers: “Aan de ene 
kant zien we huisartsen die de richtlijnen heel consciëntieus toepassen, 
maar aan de andere kant ook huisartsen die zeggen: ik weet wat goed is 
voor mijn patiënten en mijn patiënten zijn tevreden, laat mij gewoon 
mijn gang gaan.” De leerstoel moet ervoor zorgen dat alle betrokkenen 
weer terugkeren naar het oorspronkelijke doel van de richtlijnen, 
namelijk een hulpmiddel vormen voor de besluitvorming en het beleid van 
de huisarts. Spreekkamer 
In zijn oratie benadrukt professor Burgers dat de vraag wat goede zorg 
is vooral in de spreekkamer moet worden beantwoord, in het gesprek 
tussen de huisarts en de patiënt, met als basis de kennis die de 
huisarts vanuit de richtlijnen heeft. Met deze leerstoel wil hij meer 
duidelijkheid creëren over hoe huisartsen en patiënten in die 
spreekkamer met de kennis uit de richtlijnen omgaan. Burgers: “Het gaat 
om de juiste combinatie. Huisartsen moeten niet eenzijdig aan 
richtlijnen vasthouden, maar ook niet alleen op hun ervaring vertrouwen, 
want dan staan ze niet voldoende open voor nieuwe inzichten. Het gaat om 
de dialoog met de patiënt in de praktijk, gebaseerd op kennis en 
ervaring. Het bevorderen van persoonsgerichte zorg ondersteund door 
richtlijnen, dat is het fundament van mijn leerstoel.”Prof. dr. Jako Burgers spreekt zijn oratie [1] uit op vrijdag 16 juni om 
16.30 uur in de Aula van de Universiteit Maastricht aan de 
Minderbroedersberg 4-6 in Maastricht.Voorafgaand aan zijn oratie vindt van 12.30 tot 15.30 uur een symposium 
plaats met als thema ‘Persoonsgerichte zorg in richtlijnen: contradictie 
of paradox?’ [2]. Het symposium wordt gehouden in Theater Bonbonnière, 
Achter de Comedie 1, Maastricht.Noot voor de pers:
U bent van harte uitgenodigd het symposium en/of de oratie bij te wonen. 
Voor interviewverzoeken kunt u contact opnemen met Margot Krijnen, 
persvoorlichter UM, tel. 043 388 52 30, e-mail 
Margot.Krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [3] De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 
e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [4]. Voor urgente zaken buiten 
kantooruren: 06 36 43 34 88. De persberichten van de Universiteit Maastricht staan op 
www.maastrichtuniversity.nl/pers [5]. Zie ook het Webmagazine [6] voor 
interessant onderzoek aan de UM en volg ons op Twitter: @MaastrichtU 
[7].


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/c5ycm2cN4lWi4TmakSfYLg/Pxse2WEN8vtcTC1NWiDLEw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/00QQvhargOzZH36dX7ewQA/Pxse2WEN8vtcTC1NWiDLEw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[3] mailto:xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/PgVa5YqaKs170Ecdkj9GNg/Pxse2WEN8vtcTC1NWiDLEw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/fGrOncwlvr7zyTn76uHKSg/Pxse2WEN8vtcTC1NWiDLEw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[7] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/BBSAGNaD1at0gYDRDpwiYQ/Pxse2WEN8vtcTC1NWiDLEw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/ZL_qmdKhnREOdjiZ0r+2WA/Pxse2WEN8vtcTC1NWiDLEw/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Staan richtlijnen persoonsgerichte zorg van huisartsen in de weg? - UM Pers