[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: "Sociaaleconomische gezondheidsverschillen stijgen door verkeerde aanpak"

  • From: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 16 Dec 2014 10:14:04 +0100

[cid:image001.png@01D01918.F2C17AA0]

[cid:image002.png@01D01918.F2C17AA0]

[cid:image002.png@01D01918.F2C17AA0]

[cid:image002.png@01D01918.F2C17AA0]

Kunt u dit persbericht niet goed lezen? klik dan 
hier<http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bDQgvgObIexuN1lxWgodTw==.htm>

[cid:image003.gif@01D01918.F2C17AA0]

[cid:image004.gif@01D01918.F2C17AA0]

16 december 2014

[cid:image005.gif@01D01918.F2C17AA0]"Sociaaleconomische gezondheidsverschillen stijgen door verkeerde aanpak"
Oratie Hans Bosma, hoogleraar Sociale Epidemiologie

Sociaaleconomische gezondheidsverschillen blijven in Nederland een groot 
probleem, ondanks allerlei vergaande interventies om deze verschillen kleiner 
te maken. Nederland is relatief welvarend, maar nog altijd geldt dat mensen met 
lagere opleidingen en lagere inkomens zeven jaar korter leven dan mensen met 
een hoog opleidingsniveau. “Dat kortere leven wordt ook nog eens vijftien jaar 
langer doorgebracht met beperkingen, en er lijkt te weinig met deze kennis 
gedaan te worden”, zegt hoogleraar Sociale Epidemiologie Hans Bosma. Op 19 
december aanvaardt hij formeel zijn leerstoel met het uitspreken van zijn 
oratie getiteld ‘Sociale epidemiologie: schipperen tussen upstream en 
downstream’. Daarin pleit hij voor meer fundamenteel onderzoek naar de oorzaken 
van sociaaleconomische gezondheidsverschillen.
Bosma is van mening dat er een betere verklaring moet komen van 
sociaaleconomische gezondheidsverschillen, om het probleem effectief te kunnen 
aanpakken. “De huidige interventies zijn gebaseerd op onvolledige informatie. 
Jammer is dat het huidige onderzoeksklimaat vooral gedomineerd wordt door 
interventie- in plaats van fundamenteel onderzoek. De uitkomsten moeten direct 
van toepassing zijn en liefst binnen vier jaar geëvalueerd en geïmplementeerd. 
Dat is niet realistisch bij een dergelijk complex probleem”, aldus Bosma.
De hoogleraar vindt bijvoorbeeld dat individuele factoren, zoals intelligentie- 
en persoonlijkheidsverschillen (downstream factoren) nog onvoldoende onderzocht 
zijn in relatie tot sociaaleconomische gezondheidsverschillen. “Al op jonge 
leeftijd zijn er, los van sociaaleconomische achtergrond, verschillen in 
persoonlijkheid en intelligentie. Ook afhankelijk daarvan ontwikkelen mensen 
zich verschillend, krijgen ze later een goed of laag inkomen en blijven ze lang 
of minder lang gezond. Als dergelijke factoren een belangrijke rol spelen in de 
(latere) levensloop van mensen, wat betekent dit dan voor interventies? Zijn 
sociaaleconomische verschillen dan wel zo makkelijk veranderbaar?”
Verantwoordelijkheid niet alleen binnen individu
Het is bekend dat in lagere sociaaleconomische milieus bepaald gedrag vaker 
voorkomt (zoals meer roken en minder lichaamsbeweging), maar dat is volgens 
Bosma zeker niet het gehele verhaal. Hij wil, naast individuele 
risicogedragingen, ook blijven wijzen op het belang van verschillen in 
omgevingsfactoren (upstream factoren), om verantwoordelijkheid voor 
(on)gezondheid ook buiten het individu te leggen. De hoogleraar doelt daarbij 
niet alleen op zaken als woon- en werkomgevingen, maar ook op de verdere 
maatschappelijke context, gekenmerkt door toenemende inkomensongelijkheid en 
negatieve beeldvorming over mensen onderaan de sociale ladder. “We leven in een 
tijd waarin een groter beroep wordt gedaan op mensen zelf en hun netwerken. De 
aanstaande veranderingen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Wet 
Langdurige zorg vragen om zelfredzaamheid, mantelzorg en (grotere) eigen 
bijdragen. Niet iedereen kan daaraan voldoen; gezondheidsverschillen nemen 
daardoor alleen maar verder toe”, aldus Bosma.


Noot voor de pers:
Prof. dr. Hans Bosma spreekt zijn oratie getiteld ‘Sociale epidemiologie: 
schipperen tussen upstream en downstream' uit op vrijdag 19 december om 16.30 
uur in de aula van het bestuursgebouw aan de Minderbroedersberg 4-6, Maastricht.

Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij 
Dunja Bajic, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5243, e-mail 
dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=21117&u=$uid$&li=271555&url=mailto:dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 
5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>. 
Voor urgente zaken buiten kantooruren: 06 4670 5574. Zie ook het UM Webmagazine 
<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=21117&u=$uid$&li=271556&url=http://webmagazine.maastrichtuniversity.nl>
 voor interessant onderzoek aan de UM.

Terug naar bovenBased in Europe, focused on the world. Maastricht University is
a stimulating environment. Where research and teaching are
complementary. Where innovation is our focus. Where talent
can flourish. A truly student oriented research university.


Mocht u in de toekomst geen persberichten meer willen ontvangen, klik dan 
hier<mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> om dat aan ons door te geven.<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=1&li=2729&url=http://enews.nieuwskiosk.nl/callmenow/callme.aspx**que**u=$uid$**amp**e=21117**amp**i=0&e=67&u=$uid$>
powered by e-News
digital content distribution

PNG image

PNG image

GIF image

GIF image

GIF image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: "Sociaaleconomische gezondheidsverschillen stijgen door verkeerde aanpak" - Pers (BU)