[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Schizofrenie bestaat niet

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 3 Feb 2016 09:48:10 +0100 (CET)  Persbericht               

 03 februari 2016                            

  

De term ‘schizofrenie’, die al snel in verband wordt gebracht met een 
hopeloze chronische hersenziekte, zou niet langer gebruikt moeten 
worden. Beter is het om deze term te vervangen door ‘een aandoening in 
het psychose spectrum’. Dit stelt hoogleraar psychiatrie Jim van Os in 
een artikel in het wetenschappelijke on-line tijdschrift The BMJ.

Volgens Professor Jim van Os, verbonden aan de Universiteit Maastricht, 
wordt de roep om een nieuw psychiatrisch classificatiesysteem steeds 
groter, vooral als het gaat om termen als schizofrenie. In Japan en 
Zuid-Korea is de term schizofrenie al afgeschaft. En dat zouden we hier 
ook moeten doen.

Diagnose
Het is wetenschappelijk aangetoond dat de verschillende categorieën voor 
psychose kunnen worden ondergebracht binnen één syndroom spectrum”, 
voegt Van Os er aan toe. “Maar de mensen met een aandoening in dit 
psychose spectrum zijn heel divers, dan hebben we het over verschillen 
in psychopathologie, in de respons op en het resultaat van een 
behandeling.” Om een diagnose te kunnen stellen maken artsen nu gebruik 
van een officiële lijst van psychische aandoeningen die zijn gebaseerd 
op de ICD-10 (International Classification of Diseases)  en DSM-V 
(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).

Symptoombeschrijving
Deze lijsten schieten volgens Van Os tekort, vooral als het om het 
vaststellen van zoiets ingewikkelds als psychose gaat. “Psychose wordt 
op dit moment gerangschikt onder diverse categorieën, zoals: 
schizofrenie, schizofrene stoornis, waanstoornis, depressie of bipolaire 
stoornis met psychotische kenmerken”, legt Van Os uit. “Met dergelijke 
categorieën diagnosticeer je deze moeilijk te vatten ziekte niet, die 
blijft ongrijpbaar. Het beschrijft alleen maar hoe je symptomen kunt 
clusteren, zodat je patiënten kunt onderbrengen in een groep. Op deze 
manier kan een specialist bijvoorbeeld aangeven: ‘U hebt de symptomen 
van psychose en een manie, dat noemen we een schizofrene stoornis. 
Mochten uw psychotische kenmerken verdwijnen, dan heeft u een bipolaire 
stoornis (manisch-depressief). Echter, als de manische kenmerken 
verdwijnen en uw psychose chronisch wordt, dan krijgt u diagnose 
schizofrenie’.”

Suggestief 
Als iedereen de termen uit de ICD-10 en DSM-V op dezelfde manier zou 
gebruiken, dan was er volgens hem geen enkel probleem. Maar dit is juist 
niet het geval, zeker niet als het gaat om de meest belangrijke 
categorie voor psychotische ziektes: schizofrenie. “Zo heeft de American 
Psychiatric Association, die de DSM-lijst opstelt, het op haar website 
over een ‘chronische hersenaandoening’ als het gaat om schizofrenie. In 
wetenschappelijke publicaties worden termen gebruikt als  een 
’invaliderende, neurologische aandoening’, een ‘verwoestende erfelijke 
hersenaandoening’ of een’ hersenaandoening met overwegend genetische 
risicofactoren’. Deze termen zijn erg suggestief alsof het gaat om een 
specifieke, genetische hersenziekte”, aldus Van Os. “Opmerkelijk is dat 
zulke termen niet worden gebruikt voor psychotische ziekten uit de 
overige categorieën, terwijl deze wel 70% van de totale psychotische 
ziektelast vormen.”

Daarom is hij ervan overtuigd dat het beter is om niet langer meer te 
spreken over mensen die lijden aan ‘verwoestende’ schizofrenie, omdat 
dit onrecht doet aan al die andere mensen die lijden aan een aandoening 
binnen het zeer heterogene psychose spectrum.

Het artikel ‘Schizophrenia’ does not exist is te lezen via deze 
link: www.bmj.com/cgi/doi/10.1136/bmj.i375 [1]  

Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht 
bij Caroline Roulaux, persvoorlichter UM, tel. 043 388 5229, e-mail 
caroline.roulaux@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [2]. 
De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 
388 5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [3]. Voor urgente zaken 
buiten kantooruren: 06 4602 4992. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op internet: www.maastrichtuniversity.nl/pers. Zie ook 
het Webmagazine [4] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU. 


[1] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/wBPeUj+wYoETT4pGpRZSSw/ms0vhM+1CMA9946_goX4_g/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[2] mailto:caroline.roulaux@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[3] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/sv0Frxt4G34vTUtoaU7QGA/ms0vhM+1CMA9946_goX4_g/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/DHMPsLPkuHJF1PTY9CApYQ/ms0vhM+1CMA9946_goX4_g/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Schizofrenie bestaat niet - UM Pers