[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Onderzoek naar invloed langdurig medicijngebruik op rijgeschiktheid

  • From: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 1 Dec 2014 10:09:03 +0100

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

Kunt u dit persbericht niet goed lezen? klik dan 
hier<http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bDQgvgObIewp9pXm2jf0Nw==.htm>

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/umpagebrandingtop.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/maintitle.gif]

1 december 2014

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bannerright.gif]



Onderzoek naar invloed langdurig medicijngebruik op rijgeschiktheid
Mensen die medicijnen slikken die de rijvaardigheid ernstig negatief 
beïnvloeden, mogen niet in een auto rijden. Er is echter nooit wetenschappelijk 
aangetoond dat deze medicijnen bij mensen die ze langdurig gebruiken nog een 
negatief effect op de rijvaardigheid hebben. Drie universiteiten (Maastricht, 
Utrecht en Groningen) gaan in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu onderzoeken of mensen die langdurig potentieel rijgevaarlijke medicijnen 
gebruiken, rijgeschikt zijn. Het antwoord hierop is van grote sociale en 
economische waarde. Er worden nog deelnemers gezocht voor dit onderzoek.

De medicijnen waar het in de studie om gaat, zijn veelgebruikte antidepressiva, 
slaapmiddelen en angstremmers. Deze vallen in de zogenaamde ‘Categorie 
III-medicijnen’. Dat betekent dat ze een ernstige of potentieel gevaarlijke 
invloed hebben op rijvaardigheid. Nederland telt een groot aantal langdurige 
gebruikers van deze medicijnen. Bijna één miljoen Nederlanders gebruiken 
antidepressiva en meer dan 10% van de bevolking gebruikt slaapmiddelen of 
kalmeringsmiddelen. Bovengenoemde medicijnen worden door 41% van de gebruikers 
tot 65 jaar dagelijks of bijna dagelijks gebruikt. (Stichting Farmaceutische 
Kentallen 2011; Nationale Drug Monitor 2011)
Hoewel autorijden met categorie III medicijnen formeel verboden is, gebeurt dat 
in de praktijk wel. De meerderheid (71%) van de mensen, die medicijnen 
gebruiken die de rijvaardigheid negatief kunnen beïnvloeden, bleven auto 
rijden, zo bleek in 2006 uit onderzoek.

Acute effecten
De classificatie van dergelijke medicijnen als rijgevaarlijk, wordt gemaakt na 
onderzoek met gezonde proefpersonen, die de medicijnen slechts eenmalig of voor 
een korte duur gebruiken. Hierdoor zijn de acute effecten van een medicijn op 
de rijgeschiktheid in kaart gebracht, maar wat de alledaagse effecten zijn bij 
langdurige gebruikers is onbekend. Daar gaat de studie “Bepalen rijgeschiktheid 
bij langdurig gebruik van medicijnen” de komende twee jaar verandering in 
brengen.

Deelnemers
Mensen die al langer dan zes maanden een medicijn gebruiken voor 
depressieklachten, slaapproblemen en angstklachten, kunnen zich melden via de 
website: 
http://onderzoekrijgeschiktheid.nl/<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=21068&u=$uid$&li=270724&url=http://onderzoekrijgeschiktheid.nl/>
 . Zowel in Maastricht, Groningen als Utrecht kan worden deelgenomen aan het 
onderzoek. Via diverse testen, waaronder een rijtest op de weg onder 
professionele begeleiding (van een gecertificeerde rij-instructeur, die indien 
nodig kan ingrijpen om de veiligheid te waarborgen), wordt de rijgeschiktheid 
van langdurige medicijngebruikers bepaald, door hun prestaties te vergelijken 
met een groep weggebruikers die geen medicijnen gebruiken. De resultaten van 
het onderzoek vormen een wetenschappelijk onderbouwde basis voor het eventueel 
opstellen van nieuwe regelgeving. Dit heeft als mogelijk gevolg, dat langdurige 
gebruikers van categorie III medicijnen weer rijgeschikt worden verklaard en de 
weg op mogen. Deelname aan het onderzoek zal geen gevolgen hebben voor het 
behoud van het rijbewijs.


Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht kunt u terecht bij de 
afdeling Marketing & Communications van de Universiteit Maastricht, bereikbaar 
via 043 388 5243 of 043 388 5222, e-mail 
pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>. Voor urgente 
zaken buiten kantooruren: 06 4670 5574. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op internet: 
www.maastrichtuniversity.nl/pers<http://www.maastrichtuniversity.nl/pers>. Zie 
ook het Webmagazine 
<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=501&e=21068&u=$uid$&li=270725&url=http://webmagazine.maastrichtuniversity.nl>
 voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op Twitter: @MaastrichtU.

Terug naar boven



Based in Europe, focused on the world. Maastricht University is
a stimulating environment. Where research and teaching are
complementary. Where innovation is our focus. Where talent
can flourish. A truly student oriented research university.


Mocht u in de toekomst geen persberichten meer willen ontvangen, klik dan 
hier<http://enews.nieuwskiosk.nl/signoff.aspx?u=#uid#&i=0&m=$m$> om dat aan ons 
door te geven.



[http://demo.nieuwskiosk.nl/images/poweredby.gif]<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=1&li=2729&url=http://enews.nieuwskiosk.nl/callmenow/callme.aspx**que**u=$uid$**amp**e=21068**amp**i=0&e=67&u=$uid$>
powered by e-News
digital content distribution

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Onderzoek naar invloed langdurig medicijngebruik op rijgeschiktheid - Pers (BU)