[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld

  • From: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Pers (BU)" <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 15 Dec 2014 10:20:58 +0100

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/trans.gif]

Kunt u dit persbericht niet goed lezen? klik dan 
hier<http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bDQgvgObIexYwue8Y24X5g==.htm>

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/umpagebrandingtop.gif]

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/maintitle.gif]

15 december 2014

[http://enews.nieuwskiosk.nl/template/798/bannerright.gif]Nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld
WHO-definitie voldoet niet meer

De definitie die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert voor gezondheid 
is verouderd: gezondheid als toestand van ‘compleet welbevinden’. Volgens die 
opvatting zou praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling 
nodig heeft, stelt Machteld Huber. Zij ontwikkelde samen met de Gezondheidsraad 
en ZonMw een nieuw, dynamisch concept ‘gezondheid’, dat veerkracht en 
zelfredzaamheid van mensen als uitgangspunt neemt. Instanties als GGD Nederland 
zien het nieuwe concept als kader voor herinrichting van de preventieve zorg. 
Op 17 december verdedigt Huber haar proefschrift ‘Towards a new, dynamic 
concept of Health. Its operationalisation and use in public health and 
healthcare, and in evaluating health effects of food’ aan de Universiteit 
Maastricht.

‘Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, 
in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven’, 
zo luidt het nieuwe concept. Huber: “Het verschil met de WHO-definitie is dat 
in dit concept de potentie benadrukt wordt om gezond te zijn of te worden, 
zelfs wanneer er sprake is van ziekte. Daarbij zijn persoonlijke groei en 
ontwikkeling en het vervullen van persoonlijke doelen in het leven net zo 
belangrijk.”

Positieve gezondheid
In de afgelopen twee jaar toetste Huber het concept bij patiënten, behandelaren 
en beleidsmakers, dat positief werd ontvangen. Om het concept te 
operationaliseren, introduceerde ze het begrip ‘positieve gezondheid’, 
bestaande uit zes dimensies waaraan je gezondheid kunt aflezen: lichamelijke 
functies, mentale functies en beleving, de spirituele/existentiële dimensie, 
kwaliteit van leven, sociaal-maatschappelijke participatie en dagelijks 
functioneren. Deze werden vervolgens kwantitatief getest onder 2000 
stakeholders. Er bleken grote verschillen te bestaan in interpretatie wat 
betreft inhoud van gezondheid: beleidsmakers, onderzoekers en artsen hadden een 
‘smalle’, biomedische interpretatie (waarbij vooral belang werd toegekend aan 
zaken als lichamelijke functies), terwijl patiënten het begrip juist heel breed 
opvatten en alle zes dimensies bijna even belangrijk vonden. Huber: “Doordat de 
nadruk ligt op veerkracht en eigen regie, voelen patiënten zich in hun kracht 
aangesproken en niet uitsluitend benaderd als zieke. Voor deze groep zijn 
sociale participatie en zingeving minstens zo belangrijk als aandacht voor hun 
fysieke klachten. Het is belangrijk dat een arts dat ook ziet.”

Implementatie
Inmiddels is een aantal organisaties voor zorg en publieke gezondheid gestart 
met het implementeren van het begrip ‘positieve gezondheid’. GGD Nederland wil 
het begrip o.a. integreren in de Nationale Volksgezondheidsmonitor, alsmede in 
praktijkinterventies. Veel regionale GGD’s hebben positieve gezondheid 
opgenomen in hun beleidsplannen. De regio Noordelijke Maasvallei (bestaande uit 
gemeenten, ziekenhuis, GGZ-instelling, zorggroepen) wil binnen vijf jaar de 
medische en sociale zorg inrichten op basis van het concept. Verschillende 
andere organisaties volgen.

Louis Bolk Instituut
Machteld Huber is sinds 1986 als onderzoeker Voedingskwaliteit & Gezondheid aan 
het Louis Bolk Instituut verbonden. Sinds 2011 is ze lid van de 
Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding en zij is 
medeoprichter van het International Research Network for Food Quality & Health.
Het Louis Bolk Instituut is een internationaal onafhankelijk kennisinstituut 
ter bevordering van duurzame landbouw, voeding en gezondheid. Belangrijke 
opdrachtgevers zijn onder meer het Ministerie van EZ, provincies, 
natuurbeherende organisaties, gezondheidsfondsen, ZonMw en het bedrijfsleven. 
Meer informatie: www.louisbolk.nl<http://www.louisbolk.nl>

Machteld Huber verdedigt haar proefschrift ‘Towards a new, dynamic concept of 
Health. Its operationalisation and use in public health and healthcare, and in 
evaluating health effects of food’ op woensdag 17 december 2014 om 10.00 uur, 
Aula Minderbroedersberg 4-6, Maastricht.


Noot voor de pers:
Voor meer informatie over de inhoud van dit persbericht, of indien u een 
exemplaar van het proefschrift wilt ontvangen kunt u terecht bij Lidwien 
Daniels, communicatieadviseur bij het Louis Bolk Instituut, tel. 06 10 33 51 
78, e-mail l.daniels@xxxxxxxxxxxx<mailto:l.daniels@xxxxxxxxxxxx> of 
UM-persvoorlichter Dunja Bajic, tel. 043 38 85243, e-mail 
dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:dunja.bajic@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 043 388 
5222, e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>. 
Voor urgente zaken buiten kantooruren 06 4670 5574. De persberichten van de 
Universiteit Maastricht staan op internet: 
www.maastrichtuniversity.nl/pers<http://www.maastrichtuniversity.nl/pers>. Zie 
ook het Webmagazine voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU.
Voor meer nieuws van het Louis Bolk Instituut kunt u terecht op 
www.louisbolk.nl/actueel<http://www.louisbolk.nl/actueel> en Twitter: @LouisBolk

Terug naar bovenBased in Europe, focused on the world. Maastricht University is
a stimulating environment. Where research and teaching are
complementary. Where innovation is our focus. Where talent
can flourish. A truly student oriented research university.


Mocht u in de toekomst geen persberichten meer willen ontvangen, klik dan 
hier<mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx> om dat aan ons door te geven.[http://demo.nieuwskiosk.nl/images/poweredby.gif]<http://enews.nieuwskiosk.nl/jump.aspx?i=1&li=2729&url=http://enews.nieuwskiosk.nl/callmenow/callme.aspx**que**u=$uid$**amp**e=21126**amp**i=0&e=67&u=$uid$>
powered by e-News
digital content distribution

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Nieuwe definitie van gezondheid ontwikkeld - Pers (BU)