[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Loopbaanperspectief meenemen in opleidingskeuze loont voor mbo’er

  • From: UM Pers <pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: pwc-media@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 17 Nov 2017 07:00:00 +0100 (CET)  Persbericht               

 17 november 2017                            

  

Mbo’ers die carrièreperspectieven (heel) sterk hebben laten meewegen in 
hun keuze voor een opleiding zijn succesvoller op de arbeidsmarkt. Ze 
hebben vaker werk, verdienen een hoger uurloon, hebben vaker werk op 
niveau, een betere aansluiting met de studierichting, en zijn tevredener 
met hun functie of beroep. Dat blijkt uit het rapport ‘De rol van 
arbeidsmarktinformatie in de opleidingskeuze van mbo’ers’ dat vandaag 
verschijnt. Het onderzoek werd gedaan door het Researchcentrum voor 
Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van de Universiteit Maastricht.Arbeidsmarktkansen
In een keuze-experiment vroegen de Maastrichtse onderzoekers jongeren om 
te kiezen tussen twee mbo-opleidingen die qua persoonlijke voorkeuren of 
competenties en verwachte arbeidsmarktkansen na diplomering sterk van 
elkaar verschillen. Uit het experiment blijkt dat jongeren erg gevoelig 
zijn voor de verwachte arbeidsmarktkansen bij het maken van de 
opleidingskeuze. Bovendien komt uit het experiment naar voren dat 
studiekiezers prima bereid zijn te kiezen voor een opleiding die minder 
bij hun interesses past als de arbeidsmarktkansen voor die opleiding 
beter zijn. Ten derde blijkt uit de analyses dat het signaal ‘slecht’ 
(of het nu gaat om slecht passend bij interesses of slechte 
arbeidsmarktkansen) een groter effect heeft op het niet kiezen voor een 
opleiding dan de boodschap ‘goed’ op de kans dat de opleiding wél 
gekozen wordt.Loopbaanoriëntatie
Jongeren maken hun studiekeuze niet altijd op basis van een rationale 
overweging over wat zij met hun opleiding kunnen bereiken. “In de 
opleidingskeuze spelen verwachtingen rond de eigen voorkeuren, 
competenties, en de match met de inhoud van de studie een belangrijke 
rol. Deze verwachtingen worden mede bepaald door de sociale context 
zoals de invloed van ouders en vrienden, en eerder opgedane ervaringen”, 
aldus onderzoeksleider prof. dr. Didier Fouarge. Toch blijkt uit de 
wetenschappelijke literatuur dat jongeren wel degelijk reageren op 
informatie over de arbeidsmarktkansen van opleidingen, en dat deze 
informatie de studiekeuze beïnvloedt.“Informatie over de verwachte arbeidsmarktkansen van opleidingen zou 
eigenlijk een integraal onderdeel moeten zijn van de standaard 
loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB) activiteiten die jongeren 
ondernemen”, adviseert Fouarge. “Jongeren zouden ook beter begeleid 
moeten worden bij het verwerken van deze informatie.”Noot voor de pers: Voor meer informatie over de inhoud van dit 
persbericht of het volledige rapport, kunt u terecht bij Didier Fouarge, 
tel. 043 3883647, e-mail d.fouarge@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [1]. Het 
volledige rapport is te downloaden via www.roa.nl [2].U kunt ook terecht bij Margot Krijnen, persvoorlichter UM, tel. 043 388 
52 30, e-mail Margot.Krijnen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. [3]De afdeling Marketing and Communications van de UM is bereikbaar via 
e-mail pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx [4]. Voor urgente zaken buiten 
kantooruren: 06 36 43 34 88. De persberichten van de Universiteit 
Maastricht staan op www.maastrichtuniversity.nl/pers [5]. Zie ook het 
Webmagazine [6] voor interessant onderzoek aan de UM en volg ons op 
Twitter: @MaastrichtU [7]. 


[1] mailto:d.fouarge@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[2] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/uR+FYDaORt7hwVxvprcHrw/F0KUGggnxiPSH3_04nhOTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[3] mailto:xx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[4] mailto:pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
[5] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/8LoOahGhlspQPZetSjFwIA/F0KUGggnxiPSH3_04nhOTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[6] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/f0MH+9NoGK1cwrG82z7ieA/F0KUGggnxiPSH3_04nhOTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q
[7] 
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/cPUQIF01gbWROdLcVgTOeQ/F0KUGggnxiPSH3_04nhOTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q  Deze e-mail bevat inhoud die niet in zijn geheel getoond kan worden. Via 
onderstaande link kan het volledige bericht in een browser worden geopend. 

  Bekijk de nieuwsbrief online:
  
http://mailing.maastrichtuniversity.nl/public//r/aH04BOfoMQSsZtucRTPfgA/F0KUGggnxiPSH3_04nhOTQ/Lp6R1B5+diLpphX2TIMN4Q

  Met vriendelijke groet,
  Maastricht University

  P.O. Box 616 | 6200 MD Maastricht | The Netherlands

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Maastricht: Loopbaanperspectief meenemen in opleidingskeuze loont voor mbo’er - UM Pers