[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Zo maken we ethische dilemma's binnen terrorismebestrijding beter bespreekbaar

  • From: "Muns, M.A." <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 5 Mar 2020 08:42:56 +0000[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55a7684429ee14eab0853f73/blobid6_1509381279336.png]

<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=UtjeTJ1-ecCK4AqgjsphLmLhIKxgUQxY_wMx3a9iHLg>
5 maart 2020
Zo maken we ethische dilemma's binnen terrorismebestrijding beter bespreekbaar

Terrorismebestrijders lopen regelmatig tegen lastige ethische dilemma’s aan. 
Het ontbreekt binnen de veiligheidsautoriteiten echter nog aan een goede 
infrastructuur om die dilemma’s bespreekbaar te maken, schrijft Michael 
Kowalski in zijn proefschrift. Promotie op 12 maart.

Kowalski sprak voor zijn onderzoek met meer dan vijftig medewerkers van de 
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV). Zij blijken 
regelmatig tegen dit soort dilemma’s aan te lopen, maar de aanwezigheid van 
staatsgeheimen en de politieke gevoeligheid maken deze kwesties moeilijk 
bespreekbaar. Volgens de promovendus – die zelf jarenlang bij verschillende 
veiligheidsdiensten heeft gewerkt – staat het ontbreken van deze infrastructuur 
de ‘optimale professionaliteit’ van veiligheidsautoriteiten zoals de AIVD, MIVD 
en NCTV in de weg.

Ethiek als richtsnoer
In zijn onderzoek pleit Kowalski ervoor om ethiek te beschouwen als onmisbare 
aanvulling op juridische regels. In de praktijk blijkt namelijk vaak dat 
juridische regels voor meerdere interpretaties vatbaar zijn of geen antwoorden 
geven voor een specifieke casus. Hoe moet de overheid in die gevallen handelen? 
Kowalski: ‘Dat kun je alleen bepalen door ook ethiek als richtsnoer hierbij te 
betrekken.’

Wissel je bijvoorbeeld informatie uit met buitenlandse geheime diensten over 
een Nederlandse terrorismeverdachte, als je weet dat die buitenlandse diensten 
hem met een drone kunnen uitschakelen? En wat doe je als de dienstleiding 
‘stuurt’, bijvoorbeeld door onderzoekscapaciteit zodanig te verschuiven dat je 
het zicht verliest op een op dat moment minder prangende dreiging?

Medische sector als voorbeeld
Volgens Kowalski kan ‘moreel beraad’ uitkomst bieden om dit soort vragen 
bespreekbaar te maken. Die gespreksvorm wordt al volop gebruikt binnen andere 
organisaties die regelmatig met ethische dilemma’s te maken hebben, zoals de 
zorg. Daar wordt het bijvoorbeeld vrij normaal gevonden om te bespreken hoe 
lang je het leven van een oudere patiënt nog wil rekken met ingrijpende en 
kostbare operaties.

‘Iets soortgelijks hebben we nodig binnen de veiligheidsautoriteiten,’ zegt 
Kowalski. ‘Ethiekondersteuning zou geïnstitutionaliseerd moeten worden binnen 
de organisatie, bijvoorbeeld in het opleidingsprogramma en door middel van 
enkele “ethische aanjagers”. Op die manier komt de professionaliteit het beste 
tot bloei. Beleidsmakers en politici zouden hiervan ook kunnen profiteren en 
zodoende tot een afgewogen en beargumenteerd beleid kunnen komen.’

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Michael Kowalski
m.kowalski@xxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.kowalski@xxxxxxxxxxxxxxxxxx> | 
070-8009506

Maarten Muns, Adviseur Wetenschapscommunicatie
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:i.van.arkel@xxxxxxxxxxxxxxxx>  | 071-527 3282

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De Universiteit Leiden 
heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 studenten op.
Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-h%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=wnDUd2v2qDqS4M-424eRNB24e5DxI1krVYXy6RYNwrA>
Ons uitgelichte 
onderzoek<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fwetenschapsdossiers&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=QD5sssvv_KNEVe8ph4sCiFR5wAXEd0_FTdEuq8HIJDs>

Volg ons

[https://i2.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/fb.gif]<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-u%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=24_FgOaxMkJqvS7-b7jAVvXKqqGhfACSAVJQQn9C3NM>
  [https://i6.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/tw.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-o%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=nwbHBdlMdJqHqQYMjy8yYG30vNzyUdjPSHIZ-eii23c>
   [https://i8.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/yt.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-b%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=7bktJRsftVfQmVWT1q8VzXyU4eN4FcicU6yJXoFBUDs>
   [https://i9.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/li.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-x%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=Fcfdc95WQMulOMoTVJRzLnRAMWD7bymjuNgEa7SyIHM>
   [https://i10.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/g.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-m%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=LIZQyceOfEirRNsZnzUeELaGWJ7Zezo45mqsYKmNxoY>


Adreswijziging 
doorgeven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.updatemyprofile.com%2Fd-l-2AD73FFF-l-r&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=9A9CIxSSkGX5bXy-3SIgBRvjM_z-fu0Du48ozA5eV2I>
 | Afmelden voor persberichten van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-u-uthilrd-l-y%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=Is8UOd7jJnf03CEqIFbKGUoDvOBh4sAUlP8clHh5YXI>

Aanmelden voor de nieuwsbrief van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-c%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=6TibC2gQkHjDSt2bJVov5qCFmqb2BnvAp_chqlePoCY>
Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze 
nieuwspagina<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-q%2F&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=fIPXnEb3_2fNxjdn25O8wkdMrAmvIc_19BF7APMZlfM>.

Deze e-mail is verzonden aan 
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Universiteit Leiden, PO box 9500, 2300 RA, Leiden, Zuid Holland, Netherlands
Uitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=I%2BqMhXDuIS2RujNbavWSOKShOr7Ezi73JeGvxlkJ09Qb0kDpZZQFeD5F5ZLFSuWAMewJRwhvSURQjtp%2FV%2BXz2Uo8eYWcMBXz3mzXG%2BrhC%2BzOZHqKIo7kUvZeh%2FzscGdP&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Da1fa7f3dbaf8664ca3d84230acb713314ddcdf5f06f6067b7b0be4a2e86605b2acea1ca64cc46cdd7324ee02cd04715996e772696d8f44f900662cd706bcde972957091e4a8b0062eec3dab75c0f3834417966f1bb2db3844ec060a0fc9bed8289730efe6a81bc431c49f9547e4055f1df90fa2f78909f35358834ad597e1644dd79519810145ab2dc4583c90010eee08ccd86821a2c7923a405843b51890c3259507ece24cb9b63adb6b0fedb5a8158cd24b6d49adb17546a3928574f26578ccad7a81fc52c03b1294b131f1578015550512ab8064c3d8bbacc7023b8909d0a5608e7506ec9b12c251cd8479c7676ec2b6381d499ae0dba8c78412387e3827d7331539482bce1cfde801901a3036949912aa812e1da6d9681ad9d65c7a66708e6a19ac735a3bb47c8616cdbb93abda6%26iv%3D97c536ad9a7f8c2a555623605672bc09&I=20200305070002.00000420bca7%40mail6-46-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVlNWZiMDE0Yzg1ZWFiNTE5ZTcyOTgwMzs%3D&S=6PO3Xg0OiIDilCNXwQWo5UyhEirDuXkwObkxQE9iM84>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Zo maken we ethische dilemma's binnen terrorismebestrijding beter bespreekbaar - Muns, M.A.