[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Relatief meer patiënten naar brandwondencentra

  • From: "Universiteit Leiden" <communicatie@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 20 Dec 2016 02:24:40 +1100

19 december 2016

Relatief meer patiënten naar brandwondencentra

Een steeds groter percentage slachtoffers met brandwonden gaat naar 
gespecialiseerde brandwondencentra. Dat blijkt uit onderzoek van Jan Dokter, 
brandwondenarts en medisch coördinator van het brandwondencentrum in het 
Maasstad Ziekenhuis te Rotterdam. Promotie op 20 december.

Brandwondslachtoffers die een klinische behandeling moeten ondergaan, komen 
steeds vaker in een gespecialiseerd ziekenhuis terecht. Dat concludeert 
geneeskundepromovendus Jan Dokter na onderzoek in de registers van de drie 
Nederlandse brandwondencentra in Beverwijk, Rotterdam en Groningen. Waar in de 
jaren tachtig en negentig ongeveer een derde van de slachtoffers naar een 
gespecialiseerd brandwondencentrum ging, geldt dat momenteel voor ongeveer de 
helft van de gevallen. Bij kinderen ligt het percentage nog hoger.

Vroeg stadium

‘Een van de redenen voor deze verandering is het feit dat brandwondencentra 
tegenwoordig in een steeds vroeger stadium worden geconsulteerd door reguliere 
ziekenhuizen’, zegt Dokter, die gegevens analyseerde vanaf 1986. ‘Patiënten met 
ernstige brandwonden gaan vrijwel altijd eerst naar het dichtstbijzijnde 
ziekenhuis voor eerste opvang. Ik merk dat de artsen uit die ziekenhuizen nu 
veel eerder geneigd zijn om hun gespecialiseerde collega’s van de 
brandwondencentra te raadplegen over de verdere behandeling. Regelmatig 
besluiten zij samen dat het beter is om het slachtoffer voor vervolgbehandeling 
te verplaatsen naar een brandwondencentrum.’

Protocol

Ook de invoering van nieuwe protocollen heeft waarschijnlijk bijgedragen aan de 
toestroom naar de brandwondencentra. In 1998 brachten de Nederlandse 
Brandwonden Stichting en het Ministerie van Defensie de Emergency Management of 
Severe Burns (EMSB) naar Nederland, vrij vertaald een cursus spoedeisende hulp 
bij brandwonden. Met name vanaf 2001, na de nieuwjaarsbrand in Volendam, won 
deze cursus aan populariteit. ‘De vijf cursussen per jaar zijn altijd 
uitverkocht’, zegt Dokter, die zelf EMSB-instructeur is.

Wijzigingen

Met de invoering van EMSB werd een aantal belangrijke wijzigingen aangebracht 
in het brandwondenprotocol. Zo verwijzen artsen sinds die tijd slachtoffers 
door naar een gespecialiseerd brandwondenziekenhuis als hun lichaam voor meer 
dan vijf procent verbrand is met derdegraads brandwonden. Bij kinderen gebeurt 
dat ook bij tweedegraads brandwonden. Voorheen gold dat enkel voor slachtoffers 
met meer dan tien procent derdegraadsbrandwonden. Mede doordat 
brandwondencentra nu ook de minder zware gevallen behandelen, zag Dokter de 
sterftecijfers sinds 1986 dalen. In de jaren tachtig en negentig stierf zo’n 
zes procent van de patiënten in de brandwondencentra, inmiddels is dat minder 
dan drie procent.

Samenwerking

Dokter schrijft in zijn proefschrift dat een goede samenwerking tussen 
reguliere ziekenhuizen en brandwondencentra van belang is om artsen bewust te 
maken van de noodzaak van een goede eerste behandeling én een tijdige 
doorverwijzing van de ernstigste gevallen naar gespecialiseerde 
brandwondencentra. Volgens Dokter tonen de cijfers aan dat deze samenwerking 
steeds beter verloopt, en artsen elkaar beter weten te vinden. Zo hebben de 
drie brandwondencentra sinds 2009 een gezamenlijk registratiesysteem voor hun 
patiënten.

Bacteriën

Daarnaast onderzocht Dokter ook  alle bacteriologische kweken van nieuw 
binnengekomen patiënten bij de brandwondencentra.  Daaruit bleek dat met name 
patiënten die overgeplaatst zijn uit buitenlandse ziekenhuizen regelmatig 
antibioticaresistente bacteriën bij zich dragen, zoals de MRSA-bacterie.

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie:

Vragen aan Jan Dokter via Dorien Kinds  +31 6 44 237891 |  
[pers@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Miranda Jansen, adviseur wetenschapscommunicatie

+31 71 5273282   |     [http://m.j.jansen@xxxxxxxxxxxxxxxx]

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De  Universiteit Leiden 
[http://www.leidenuniv.nl] heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 ;
studenten op.

Volg ons

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
[http://www.nieuwsbrief.leidenuniv.nl/contact/adres.html]

Afmelden voor persberichten van de Universiteit Leiden 
http://persberichten.cmail19.com/t/d-u-duljhjd-ttiidiuyu-o/

Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze  nieuwspagina 
[http://www.nieuws.leidenuniv.nl/].

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Relatief meer patiënten naar brandwondencentra - Universiteit Leiden