[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Doorbraak in onkraakbare kwantumencryptie

  • From: "Universiteit Leiden" <communicatie@xxxxxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 03 Feb 2016 02:10:53 +1100

2 februari 2016

Doorbraak in onkraakbare kwantumencryptie

Een belangrijke ontdekking door Leidse natuurkundigen maakt niet te kraken 
communicatie tussen meerdere personen mogelijk. Die communicatie kan ook nog 
complexe informatie betreffen.

Gekoppelde draaiing

Voor het eerst zijn wetenschappers erin geslaagd vier fotonen te verstrengelen 
in hun baanimpulsmoment. De Leidse natuurkundige Wolfgang Löffler en zijn 
collega's stuurden laserlicht door een kristal en creëerden zo vier fotonen met 
een gekoppelde 'draaiing'. Tot nu toe was dit alleen gelukt met twee fotonen. 
De onderzoekers publiceren hun ontdekking op 1 februari in Physical Review 
Letters.

Grote belofte

De huidige computers communiceren met lichtsignalen (fotonen) via glasvezels. 
Zo'n lichtsignaal is een soort morse-code: aan-uit, aan-uit, wat overeenkomt 
met de waarde 0 of 1 van een bit. Verstrengeling van fotonen is een grote 
belofte uit de kwantummechanica, met toepassingen als niet te kraken, veilige 
communicatie en kwantumcomputing. Als twee fotonen tegelijk worden gecreëerd, 
zijn ze elkaars spiegelbeeld, zodat hun 'draaiingen' altijd omgekeerd zijn ten 
opzichte van elkaar. Als wetenschappers met eenzelfde filter bij het ene foton 
een 'draaiing' linksom meten, zal het andere altijd rechtsom 'draaien'. Dit 
heet verstrengeling. Vóór de meting is de 'draaiing' van elk foton nog 
onbepaald.

Mijlpaal

Deze 'draaiing' is een eigenschap van fotonen die Leidse wetenschappers in 1992 
ontdekten; in vaktermen heet dit baanimpulsmoment. En deze eigenschap heeft 
meer dan twee mogelijke waardes. Baanimpulsmoment beslaat een oneindig groot 
alfabet aan informatie. Hiermee kun je dus veel meer informatie per foton 
overdragen dan met een fotoneigenschap als polarisatie, waarvoor slechts twee 
mogelijke waardes mogelijk zijn. In 2001 lukte het voor het eerst twee fotonen 
te verstrengelen in baanimpulsmoment. Löffler en collega's maken nu in Physical 
Review Letters bekend dat ze er als eersten in zijn geslaagd vier fotonen op 
deze manier te verstrengelen. Dit biedt veel extra mogelijkheden, zoals het 
versturen van een niet te kraken boodschap aan meer dan één partij.

Experiment

In hun succesvolle experiment stuurden de onderzoekers korte ultraviolet 
laserpulsen van twee biljoensten van een seconde door een kristal. Hierbij 
ontstaan af en toe vier verstrengelde fotonen. Dit is erg zeldzaam, maar door 
80 miljoen pulsen per seconde te genereren wisten ze toch elke seconde 
gemiddeld twee zogenoemde fotonviertallen te detecteren. Om te meten dat het 
ging om vier fotonen die inderdaad verstrengeld zijn in baanimpulsmoment 
gebruikte het onderzoeksteam een ruimtelijke fasemodulator. Die zet deze 
'draaiing' weer om in licht dat zich als een vlakke golf voortbeweegt. Dit 
'gewone' licht registreerden ze met enkel-foton-detectoren.

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie:

Wolfgang Löffler: 071-5275931 /  [loeffler@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx]

Inès van Arkel, Adviseur wetenschapscommunicatie: 071-5273282 /  
[i.van.arkel@xxxxxxxxxxxxxxxx]

Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De  Universiteit Leiden 
[http://www.leidenuniv.nl] heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 ;
studenten op.

Volg ons

Aanmelden voor de nieuwsbrief 
[http://www.nieuwsbrief.leidenuniv.nl/contact/adres.html]

Afmelden http://persberichten.cmail20.com/t/d-u-jhurijd-jlkyurili-o/

Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze  nieuwspagina 
[http://www.nieuws.leidenuniv.nl/].

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Doorbraak in onkraakbare kwantumencryptie - Universiteit Leiden