[PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Dodelijke infecties nemen toe, nieuwe antibiotica hard nodig

  • From: "Muns, M.A." <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "'pwc-media@xxxxxxxxxxxxx'" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 9 Sep 2019 12:57:40 +0000

From: Universiteit Leiden <communicatie@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: maandag 9 september 2019 12:32
To: Muns, M.A. <m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Subject: Persbericht Universiteit Leiden: Dodelijke infecties nemen toe, nieuwe 
antibiotica hard nodig
[https://meltwater-apps-production.s3.amazonaws.com/uploads/images/55a7684429ee14eab0853f73/blobid6_1509381279336.png]

<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=UtjeTJ1-ecCK4AqgjsphLmLhIKxgUQxY_wMx3a9iHLg>
6 september 2019
Dodelijke infecties nemen toe, nieuwe antibiotica hard nodigWereldwijd overlijdt een groeiend aantal mensen aan infecties omdat steeds meer 
bacteriën resistent worden tegen antibiotica. Nieuwe soorten zijn dringend 
nodig. Een veelbelovende  resistentie-remmer wordt nu ontwikkeld door de 
onderzoeksgroep van Nathaniel Martin, hoogleraar Biologische chemie. Oratie op 
13 september.

De cijfers zijn alarmerend: wereldwijd overlijden jaarlijks zo’n 700.000 
patiënten door infecties die in de jaren ’60 en ’70 nog wel behandeld hadden 
kunnen worden met antibiotica. Maar nu zijn veel bacteriestammen in toenemende 
mate resistent geworden. Oorzaken: het massaal en dikwijls verkeerd gebruik van 
antibiotica en te weinig nieuwe soorten van deze medicijnen. ‘Tegen 2050 kan 
het aantal jaarlijkse doden oplopen tot tien miljoen als er geen serieuze 
investeringen en innovaties plaatsvinden’, waarschuwt Martin.

Resistentie remmen

Met zijn Leidse onderzoeksgroep werkt hij aan een veelbelovende oplossing om de 
resistentiemechanismen van bacteriën te bestrijden. De onderzoekers 
ontwikkelden een nieuwe klasse van molecuulremmers die agressieve 
resistentie-enzymen blokkeren. Laboratoriumstudies laten zien dat conventionele 
antibiotica in combinatie met deze nieuwe remmers resistente bacteriën kunnen 
doden. Voor deze innovatieve methode vroeg Martin onlangs een patent aan. 
Binnenkort voeren ze vervolgonderzoeken uit met deze remmers. ‘Spannende 
tijden’, aldus Martin.

Minder giftig

Daarnaast past Martin organische chemie toe om conventionele antibiotica 
structureel te wijzigen zodat ze beter en veiliger kunnen werken. Zo wist zijn 
onderzoeksgroep een bepaald soort antibiotica, de polymyxine-klasse, minder 
giftig te maken. Martin: ‘De polymyxinen zijn heel belangrijke antibiotica 
omdat ze tot de weinige opties horen die artsen nog hebben bij de behandeling 
van infecties die nauwelijks reageren op medicijnen.’

Geen prioriteit meer voor farmaceutische industrie

Ondanks hun cruciale functie zijn er tegenwoordig nog maar drie grote 
farmaceutische fabrikanten die nieuwe antibiotica ontwikkelen. Het leeuwendeel 
is ontdekt vanaf het midden van de jaren ’40 tot begin jaren ’70. In deze 
periode zijn veel natuurlijke antibiotica gevonden - dikwijls antibacteriële 
stoffen die voorkomen in de bodem - die relatief eenvoudig bewerkt konden 
worden tot geneesmiddel. Mede omdat de ontwikkeling moeilijker werd, begon 
farmaceutische industrie zich hierna meer te richten op de bestrijding van 
andere ziekten zoals kanker.

Stimulerende maatregelen nodig

De verschraling van het aanbod heeft grote consequenties gezien de groeiende 
resistentie tegen de gangbare antibiotica. Martin roept overheden op om met 
stimulerende maatregelen fabrikanten aan te sporen nieuwe soorten te 
ontwikkelen. Hij ziet veel kansen voor samenwerking binnen het Leiden Bio 
Science Park. ‘Het is een van de toonaangevende wetenschapsparken in Europa en 
biedt een heel goed ecosysteem voor universitaire onderzoekers die innovatieve 
spin-outbedrijven willen creëren.’

Kader: Antibiotica ook bij operaties en chemotherapie

Antibiotica zijn niet alleen nodig om bacteriële infecties te bestrijden, maar 
ze vormen ook de fundering van de moderne geneeskunde, benadrukt Martin. Bij 
ingrijpende medische interventies – zoals een nieuwe heup, orgaantransplantatie 
of chemotherapie – krijgen patiënten antibiotica om mogelijke infecties te 
bestrijden.

Noot voor de pers, niet voor publicatie

Voor meer informatie:

Prof.dr. Nathaniel Martin 
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fnathaniel-martin&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=QmCKV8LztZgPRBYhYM3qHj4lfiNhWooD8Zq9oR_jm8o>

06 1878 5274    |  
n.i.martin@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:n.i.martin@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Prof. Martin is Engelstalig.Maarten Muns, adviseur 
wetenschapscommunicatie<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fmedewerkers%2Fmaarten-muns&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=udo0jdnHTfl6J-gkVJA6XR8jr2KCXfDv_RbJVDu3ZrU>

071 527 3282    |    m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>

________________________________Over de Universiteit Leiden

De Universiteit Leiden is een internationaal georiënteerde 
onderzoeksuniversiteit. De universiteit biedt hoogwaardig onderzoek en 
academisch onderwijs in het alfa- gamma- en bètadomein. De Universiteit Leiden 
heeft 5.500 mensen in dienst en leidt 25.800 studenten op.
Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-h%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=wnDUd2v2qDqS4M-424eRNB24e5DxI1krVYXy6RYNwrA>
Ons uitgelichte 
onderzoek<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=https%3A%2F%2Fwww.universiteitleiden.nl%2Fwetenschapsdossiers&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=QD5sssvv_KNEVe8ph4sCiFR5wAXEd0_FTdEuq8HIJDs>

Volg ons

[https://i2.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/fb.gif]<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-u%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=24_FgOaxMkJqvS7-b7jAVvXKqqGhfACSAVJQQn9C3NM>
  [https://i6.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/tw.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-o%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=nwbHBdlMdJqHqQYMjy8yYG30vNzyUdjPSHIZ-eii23c>
   [https://i8.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/yt.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-b%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=7bktJRsftVfQmVWT1q8VzXyU4eN4FcicU6yJXoFBUDs>
   [https://i9.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/li.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-x%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=Fcfdc95WQMulOMoTVJRzLnRAMWD7bymjuNgEa7SyIHM>
   [https://i10.createsend1.com/ti/d/8C/890/C97/235357/images/g.gif] ;
<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-m%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=LIZQyceOfEirRNsZnzUeELaGWJ7Zezo45mqsYKmNxoY>


Adreswijziging 
doorgeven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.updatemyprofile.com%2Fd-l-2AD73FFF-l-r&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=9A9CIxSSkGX5bXy-3SIgBRvjM_z-fu0Du48ozA5eV2I>
 | Afmelden voor persberichten van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-u-uthilrd-l-y%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=Is8UOd7jJnf03CEqIFbKGUoDvOBh4sAUlP8clHh5YXI>

Aanmelden voor de nieuwsbrief van de Universiteit 
Leiden<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-c%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=6TibC2gQkHjDSt2bJVov5qCFmqb2BnvAp_chqlePoCY>
Meer nieuws- en persberichten vindt u op onze 
nieuwspagina<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=http%3A%2F%2Fpersberichten.createsend1.com%2Ft%2Fd-l-uthilrd-l-q%2F&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=fIPXnEb3_2fNxjdn25O8wkdMrAmvIc_19BF7APMZlfM>.

Deze e-mail is verzonden aan 
m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:m.a.muns@xxxxxxxxxxxxxxxx>
Universiteit Leiden, PO box 9500, Leiden, Zuid Holland 2300 RA, Netherlands
Uitschrijven<http://icm-tracking.meltwater.com/link.php?DynEngagement=true&H=3ZUQjNycMu7D%2Fe%2Bm%2FOmi3Qi1eTNrfRb0HcFplK3KYerw%2B6SfjwwI9vRd4XeL8keUMdF94TI1NQtz4PFZ59I0yiGE6egVDrk%2F%2Bo7QO96GvRrRoZrTRO2Q7aaiAaMOvicw&G=0&R=https%3A%2F%2Finfluencers.meltwater.com%2Funsubscribe%2FICM%3Fc%3Dafa89b7eb90b04c137db18b92a605e745b194136b2312b2cc5bfdae950a4bd34d7338ce21f3d09683f5fb894acab836e2de1595c5169867c12098c24219ecbf312fbddf2a7b58f49884316158c689d4a488c8239148cbed5150465ccb7c4243e13237b26c68e0b16ef6c80009fd988208a70f5a0e41417f91669aacd31549a894d44976b1d2d6175724becd5a8f31d5e0415629f0981ce2ee823a0128c19650476ecae4c65676908cf7e1d41832fda59771ef39075049130823f715b1766aaf79df26ecce8cd61ad57aefec67819091761a06620520960ba61c886abdcae67ce3eb93b63aefc6748d54d677b98b3fce4d0db6b1d4b1d41418cb3d119344b28840410faaf647238612fb900e751cdbf948fd6b08369c2cd7a65ad54fa873649de4e8db0a3ab9fa72a0a63843b0918d663%26iv%3Da56d7afe3a98dd749bb98447c77fc211&I=20190909103222.00000541cb46%40mail6-53-ussnn1&X=MHwxMDQ2NzU4OjVkNzYyNDE5ODE2NmRhY2YxZmU5Y2M3Mzs%3D&S=0FeRlkNplv9figBAL9vSzhlyK7cT-7p76spMYonipdQ>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Universiteit Leiden: Dodelijke infecties nemen toe, nieuwe antibiotica hard nodig - Muns, M.A.