[PWC-MEDIA] Persbericht Tilburg University - Transparantie als icoon voor dolende overheid

  • From: PersberichtUvT@xxxxxx
  • To: undisclosed-recipients:;
  • Date: 11 apr 2012 09:18

Title: Persbericht Tilburg University 11 april 2012
 
Persbericht 11 april 2012
Transparantie als icoon voor dolende overheid

Transparantie is een begrip dat heel populair is geworden in politiek en bestuur, maar de betekenis ervan is niet eenduidig. Erna Scholtes onderzocht meer dan 5000 stukken uit de Tweede Kamer tussen 1995-2010 en toont aan dat transparantie evenmin een onschuldig fenomeen is. Politici gebruiken het vaak juist om te verhullen en een daadkrachtige en verstandige indruk te maken.

De studie ontmaskert de veronderstelde heilzame werking van transparantie.  Transparantie is een fenomeen dat verheldert, uitlegt, toegankelijk maakt en richting geeft. Het zet aan tot anticiperen en tot reageren. Maar de (grotere hoeveelheid) informatie die transparant is gemaakt, selecteert en verhult net zo goed.
Die ambiguïteit maakt transparantie tot een populair concept in verwarrende tijden, met name voor politici die het gebruiken voor inhoudelijke en politieke doeleinden. Het is te beschouwen als icoon van een dolende overheid.

In haar studie analyseert Scholtes transparantie aan de hand van Kamerstukken die gaan over actuele zaken zoals de benoemingsprocedures voor de vice-voorzitter van de Raad van State, woekerpolissen, klokkenluiders, kwaliteitsindicatoren en kredietbeoordelaars.
Scholtes: ‘Lenige begrippen als transparantie zijn onmisbaar voor overheid en politici. Het gebruik ervan is dan ook niet af te keuren, maar we doen er goed aan kritisch te blijven op de achterliggende bedoelingen’.
Scholtes breekt een lans voor soortgelijk onderzoek naar andere, eveneens populaire begrippen die te pas en te onpas door politici worden gebruikt, zoals ‘vertrouwen’, ‘verantwoordelijkheid’ en ‘crisis’ 

Erna Scholtes (Wateringen, 1958) is sinds 1987 werkzaam als organisatieadviseur voor de publieke sector, eerst bij Bakkenist Management Consultants en nu bij Twynstra Gudde. Ze studeerde Onderwijskunde en Arbeids- en organisatietheorie aan de Rijksuniversiteit Leiden. Na haar studie werkte zij van 1982 tot 1987 als (senior) beleidsmedewerker op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. In 1999/2000 keerde zij tijdelijk terug als adviseur van de inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie.

Noot voor de pers
Erna Scholtes promoveert op 16 april om 16.00 uur in de aula van de universiteit, Warandelaan 2. Titel proefschrift: Transparantie, icoon van een dolende overheid. Promotores: prof. dr. P. Frissen en prof. dr. P. Meurs (Erasmus Universiteit). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erna Scholtes, eso@xxxxx of via de afdeling Communicatie & Marketing, tel. 013-4668998, of persvoorlichters@xxxxxx

 
 
Persvoorlichters → Aan-/afmelden → Experts & expertise → Archief persberichten → Zoeken →
 

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Tilburg University - Transparantie als icoon voor dolende overheid - PersberichtUvT