[PWC-MEDIA] Persbericht Tilburg University - Katten moeten binnen blijven, volgens EU natuurbeschermingsrecht

  • From: "C.H. Schouten" <C.H.Schouten@xxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 27 Nov 2019 08:48:27 +0000
                
[https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/templates.smart.pr/v2/custom/uvt/tilburguniversity/img/UVTI200-PERS-PORTAL-persbericht.jpg]
27 november 2019
Katten moeten binnen blijven, volgens het Europees natuurbeschermingsrecht
Loslopende huiskatten schaden de biodiversiteit, door het doden en verstoren 
van wilde dieren, het overbrengen van ziektes, en op nog andere manieren. Dat 
stellen rechtswetenschappers van Tilburg University die het Europese 
natuurbeschermingsrecht onder de loep namen tegen de achtergrond van de 
groeiende wetenschappelijke literatuur over de invloed van katten op de natuur. 
Hun conclusie: EU-lidstaten moeten zwerfkatten en verwilderde katten 
verwijderen of beheren wanneer die beschermde soorten of gebieden bedreigen, en 
moeten tevens een verbod instellen èn handhaven op het los laten lopen van 
huiskatten.

Het is algemeen bekend dat huiskatten (Felis catus) jagen op vogels en andere 
kleine dieren. Volgens wetenschappelijk onderzoek van vooral de afgelopen 
vijftien jaar is de huiskat in Europa, en wereldwijd, zelfs één van de 
schadelijkste invasieve exoten. In het licht van deze kennis analyseerden de 
Tilburgse juristen de verplichtingen van Nederland en andere EU-lidstaten onder 
de Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. De resultaten zijn zojuist gepubliceerd 
in het rechtswetenschappelijk tijdschrift Journal of Environmental 
Law<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=uWaAXFuDBerLof9jg-2B8IHDtV2B-2B0rwrQG54bSxDwxyF7VOzE-2F6UI1DhgqwL754hw7skuGMmuq8rsNKGagz9X3Qy3WOdybmlPhx8MGwU4ceY8m8zo2DeSYsCF5hKOXEsu_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0IyIZM3JK31s6Ct6C6YIKBeIUt4VcnjjzQjhQt2qZxsPmvHInfOUUHugjWXoVlqE-2BJV7F8fXNBR0vmn9G1nQlPsSVMHh9V2R9a1iTNnITpVGluNHCQMRnMb-2Bu00Zz3qB79xLgkvmJJfBLwOunzpuZvkscSIzmLT9zjzFcmAhy-2Bj4xGG907IbGaceSKkImIOZD5MmCvJL-2BwF52ZK-2BO0I-2BEwrzNqo2Cqw3nBiFpdGjfKGXM9Pd-2FAwGAcOgZQfxYTjLK>.

Loslopende katten botsen met natuurbeschermingsrecht
Wat katten zonder eigenaar betreft – zwerfkatten en verwilderde katten – laat 
het onderzoek zien dat de EU-wetgeving het verwijderen of beheren van deze 
katten vereist wanneer ze een bedreiging vormen voor beschermde soorten of 
Natura 2000-gebieden. Bovendien zouden lidstaten het laten loslopen van de vele 
katten die als huisdier worden gehouden moeten verbieden en dit verbod 
effectief moeten handhaven.

“Deze conclusie wekt wellicht verbazing,” zegt hoofdauteur Arie Trouwborst, 
“maar volgt vrij onvermijdelijk uit een gangbare juridische analyse van 
verplichtingen die al decennia bestaan.”

Inheemse vogels beschermd
EU-lidstaten zijn verplicht een verbod in te stellen en te handhaven op het 
“opzettelijk” doden, vangen en verstoren van beschermde dieren, waaronder alle 
inheemse vogels. In zijn rechtspraak heeft het Hof van Justitie van de EU 
stelselmatig benadrukt dat de term “opzettelijk” niet alleen van toepassing is 
wanneer iemand nadrukkelijk de bedoeling heeft een beschermd dier te schaden, 
maar ook wanneer iemand “de mogelijkheid aanvaardt” dat dit gebeurt – als een 
ongewenst maar geaccepteerd neveneffect. “En dat is precies wat er gebeurt als 
iemand zijn kat naar buiten laat,” zegt Trouwborst.

Verplichtingen genegeerd
Een landschap zonder katten is echter niet wat we zien, en de huiskat is tot op 
heden een blinde vlek in de toepassing van het Europese 
natuurbeschermingsrecht. Het Tilburgse onderzoek richtte zich daarom ook op de 
vraag hoe dit zou komen. Overwegingen rond haalbaarheid, het belang van 
huiskatten en dat van hun eigenaren, blijken echter geen van alle juridisch 
hout te snijden als rechtvaardiging voor de niet-nakoming van Europese 
verplichtingen.

Politiek gevoelig
Ondanks de schade die het aanricht, is het los laten lopen van huiskatten een 
diepgewortelde gewoonte – wat het verbieden ervan politiek onaantrekkelijk 
maakt. “De huiskat is een buitengewoon gevoelig onderwerp,” zegt co-auteur en 
hoogleraar Europees recht Han Somsen. “Maar vrees voor verlies van politieke 
populariteit levert juridisch bezien geen geldige rechtvaardiging op voor het 
niet nakomen van verplichtingen.”

Het creëren van een landschap zonder huiskatten zal naar verwachting forse 
winst opleveren voor de natuur, en de kosten om dit te bereiken vallen in het 
niet bij wat er nodig is voor een duurzame landbouw of het tegengaan van 
klimaatverandering. Het overwinnen van politieke aarzeling om de kattenkwestie 
effectief aan te pakken is dus niet alleen juridisch vereist, maar vormt ook 
laaghangend fruit in het licht van de huidige biodiversiteitscrisis.

Bron
Arie Trouwborst & Han Somsen (2019). Domestic cats (Felis catus) and European 
nature conservation law – applying the EU Birds and Habitats Directives to a 
significant but neglected threat to wildlife. Journal of Environmental Law, 
doi:10.1093/jel/eqz035.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Arie Trouwborst van het 
Department of Public Law and Governance, Tilburg Law School / Tilburg 
University, 
a.trouwborst@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:a.trouwborst@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>; 
tel. 013 4668704.

[footer]
Geen berichten meer ontvangen van ons? Klik 
hier<http://link.pressmailings.com/wf/click?upn=75XQN-2F8R2rmETZYOAlfCyxOHaCrdpl2JvAo4ywGwcseqGn3FtjyF9m-2Fq-2FZ89sVyW9ryzF1ATFXcdM3WUhnaAJEJfBN3OUztOY1eHJ0emhqOaqCDgJoYtlpTYzl2PHInRp5NsoAgoFgiXUVvoWyYx6Y5I0BPvgaSW7tie04EDZn8-3D_aVu1Dbh-2B0vPUwd7iw0rc8th4i8uKNeRTiYe5Y83icK1wpzNOXnMklhNOksoHifrr-2F-2FJP110oMaijKzjAEauVOe-2Fhk6S-2F8BsefO2ych0PQepnFBPx9RHgo-2Bmknnvo5jx0IyIZM3JK31s6Ct6C6YIKBeIUt4VcnjjzQjhQt2qZxsPmvHInfOUUHugjWXoVlqE-2Blwn6sBsLGynQg4tzq5c92YZAVhdFoGNGEECc-2BTh3sk8wS8MYbLifLNQi63f1-2BwXUMSdvPHIp2uoU8dLtyAg-2F9g0ryoNk-2BwVdYE3qKoLLHlua7NRjKWZuXa6fFEmUgcb1h9MwLiA-2BnLsrvP-2FG1XK0GalaS3WBuZe9AjsBlwpYzGdBr82gPmxOAIDseOrlSxAS>.Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht Tilburg University - Katten moeten binnen blijven, volgens EU natuurbeschermingsrecht - C.H. Schouten