[PWC-MEDIA] Persbericht: Tijd voor tuindieren - Inzending verlengd, interessante waarnemingen bij Bodemdierendagen 2018!

  • From: "Rienks, Froukje" <F.Rienks@xxxxxxxxxxxx>
  • To: 'Pwc-media' <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 5 Oct 2018 08:31:34 +0000

Persbericht, 5 oktober 2018
Tijd voor tuindieren:
Interessante waarnemingen bij Bodemdierendagen 2018, inzending verlengd!

Na de huisdieren is het nu tijd voor onze tuindieren! Bij de Bodemdierendagen 
kijken mensen verspreid over heel Nederland wat er leeft in en op de bodem van 
hun tuin. De waarnemingen van dit jaar laten veranderingen zien waar de 
onderzoekers meer over willen weten. Wat zie je terug van de extreme droogte 
bij het bodemleven in onze tuinen? Daarom is de inzendingstermijn verlengd tot 
en met maandag 8 oktober. Iedereen kan nog helpen door op tuinsafari te gaan. 
Je hoeft er maar een klein stukje de deur voor uit...

Op Dierendag gaven veel mensen hun lieve huisdier wat meer aandacht dan 
normaal. Maar er zijn ook dieren die we meestal vergeten, terwijl ze minstens 
even belangrijk zijn voor ons. Namelijk de dieren in onze tuin! Daar is het nu 
tijd voor.

[cid:image004.jpg@01D45C94.67464280]Tijdens de Bodemdierendagen zoeken mensen 
in heel het land uit wat er aan bodemleven in hun tuin en park of op hun 
schoolplein en balkon leeft. Er zijn al veel waarnemingen binnen, en die laten 
interessante dingen zien. Is dat gelinkt aan de extreme droogte van deze zomer? 
Meer waarnemingen zijn erg welkom!

De bodemdierenexperts zijn naast gewone tuinen, parken en schoolpleinen nog in 
het bijzonder op zoek naar metingen van bestrate tuinen en groene daken! Ook 
zijn waarnemingen uit Zeeland, de kop van Overijssel en van de Waddeneilanden 
extra welkom.


·         De eerste voorlopige resultaten staan al op de 
kaart<https://bodemdierendagen.nl/resultaten>.

Wat heeft de droogte gedaan met de naaktslakken, en maakt de pissebed een 
comeback? Hoeveel dieren nemen mensen gemiddeld waar, en zijn er verschuivingen 
in de aanwezige soorten te signaleren? [cid:image005.jpg@01D45C94.67464280]

·         Het is een bijzondere telling: niet maar één groep van dieren, maar 
een heel ecosysteem doet mee.

·         Met een speciale zoekkaart kan iedereen de algemeenste bodemdieren 
herkennen<https://bodemdierendagen.nl/doe-mee>.

·         Je kunt je eigen account 
aanmaken<https://bodemdierendagen.nl/user/register>. Dat is niet noodzakelijk 
om een waarneming in te leveren, maar zo kun je wel de ontwikkelingen in je 
tuin gaan volgen.

·         Wat is jouw favoriete bodemdier? Dat is het onderwerp van de 
prijsvraag<https://bodemdierendagen.nl/bodemdierenprijsvraag-wees-creatief>.

·         Je krijgt bij het inleveren van je waarneming ook meteen een 
rapportcijfer voor het bodemleven in je eigen tuin. Dat is dit jaar voor het 
eerst. Daarnaast worden aan het eind alle tuinen met elkaar vergeleken door de 
betrokken onderzoekers.

·         Mag de tuin wel wat bodemdiervriendelijker? Kijk dan eens naar de 
tips van de 
kenners<https://bodemdierendagen.nl/tips-en-weetjes#quicktabs-qt_bdd18_tips_en_weetjes=2>.

·         Op stap buiten de eigen tuin? Dat kan ook nog: bijvoorbeeld met de 
excursie van de 
JNM<https://bodemdierendagen.nl/calendar/bodemexcursie-wageningen-met-jongeren-de-natuur-jnm>
 op zondag 7 oktober rond Wageningen, of tijdens de herfstvakantie in 
ARTIS<https://bodemdierendagen.nl/calendar/bodemdieren-artis-tijdens-de-herfstvakantie>.

Zonder de bodemdieren hadden we geen gezonde grond, groeiden de planten niet 
goed en zou het water voor overlast zorgen omdat het niet goed de grond in kon. 
En nog belangrijker: zonder het bodemleven zouden we niet voldoende te eten 
hebben, of katoenen kleren en gezuiverd water...

Geef die kleine onbekende schatten dus ook eens de aandacht die ze verdienen. 
Laat bijvoorbeeld de versgevallen blaadjes liggen, in plaats van ze met de 
bladblazer weg te halen. En doe een waarneming voor de Bodemdierendagen, zodat 
je die kleine maar onmisbare beestjes leert kennen.

Nog tot en met 8 oktober kunnen mensen overal in het land op zoek gaan naar de 
kleine maar belangrijke bodemdieren. In hun eigen tuin of op hun balkon, groene 
dak of schoolplein. 
Waarnemingen<https://bodemdierendagen.nl/bodemdierendagen-invulformulier> kun 
je uiterlijk op maandag invullen op 
www.bodemdierendagen.nl<http://www.bodemdierendagen.nl> om mee te tellen voor 
de Nederlandse Bodemdieren Top 3 van 2018.
__________________________________________________________________________________________
Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) organiseert de 
Bodemdierendagen samen met het Centre for Soil Ecology (van NIOO en Wageningen 
UR). Dit zijn dus de hoofdorganisatoren. Bodemdieren-experts van NIOO, 
Wageningen UR en Vrije Universiteit Amsterdam stelden de zoekkaart samen - in 
overleg met het radioprogramma Vroege Vogels. Het IVN ondersteunt de zoektocht 
naar belangrijke bodemdieren, net als NL Greenlabel en Operatie Steenbreek. 
Verder werkt het Nederlands Instituut voor Biologie (NIBI) ook dit jaar samen 
tijdens de tweede Week van de Biologie, en stelt bodemdieren-lesmateriaal 
beschikbaar voor scholen. En de Bodemdierendagen zijn onderdeel van het Weekend 
van de Wetenschap. Samen een mooi 'ecosysteem'!

Het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) is met ruim 300 medewerkers 
en studenten een van de grootste onderzoeksinstituten van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW). Het is gespecialiseerd in de 
ecologie van het water en het land: hoe werkt de natuur? Sinds 2011 is het 
gevestigd in een duurzaam gebouwd onderzoekspand in Wageningen. De historie van 
het onderzoek gaat meer dan 60 jaar terug en loopt door ons hele land, en ver 
daarbuiten. www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Voor meer informatie:

·      Hoofd wetenschapscommunicatie Froukje Rienks, Nederlands Instituut voor 
Ecologie (NIOO-KNAW), tel. 06-10487481 / 0317-473590, 
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>

·      Bodemonderzoeker en bedenker van de Bodemdierendagen dr. Gerard 
Korthals, coördinator Centre for Soil Ecology (NIOO-KNAW en WUR), tel. 
06-12882710, g.korthals@xxxxxxxxxxxx<mailto:g.korthals@xxxxxxxxxxxx>

Illustraties: zie de online versie van dit 
bericht<https://bodemdierendagen.nl/pers/tijd-voor-tuindieren> voor voorbeelden.

Website Bodemdierendagen: 
www.bodemdierendagen.nl<http://www.bodemdierendagen.nl>. Met alle 
'achtergrond'informatie, waarnemingen tot nu toe, blogs en ander nieuws.

Twitter: @niooknaw<https://twitter.com/niooknaw>
Website NIOO: www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl>

Als u dit persbericht ten onrechte ontvangt of geen persberichten meer wenst te 
ontvangen, meld dat dan s.v.p. via 
communicatie@xxxxxxxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxxxxxxx>.

Froukje Rienks
Wetenschapsvoorlichter  / Hoofd PR & Wetenschapscommunicatie
Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)
Bureau Bedrijfsvoering
Droevendaalsesteeg 10, 6708 PB Wageningen
Postbus 50, 6700 AB Wageningen
T 0317-473590
M 06-10487481
f.rienks@xxxxxxxxxxxx<mailto:f.rienks@xxxxxxxxxxxx>
www.nioo.knaw.nl<http://www.nioo.knaw.nl/>
@niooknaw (Twitter)<twitter.com/niooknaw>
Het NIOO is het onderzoeksinstituut voor ecologie van de Koninklijke 
Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Tijd voor tuindieren - Inzending verlengd, interessante waarnemingen bij Bodemdierendagen 2018! - Rienks, Froukje