[PWC-MEDIA] Persbericht: Taalkeuze in het hoger onderwijs vereist maatwerk

  • From: KNAW Communicatie <Communicatie@xxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 11 Jul 2017 10:00:43 +0000Bekijk 
online<http://mailchi.mp/knaw/persbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk?e=>[Logo KNAW]


PERSBERICHT

________________________________
11 juli 2017

KNAW: taalkeuze in het hoger onderwijs vereist maatwerkDe keuze voor het Nederlands of Engels als onderwijstaal op universiteiten en 
hogescholen vergt zorgvuldige afweging. De taalkeuze moet voor iedere opleiding 
afzonderlijk worden gemaakt, op basis van argumenten die te maken hebben met de 
inhoud en doelstellingen van de opleiding. Daarnaast moet worden gezorgd voor 
goede ondersteuning, zoals het trainen van docenten in het geven van onderwijs 
in het Engels en een goede integratie van buitenlandse en Nederlandse studenten 
en docenten in een international classroom. Bovendien is het waardevol om de 
Nederlandse taalvaardigheid op peil te houden.
Dat schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in de 
vandaag verschenen verkenning Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in 
het Nederlands Hoger Onderwijs.Het Engels is bezig met aan een opmars in het hoger onderwijs: steeds meer 
opleidingen worden geheel of gedeeltelijk Engelstalig. Dat heeft veel discussie 
losgemaakt. Op verzoek van de minister van OCW heeft de KNAW onderzocht hoe 
universiteiten en hogescholen komen tot de keuze van de taal waarin onderwijs 
wordt gegeven (de 'onderwijstaal'), en wat hun taalbeleid is. De kernvragen: 
wat zijn de argumenten om hoger onderwijs in het Nederlands en/of het Engels 
aan te bieden, wat zijn de effecten van de taalkeuze op het onderwijs, en wat 
is nodig om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen, of nu is 
gekozen voor het Engels of voor het Nederlands als onderwijstaal?Taalkeuze


Universiteiten en hogescholen opereren in een sterk internationale omgeving en 
ze willen hun studenten opleiden tot wereldburgers. De internationalisering van 
het hoger onderwijs draagt bij aan diversiteit en maakt het studenten mogelijk 
om op de internationale arbeidsmarkt te functioneren. De KNAW ziet het grote 
belang van deze internationalisering. Tegelijkertijd blijkt Engelstalig 
onderwijs niet altijd nodig te zijn om internationaliseringsdoelen te bereiken.

Bovendien zijn er grote verschillen tussen opleidingen in het hoger onderwijs. 
Elke opleiding heeft andere doelstellingen als het gaat om de inhoud, de 
voorbereiding van studenten op latere beroepen en de academische of 
professionele vorming. Dat betekent dat de eisen op het gebied van de 
taalvaardigheid in het Nederlands of Engels kunnen verschillen. Voor sommige 
vakken is het nodig om heel precies een tekst in het Engels of het Nederlands 
te kunnen formuleren, voor andere vakken is spreekvaardigheid het belangrijkst.

De KNAW concludeert dan ook dat niet automatisch kan worden gezegd dat het 
beter is om een opleiding aan te bieden in het Nederlands of het Engels. 
Belangrijk is vooral dat de taalkeuze goed doordacht en goed gemotiveerd wordt 
gemaakt, op basis van de doelstellingen en de inhoud van de opleiding. Daarbij 
wijst de KNAW er ook op dat het niet altijd nodig is om een opleiding helemaal 
in het Engels of helemaal in het Nederlands aan te bieden: allerlei 
tussenvormen zijn mogelijk.Taalbeleid


De keuze voor een onderwijstaal vereist een gedegen flankerend beleid. Dat 
betekent bijvoorbeeld dat veel aandacht wordt besteed aan de didactische kanten 
van het geven van onderwijs in een vreemde taal: een taalcursus alleen is niet 
voldoende. De instellingen moeten ook werken aan de interculturele vaardigheden 
van studenten en docenten, zodat optimaal kan worden geprofiteerd van de 
voordelen van een international classroom. Verder moet er aandacht zijn voor de 
verschillende taalvaardigheden die studenten in een bepaalde opleiding moeten 
leren beheersen, zoals spreekvaardigheid of schrijfvaardigheid. Daarbij geldt 
dat het ook in een (overwegend) Engelstalige opleiding waardevol is om de 
Nederlandse taalvaardigheden op peil te houden.

[https://gallery.mailchimp.com/5e8a7cef1caab2a84a6543139/images/c021e933-3407-45f4-97b4-d77544950e90.jpg]De verkenning Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands 
Hoger Onderwijs is geschreven door een commissie onder voorzitterschap van 
Janneke Gerards, hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. 
Het rapport is gratis te bestellen, of te downloaden (pdf) op 
www.knaw.nl.<http://www.knaw.nl/publicatie-taalbeleid?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->

Bijeenkomst

Op 6 oktober 2017 organiseert de KNAW in Amsterdam naar aanleiding van het 
verschijnen van het rapport een bijeenkomst over taalkeuze en taalbeleid. Laat 
het ons weten als u daarvan op de hoogte wil 
blijven<http://www.knaw.nl/aanmelden-taalbeleid?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->.Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Irene van Houten, communicatie 
KNAW, telefoon 020 551 0733 / 06 1137 5909 of 
irene.van.houten@xxxxxxx<mailto:irene.van.houten@xxxxxxx>.

Meer informatie over het verkenningsrapport en aanvullende cijfers over het 
hoger onderwijs vindt u op 
knaw.nl/taalbeleid<http://knaw.nl/taalbeleid?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->.________________________________


<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Taalkeuze+in+het+hoger+onderwijs+vereist+maatwerk:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-twitter-48.png]<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Taalkeuze+in+het+hoger+onderwijs+vereist+maatwerk:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk><http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Taalkeuze+in+het+hoger+onderwijs+vereist+maatwerk:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk>Tweet<http://twitter.com/intent/tweet?text=Persbericht%3A+Taalkeuze+in+het+hoger+onderwijs+vereist+maatwerk:%20http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk>


<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-facebook-48.png]<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d-><http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->Deel<http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->


<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-googleplus-48.png]<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d-><https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->+1<https://plus.google.com/share?url=http%3A%2F%2Fmailchi.mp%2Fknaw%2Fpersbericht-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs-vereist-maatwerk&utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->


<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f403487f9d&e=>[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block-v2/outline-gray-forwardtofriend-48.png]<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f403487f9d&e=><http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f403487f9d&e=>Stuur
 
door<http://us5.forward-to-friend.com/forward?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=f403487f9d&e=>
KONINKLIJKE NEDERLANDSE
AKADEMIE VAN WETENSCHAPPEN
Afdeling Communicatie
Kloveniersburgwal 29
Postbus 19121
1000 GC Amsterdam 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=f403487f9d>

Telefoon 020 551 0759
communicatie@xxxxxxx<mailto:communicatie@xxxxxxx>

www.knaw.nl<http://knaw.nl?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->

[Twitter]<https://twitter.com/_knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->
   [Facebook] 
<https://www.facebook.com/deKNAW?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->
    [Vimeo] 
<http://vimeo.com/knaw?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->
    [Aanmelden Nieuwsbrief] 
<http://knaw.nl/blijfopdehoogte?utm_source=Mailings+KNAW&utm_campaign=f403487f9d-20170711-taalkeuze-in-het-hoger-onderwijs&utm_medium=email&utm_term=0_552330c573-f403487f9d->

 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=f403487f9d>

 
<http://knaw.us5.list-manage1.com/unsubscribe?u=5e8a7cef1caab2a84a6543139&id=552330c573&e=&c=f403487f9d>
Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: Taalkeuze in het hoger onderwijs vereist maatwerk - KNAW Communicatie