[PWC-MEDIA] Persbericht TU delft: Gezondheidsproblemen door luchtvervuiling vaak veroorzaakt door emissie op afstand

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 13 Feb 2020 11:35:24 +0000

Gezondheidsproblemen door luchtvervuiling vaak veroorzaakt door emissie op 
afstand

Luchtvervuiling, en de vroegtijdige sterfte die daarmee samenhangt, worden 
sterk beïnvloed door emissiebronnen op afstand. Ongeveer de helft van de 
vroegtijdige sterfte in de VS vindt plaats buiten de staat waarin de emissie 
wordt geproduceerd. Onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology 
(MIT) doen op donderdag 13 februari verslag van deze bevindingen in Nature. De 
hoofdauteur van het onderzoek, dr. Irene Dedoussi, is momenteel als 
universitair docent verbonden aan de TU Delft, waar zij haar expertise gebruikt 
om de impact van verbrandingsemissies van vliegtuigen op de atmosfeer te 
berekenen. Dit is een essentiële stap voor het verduurzamen van de luchtvaart.

Sterfte
Naar schatting is luchtvervuiling de oorzaak van 5 tot 10 procent van de totale 
jaarlijkse vroegtijdige sterfte in de Verenigde Staten. Verbrandingsemissies 
afkomstig uit verschillende bronnen, zoals elektriciteitsopwekking of 
wegverkeer, leveren een grote bijdrage aan schadelijke luchtvervuiling, 
bijvoorbeeld in de vorm van ozon en fijnstof (PM2.5). Het onderzoeksteam heeft 
de uitwisseling van luchtvervuiling tussen naburige staten in de VS 
gekwantificeerd en de impact daarvan beoordeeld op vroegtijdige sterfte die 
verband houdt met toegenomen blootstelling van mensen aan PM2.5 en ozon die 
tussen 2005 en 2018 zijn uitgestoten door zeven sectoren die 
verbrandingsemissies produceren.

Emissie op afstand
"We zien dat gemiddeld 41 tot 53 procent van de luchtkwaliteitgerelateerde 
vroegtijdige sterfte plaatsvindt buiten de staat die de emissie produceert", 
aldus dr. Irene Dedoussi. "De uitwisseling verschilt per sector en varieert in 
de tijd. Zo had bijvoorbeeld elektriciteitsopwekking in 2005 de grootste 
fractionele staatsgrensoverschrijdende impact, maar als gevolg van de 
vermindering van emissie veroorzaakt door elektriciteitsopwekking was de 
staatsgrensoverschrijdende vroegtijdige sterfte die samenhangt met de 
commerciële sector en de woonsector in 2018 twee keer zo hoog als de sterfte 
die samenhangt met elektriciteitsopwekking."

Beleidsrelevantie
"Bij het verminderen van luchtvervuiling heeft de nadruk traditioneel altijd 
gelegen op het verband tussen lokale emissiebronnen en de lokale 
luchtkwaliteit", legt Dedoussi uit. "Maar de luchtkwaliteit kan ook worden 
beïnvloed door emissiebronnen op afstand, bijvoorbeeld emissie in aangrenzende 
federale staten in de VS. Voor de eerste keer is het mogelijk geweest om deze 
gevolgen van luchtvervuiling gedurende een lange periode en veroorzaakt door 
verschillende sectoren te kwantificeren. Dat vergroot de beleidsrelevantie van 
onze bevindingen, omdat wij op staatsniveau die sectoren (zoals wegvervoer of 
elektriciteitsopwekking) en stoffen (zoals NOx of SO2) kunnen identificeren die 
het grootste potentieel bieden voor het bestrijden van luchtvervuiling."

VS versus Europa
Dedoussi heeft het grootste deel van haar werk voor de publicatie in Nature aan 
MIT verricht, maar verhuisde ongeveer een jaar geleden naar de TU Delft. "Het 
zou erg interessant zijn om een vergelijkbaar onderzoek te doen naar de 
gevolgen van luchtvervuiling in Europa. Wij verwachten dat de uitwisseling van 
vervuiling tussen EU-landen grofweg van gelijke omvang zal zijn. Bepaalde 
factoren zijn in Europa echter anders, zoals de hogere bevolkingsdichtheid en 
grotere atmosferische gevoeligheid voor emissies, waardoor de situatie slechter 
zou kunnen uitpakken."

Luchtvaart
Momenteel concentreert zij zich op onderzoek naar de gevolgen voor de atmosfeer 
van de luchtvaart, de snelst groeiende emissieproducerende sector. Informatie 
over de gevolgen voor de atmosfeer van verschillende emissies op verschillende 
hoogtes is van grote waarde voor de besluitvorming rondom duurzame luchtvaart.

Meer informatie
Dedoussi, I.C., Eastham, S.D., Monier, E., Barrett S.R.H. (2020) "Premature 
mortality related to United States cross-state air pollution", Nature 578 
(7794) DOI: 10.1038/s41586-020-1983-8, https://doi.org/10.1038/s41586-020-1983-8
Contact Irene Dedoussi: https://www.tudelft.nl/en/staff/i.c.dedoussi/
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft Roy Meijer, 015-278 1751, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU delft: Gezondheidsproblemen door luchtvervuiling vaak veroorzaakt door emissie op afstand - Roy Meijer