[PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft student biedt uitzicht op stroomraam

  • From: Ineke Boneschansker <I.Boneschansker@xxxxxxxxxx>
  • To: Ineke Boneschansker <I.Boneschansker@xxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 3 Jul 2012 12:18:07 +0000

TU Delft student biedt uitzicht op stroomraam

Op 5 juli studeert Jan Willem Wiegman aan de TU Delft af op een onderzoek naar 
elektriciteitsopwekkende ramen. De masterstudent Technische Natuurkunde 
berekende hoeveel elektriciteit kan worden opgewekt met zogenaamde 
'luminescente zonne-concentratoren'. Dit zijn ramen die zijn voorzien van een 
dunne laag materiaal dat licht opneemt en weer uitstraalt naar smalle 
zonnecellen die op de randen van de ramen zijn bevestigd. Wiegman toont de 
relatie aan tussen de kleur van het materiaal en de maximale hoeveelheid 
stroom. Dit soort 'stroomramen' kan in de toekomst mogelijk een goedkope vorm 
van zonne-energie worden. Het wetenschappelijke artikel dat Wiegman met zijn 
begeleider Erik van der Kolk van de TU Delft schreef, is gepubliceerd in het 
blad Solar Energy Materials and Solar Cells.

Ramen en glazen puien van huizen en kantoorgebouwen kunnen elektriciteit 
opwekken als ze worden ingezet als 'luminescente zonne-concentratoren'. De 
ramen worden dan voorzien van een dunne laag (bijvoorbeeld een folie of 
coating) van luminescent materiaal en smalle zonnecellen aan de randen. De 
luminescente laag neemt lichtdeeltjes op en straalt ze uit naar de randen, waar 
ze door de zonnecellen worden omgezet naar elektriciteit. Zo wordt een groot 
oppervlak aan zonlicht geconcentreerd op een smalle strook zonnecellen.

[cid:image003.jpg@01CD5926.76D85210]
(beeld: Eric Verdult, Kennis in Beeld)

Het nieuwe glas-in-lood
Luminescente zonne-concentratoren kunnen enkele tientallen Watts per vierkante 
meter opwekken. Hoeveel stroom de ramen precies produceren, hangt af van de 
kleur en kwaliteit van de lichtgevende laag en het rendement van de 
zonnecellen. Wiegmans onderzoek toont voor het eerst aan welke relatie er is 
tussen de kleur van de folie of coating en de maximale hoeveelheid stroom.

Een transparante folie levert maximaal 20 Watt per vierkante meter op, dat is 
een rendement van 2%. Om een computer te kunnen gebruiken, heb je een raam 
nodig van 4 vierkante meter. Het rendement wordt hoger als de folie een grotere 
hoeveelheid lichtdeeltjes opneemt. Dat kan door een folie te gebruiken die 
lichtdeeltjes uit een bepaald deel van het zonnespectrum opneemt. Bij folie die 
vooral de blauwe, violette en groene lichtdeeltjes opneemt, zal het raam een 
rode kleur hebben. Een andere optie is folie toe te passen die alle kleuren van 
het zonnespectrum in gelijke mate absorbeert. Het raam heeft dan een grijze 
tint. De rode en de grijze folie hebben een rendement van 9%. Dit rendement is 
vergelijkbaar met dat van flexibele zonnecellen.

Wiegmans onderzoek heeft ook het belang duidelijk gemaakt van een glad 
folieoppervlak voor efficiënt transport van lichtdeeltjes naar de randen van 
het raam. Ze worden dan niet tegengehouden door verstrooiing tussen folie en 
raamoppervlak.

Het onderzoek naar 'stroomramen' sluit goed aan bij de Europese ambitie om 
gebouwen zoveel mogelijk energieneutraal te maken. De luminescente 
zonne-concentratoren zijn een goede manier voor goedkopere zonne-energie.


Meer informatie:

Erik van der Kolk, onderzoeker Radiation Detection & Medical Imaging, faculteit 
Technische Natuurwetenschappen, TU Delft. 015 278 3464, 
e.vanderkolk@xxxxxxxxxx<mailto:e.vanderkolk@xxxxxxxxxx>.
Ineke Boneschansker, wetenschapsvoorlichter TU Delft. 015 278 8499, 
i.boneschansker@xxxxxxxxxx<mailto:i.boneschansker@xxxxxxxxxx>.
Publicatie: "Building integrated thin film luminescent solar concentrators", 
Solar Energy Materials and Solar 
Cells<http://www.sciencedirect.com/science/journal/09270248>, Volume 
103<http://www.sciencedirect.com/science/journal/09270248/103>, August 2012, 
Pages 41-47.

Bezoek de onderzoekswebsite<http://www.vanderkolklab.com/?page_id=95> voor meer 
informatie over het onderzoek naar luminescente materialen.

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via 
www.platformwetenschapscommunicatie.nl.
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Marketing & Communicatie, Postbus 5, 
2600 AA Delft, www.tudelft.nl.


JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft student biedt uitzicht op stroomraam - Ineke Boneschansker