[PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft realiseert supercomputer op eigen campus

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 25 Mar 2021 11:30:14 +0000

TU Delft realiseert supercomputer op eigen campus

Wetenschappers in bijvoorbeeld de fysica, de biologie en bij 
mobiliteitsvraagstukken hebben steeds meer behoefte aan rekenkracht voor het 
oplossen en doorrekenen van complexe problemen. Om dergelijk onderzoek ruim 
baan te geven, realiseert de TU Delft een eigen Delft High-Performance 
Computing Centre (DHPC). Deze 'supercomputer' vult bestaande nationale en 
cloud-based voorzieningen aan, en biedt wetenschappers en studenten meer 
flexibiliteit in hun onderzoek. De komst van de supercomputer gaat vergezeld 
van een uitgebreid trainingsprogramma op het gebied van doeltreffend gebruik 
van rekenfaciliteiten. Het contract met leverancier Fujitsu is deze week 
getekend, en de faciliteit is naar verwachting in het najaar van 2021 
operationeel.

Onderzoek, onderwijs en innovatie
High Performance Computing (HPC) is een alomtegenwoordige technologie die sterk 
bijdraagt aan de excellentie van onderwijs, wetenschap en innovatie aan de TU 
Delft. Het maakt het bijvoorbeeld mogelijk om simulaties te gebruiken voor 
onderzoek in de plaats van ingewikkelde of tijdrovende experimenten. 
Tegelijkertijd kan het combineren en doorrekenen van verschillende databronnen 
nieuwe inzichten opleveren. Dit maakt HPC een zeer krachtige tool voor 
uiteenlopende vakgebieden, zoals materiaalkunde, vloeistofdynamica, 
kwantummechanica, design-optimalisatie, big-data mining en kunstmatige 
intelligentie (AI).

Flexibel
Bijzonder aan het Delft High-Performance Computing Centre is de flexibiliteit. 
Er zijn weinig beperkingen wat betreft hardware en software, waardoor de 
faciliteit snel aangepast kan worden aan de wensen vanuit onderzoek en 
onderwijs. Het is daarmee een waardevolle aanvulling op de nationale faciliteit 
SURFsara, waar zeer grote en complexe berekeningen kunnen worden uitgevoerd, en 
op cloud-based diensten die als 'backup-faciliteit' beschikbaar zijn.

Zo'n 80 procent van de rekenuren van het DHPC zal worden gebruikt voor 
onderzoek. Daarnaast wordt het DHPC ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe 
algoritmen en het testen van nieuwe vormen van soft- en hardware. Ook in het 
onderwijs biedt de faciliteit straks zeer aantrekkelijke mogelijkheden. Zo 
hoeven studenten en promovendi niet meer lang te wachten op toestemming om hun 
modellen en methoden te kunnen toetsen op een externe supercomputer. Omdat data 
een steeds grotere rol in onderzoek spelen, wordt tevens een uitgebreid 
trainingsprogramma opgezet.

Kees Vuik, professor in Numerical Analysis aan de TU Delft en wetenschappelijk 
directeur van het DHPC: 'Met de komst van het Delft High-Performance Computing 
Centre sluit de TU Delft aan bij de top. De maatschappelijke vraagstukken waar 
wij als wetenschappers een positieve impact op willen hebben, worden steeds 
complexer. Door de toevoeging van de DHPC aan onze totale ICT-infrastructuur 
hebben we belangrijke tools in handen om onze bijdrage te leveren. Daarnaast 
versterkt het onze mogelijkheden als opleider: met ons trainingsprogramma 
rondom een doeltreffend en efficiënt gebruik van rekenfaciliteiten en 
dataverwerking leiden wij de ingenieur van de toekomst op.'

Snel
Een supercomputer is een computer die bij de 500 snelste computers ter wereld 
behoort. De Delftse supercomputer komt met een snelheid van 2 petaflops (een 
miljoen maal een miljard berekeningen per seconde) op plaats 250. Het DHPC 
biedt bovendien alle voordelen van een gebundelde, centrale voorziening, die 
optimaal aansluit bij de bestaande ICT-voorzieningen voor onderzoek. De TU 
Delft is daarmee de eerste universiteit in Nederland die een dergelijk groot 
rekencluster aanschaft en gaat gebruiken.

[cid:image003.png@01D7216A.F5B04960]

Partnership
Ook het team van de geselecteerde aanbieder, Fujitsu, is trots op het 
partnership dat met de TU Delft ontwikkeld is in de loop van het traject. Samen 
met de TU Delft draagt Fujitsu er zorg voor dat het nieuwe systeem een 
wezenlijke bijdrage gaat leveren aan onderzoek en onderwijs op de universiteit. 
Daarvoor worden ook experts uit Europa en Japan ingezet die het lokale Fujitsu 
team versterken. Fujitsu's innovaties, hardware en expertise gecombineerd met 
de reeds aanwezige kennis van het DHPC team zorgen de komende jaren voor een 
rekencapaciteit op de TU Delft die zich dynamisch aanpast aan de behoeften van 
lopende en nieuwe projecten. Bas de Reus, Managing Director Fujitsu: "De 
samenwerking met TU Delft is open en transparant, en dat is de basis voor een 
succesvol project. Het nieuwe rekencluster gaat wetenschappers van wereldniveau 
ondersteunen bij onderzoek. Dat past uitstekend bij Fujitsu als innovator."

Meer informatie
Website Delft High Performance Computing Centre https://www.tudelft.nl/dhpc/

Contactinformatie TU Delft:
Kees Vuik (onderzoek en onderwijs), 
c.vuik@xxxxxxxxxx<mailto:c.vuik@xxxxxxxxxx>, 015 2785530
Frans Broos (ICT), F.P.J.Broos@xxxxxxxxxx<mailto:F.P.J.Broos@xxxxxxxxxx>, 015 
2786222
Ilona van den Brink (persvoorlichter), 
i.vandenbrink@xxxxxxxxxx<mailto:i.vandenbrink@xxxxxxxxxx>, 015-2784259

Over Fujitsu
Fujitsu is het toonaangevende Japanse informatie- en communicatietechnologie 
(ICT) bedrijf met een volledig aanbod van technologische producten, oplossingen 
en diensten. Ongeveer 130.000 Fujitsu medewerkers bieden ondersteuning aan 
klanten in meer dan 100 landen. We gebruiken onze ervaring en de kracht van ICT 
om de toekomst van de samenleving te vormen samen met onze klanten. Fujitsu 
Limited (TXE: 6702) rapporteerde geconsolideerde inkomsten van 3,9 triljoen yen 
(US$ 35 miljard) voor het fiscaal jaar dat eindigde op 31 maart 2020. Voor meer 
informatie, zie http://www.fujitsu.com.

Contactinformatie Fujitsu:
Inès Godart (Communications Manager Fujitsu Benelux - Corporate 
Communications), +33 6 83 82 73 91, 
Ines.godart@xxxxxxxxxxxxxx<mailto:Ines.godart@xxxxxxxxxxxxxx>

U ontvangt dit bericht via de PWC-medialijst. U kunt zich afmelden via
http://platformwetenschapscommunicatie.nl/
Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl/>.PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht: TU Delft realiseert supercomputer op eigen campus - Ilona van den Brink