[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft en AMS Institute: Social Distancing Dashboard biedt routekaart voor stadsbewoners

  • From: Inge Snijder <I.snijder@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 13 May 2020 15:07:00 +0000

Social Distancing Dashboard biedt routekaart voor stadsbewoners

De eerste voorzichtige stappen zijn gezet om de COVID-19 lockdown te 
versoepelen. Voetgangers en fietsers keren terug naar de straten van de stad. 
Nu het drukker wordt, kan het bewaren van de afstand van 1,5 meter in veel 
stedelijke gebieden een uitdaging zijn vanwege de manier waarop de openbare 
ruimte is ontworpen. Om hier meer inzicht in te krijgen, hebben wetenschappers 
van de TU Delft in samenwerking met AMS Institute het Social Distancing 
Dashboard ontwikkeld.

Het Social Distancing Dashboard maakt stadsplattegronden die op straat- en 
wijkniveau laten zien of het mogelijk is om de afstand van 1,5 meter in de 
openbare ruimte na te leven. Het dashboard brengt een overzicht in kaart van 
verschillende factoren die daar invloed op hebben, zoals de breedte van 
voetpaden en de locaties van bushaltes.

Open toegankelijk
De kaarten zijn open toegankelijk en beschikbaar voor gebruik voor 
beleidsmakers die belast zijn met het nemen van beslissingen over 
volksgezondheid en stadsplanners, die werken aan COVID-19 gerelateerde 
interventies voor steden. Het dashboard is ook bedoeld om bewustzijn te creëren 
bij bewoners, die zich zo veilig mogelijk door de straten van de stad willen 
verplaatsen.
Het team van onderzoekers, onder leiding van de assistent-professor van de 
faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft en research fellow bij AMS 
Institute, Dr. Achilleas Psyllidis, gaf het startschot voor het project met een 
routekaart van Amsterdam. Meer dashboards zijn in de maak voor andere steden 
zoals Rotterdam, Delft en Den Haag.

[https://lh4.googleusercontent.com/_WT81GQespyCzqrAPkepF7cRRvhtwlKyybqhpWkb2eEDJ0JFBXuCT2NeatHIREGip31z7bPNfdi-XZ5atZkIUYNnLlZkIwWIXGnABH9mYhE2ANa6ueQywgJOMN1KhTcILtc88ZiK]

Data-gedreven ontwerp
Om de breedte van de voetpaden automatisch in te schatten en in te delen 
volgens een risicoprofiel combineert het Social Distancing Dashboard gegevens 
vanuit meerdere bronnen: de Basisregistratie Grootschalige Topografie, het 
Centraal Bureau voor de Statistiek en OpenStreetMap. Het gebruik van deze hoge 
resolutie datasets maken het mogelijk om analyses uit te voeren op 
verschillende schaalniveaus. Variërend van postcodegebieden tot buurt-, wijk-, 
stads- en regionale niveaus.

Bewegen in de stad op afstand
Om op een voetpad te voldoen aan de 1,5 meter afstandsregel, zou het idealiter 
mogelijk moeten zijn dat twee mensen naast elkaar lopen in dezelfde of in 
tegengestelde richting zonder van het voetpad af te stappen. Dit betekent dat 
het voetpad minimaal 2,5 tot 3 meter breed moet zijn. Daarom kleuren veel 
straten aan de grachtengordel van het centrum van Amsterdam op de kaart rood. 
Een patroon wat voor veel van de kenmerkende smalle straten in historische 
stadscentra zal gelden, ook internationaal.

[https://lh3.googleusercontent.com/DirOiLxw_fNGu_dsNtCqciVl1eEMuBpm4eZpPchVsMl4mkn_XtIPHEOflJjJTlwh2iDCs3c7nBfZYMqKW9L4zEobUu4oR_OvZ6JVZVPEoni2GPiTYZb6UIbdXQejidOcro1BnuZi]
Niet geschrokken door het rood op de kaart ziet de gemeente Amsterdam het 
Social Distancing Dashboard als een kans. Chief Technology Officer, Ger Baron: 
"Deze kaart visualiseert de uitdaging van bewoners om te leven in de 1,5 meter 
samenleving en de uitdaging van gemeentes en overheden om deze te ontwerpen. We 
kunnen deze kaart inzetten om straten die op de kaart rood en oranje gemarkeerd 
worden te vergelijken met de werkelijke situatie op straat. De data helpt ons 
bij het bedenken van interventies, nieuwe manieren om de openbare ruimte te 
organiseren en om op een transparante manier samen te werken met burgers en 
bedrijven".

Overgangsfase
Dr. Psyllidis: "Deze COVID-19-crisis heeft opnieuw het belang van data 
aangetoond  om besluitvorming te ondersteunen bij het ontwerpen van strategieën 
die steden en landen kunnen helpen bij de 'overgangsfase' naar een nieuwe 
werkelijkheid. Wij zijn van mening dat alle belanghebbenden in de stad moeten 
kunnen beschikken over instrumenten die kunnen helpen bij het maken van de 
juiste keuzes. Of dat nu op persoonlijk niveau is of op gemeentelijk niveau. 
Kennis is nodig om goede oplossingen te ontwerpen in de juiste context. Ons 
Social Distancing Dashboard project is een voorbeeld van hoe we kunnen 
bijdragen aan kennis en inzicht ten behoeve van besluitvorming over COVID-19 
gerelateerde aanpassingen in de stedelijke planning."

Vervolgstappen
Het doel van het Social Distancing Dashboard is om een overzicht te geven van 
verschillende aspecten die ervoor zorgen of er wel of niet aan de 1,5 meter 
afstandsregel kan worden voldaan. Het huidige dashboard bevat informatie over 
de breedte van de stoep en de locaties van het openbaar vervoer. Aangezien er 
meer factoren van invloed zijn, gaan de onderzoekers ook informatie opnemen 
over faciliteiten zoals supermarkten of andere locaties waar veel mensen komen. 
Daarnaast worden andere soorten data toegevoegd, zoals mobiliteitsgegevens en 
druktemetingen.

Automatische berekeningen
Het Social Distancing Dashboard wordt automatisch berekend, waardoor er een 
kleine foutmarge kan zijn. De Basisregistratie Grootschalige Topografie biedt 
de beste digitale kaart van Nederland, maar houdt nog geen rekening met nieuwe 
interventies die door verschillende gemeenten worden doorgevoerd om extra 
ruimte te creëren voor de 1,5 meter samenleving, bijvoorbeeld door het 
blokkeren van het autoverkeer op sommige plekken. Het onderzoeksteam is van 
plan om nauw samen te werken met geïnteresseerde gemeenten, om de gegevens te 
actualiseren en dichter bij de huidige praktijk te brengen.

[https://lh4.googleusercontent.com/Ae_2iDt_-U_yVsTV3EBA5nlawQhSP7aCm0cLbo9LlVAaa_ix3MgCdVT0Vsad_7a3Sa03VL8HbSfLRGQJjmy7KIjFBVNK6QgbLl82LwbOBs4RreVop1nYNpjU4wUPDZ1fjc8j-YeB]
Meer informatie en contact
Hier<https://covid19.social-glass.tudelft.nl/#14/52.3722/4.88072> heeft u 
toegang tot het Social Distancing Dashboard.
Hoge resolutie beelden van het dashboard die de analyses voor de stad Amsterdam 
visualiseren zijn 
hier<https://www.dropbox.com/sh/p0q16vb4h6mu8gg/AABd8pbDIDGNHzwRlxHG2epna?dl=0
te downloaden (©TU Delft/AMS Instituut).

Inge Snijder, Persvoorlichter TU Delft, 
i.snijder@xxxxxxxxxx<mailto:i.snijder@xxxxxxxxxx>, 06 14 75 95 17
Debby Dröge, Hoofd Communicatie AMS Institute, 
debby.droge@xxxxxxxxxxxxxxxxx<mailto:debby.droge@xxxxxxxxxxxxxxxxx>, 06 40 74 
89 87

Dit bericht is afkomstig van de TU Delft, Communication, Postbus 5, 2600 AA 
Delft, www.tudelft.nl<http://www.tudelft.nl>.

JPEG image

PNG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft en AMS Institute: Social Distancing Dashboard biedt routekaart voor stadsbewoners - Inge Snijder