[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Windenergie-prof Gijs van Kuik neemt na veertig jaar afscheid

  • From: Sharita Balgobind <U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 7 Dec 2016 16:39:56 +0000

Windenergie-prof Gijs van Kuik neemt na veertig jaar afscheid

Na veertig jaar actief te zijn geweest op het gebied van windenergie, hield 
hoogleraar Gijs van Kuik op woensdag 7 december zijn afscheidsrede aan de TU 
Delft. Daarin noemde hij wind op zee als een van de pijlers van duurzame 
energievoorziening in 2050. Ook stelt hij dat de kosten van windenergie verder 
omlaag moeten; tegelijkertijd moet de waarde ervan voor de maatschappij omhoog.

‘Na een flinke aanloop nadert windenergie nu een omslagpunt: windparken op zee 
gaan elektriciteit produceren tegen prijzen die bijna concurrerend zijn met die 
van fossiel opgewekte elektriciteit’, stelt Van Kuik bij zijn afscheid. ‘Het 
groter worden van de windturbines en windparken, en de opgedane ervaring in 
eerdere projecten, maken deze daling van de kostprijs mogelijk. Het Energie 
Akkoord voorziet in een significante bijdrage van wind op zee voor de 
Nederlandse elektriciteitsvoorziening.’
Volgens Van Kuik is dit nog maar een begin: wind-op-zee heeft volgens hem de 
potentie om een van de pijlers te worden van de duurzame energievoorziening van 
de Noordzee-landen in 2050. ‘De Nederlandse industrie, die nu al toonaangevend 
is voor de bouw van windparken op zee, en de Nederlandse onderzoeksinstellingen 
bereiden zich hierop voor in een groot samenwerkingsprogramma voor onderzoek en 
ontwikkeling.’

De nieuwe Energieagenda die dezelfde dag door minister Kamp werd gepresenteerd, 
laat zien dat het Kabinet net als Van Kuik belang hecht aan wind op zee en hier 
fors op in wil zetten: Jaarlijks moet er 1 GW aan vermogen bij, vanaf 2026 
zonder subsidie.

Kosten omlaag waarde omhoog
Van Kuik kijkt in zijn rede ook vooruit naar de mogelijkheden en uitdagingen 
richting 2050. ‘De kosten moeten verder naar beneden door meer ervaring op te 
doen maar ook door verder onderzoek naar bijvoorbeeld meteorologische 
verschijnselen op grote hoogte, nieuwe materialen voor de bladen, de 
regelbaarheid van het vermogen en de fundering van de ondersteuning in de 
zeebodem. Tegelijk moet de waarde van windenergie voor de maatschappij omhoog. 
Dit kan door een goede inpassing het elektriciteitsnet, waarbij onderlinge 
afstemming van nationale elektriciteitsmarkten zeker helpt, door rekening te 
houden met de ecologische waarden van de Noordzee, en door samen te werken met 
andere gebruikers van de Noordzee. Het produceren van synthetische brandstof 
door windcentrales ver op zee kan een belangrijke stap zetten naar de 
verduurzaming van scheepvaart en visserij.’

Loopbaan
Gijs van Kuik studeerde in 1976 af in de luchtvaart- en ruimtevaarttechniek aan 
de TU Delft. Na zijn afstuderen kwam hij in dienst bij de nieuw opgezette 
windenergie-groep. Van Kuik promoveerde vervolgens aan de TU Eindhoven (1991), 
waarna hij bijna vijftien jaar werkzaam was in het bedrijfsleven. Hij keerde 
terug naar de TU Delft, waar hij onder meer wetenschappelijk directeur werd van 
DUWIND, een multidisciplinair onderzoeksinstituut dat zich bezighoudt met 
windenergie.  Zijn onderzoek aan de universiteit had vooral betrekking op de 
ontwikkeling van rotortechnologie voor gebruik in windturbines.
Van Kuik is veertig jaar actief geweest op het gebied van windenergie. Hij 
constateert dat windenergie een steeds populairder onderwerp is geworden: aan 
het begin van zijn loopbaan kwamen er vijf tot tien studenten opdagen voor de 
inleidende colleges over windenergie; nu zijn dat er ruim tweehonderd.Sharita Balgobind

Persvoorlichter/Communicatieadviseur

TU Delft / Directie Communication
Gebouw 21
Prometheusplein 1, 2628ZC Delft
Postbus 5, 2600 AA Delft
T 015 2781588/06 52485879
E U.S.Balgobind@xxxxxxxxxxAttachment: GS_HOOGL (706 of 798)[6] copy.jpg
Description: GS_HOOGL (706 of 798)[6] copy.jpg

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Windenergie-prof Gijs van Kuik neemt na veertig jaar afscheid - Sharita Balgobind