[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Wetenschappers demonstreren nieuw soort laser

  • From: Sharita Balgobind <U.S.Balgobind@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 3 Mar 2017 09:18:46 +0000

Wetenschappers demonstreren nieuw soort laser

Lasers vind je tegenwoordig overal: artsen gebruiken ze bij het doen van 
oogcorrecties, kassamedewerkers scannen er je boodschappen mee en 
quantumwetenschappers hebben ze nodig voor het controleren van qubits in de 
toekomstige quantumcomputer. In de meeste toepassingen zijn de huidige grote, 
inefficiënte lasers een prima oplossingen, maar quantumsystemen werken op heel 
kleine schaal en bij extreem lage temperaturen. Wetenschappers proberen al 40 
jaar nauwkeurige en efficiënte microgolflasers te ontwikkelen die de 
ultra-koude en fragiele quantumexperimenten niet verstoren. Een team van 
wetenschappers onder leiding van Leo Kouwenhoven aan de TU Delft heeft een 
laser-op-een-chip ontwikkeld, gebaseerd op een fundamentele toepassing van 
supergeleiding: het ac Josephson-effect. Ze plaatsten een onderbroken stukje 
supergeleidend materiaal, een Josephson-junctie, in een nauwkeurig 
gefabriceerde holte. De resulterende microgolflaser opent de deur naar vele 
toepassingen waarbij microgolflicht met minimaal verlies essentieel is. Een 
belangrijk voorbeeld daarvan is de controle van qubits in een schaalbare 
quantumcomputer. De wetenschappers publiceren hun werk in Science op 3 maart.


Lasers
Lasers zijn uniek door de emissie van perfect gesynchroniseerd, coherent licht. 
Dit betekent dat de lijnbreedte (die overeenkomt met het kleurspectrum) heel 
smal kan zijn. Een typische laser bestaat uit een groot aantal emitters (zoals 
atomen, moleculen of ladingsdragers in halfgeleiders) in een gefabriceerde 
holte. Dit soort conventionele lasers zijn vaak inefficiënt en genereren veel 
warmte. Dit maakt ze lastig te combineren in lage temperatuur-toepassingen, 
zoals quantumtechnologie.


Supergeleidende Josephson junctie
In 1911 ontdekte de Nederlandse natuurkundige Heike Kamerlingh Onnes dat 
bepaalde materialen bij lage temperatuur overgaan in een supergeleidende 
toestand waarbij elektrische stroom geen verlies ondervindt. Een van de meest 
belangrijke toepassingen van supergeleiding is het Josephson effect: als een 
stuk supergeleider heel even is onderbroken kunnen de ladingsdragers volgens de 
wetten van de quantummechanica door die barrière tunnelen. Dit gebeurt met een 
hele specifieke frequentie die afhangt van een extern aangebrachte 
gelijkspanning. De Josephson junctie is daardoor perfect voor de conversie van 
voltage naar licht (frequentie).

[cid:image001.png@01D29407.8AC76150]
QuTech Wetenschappers ontwikkelden een on-chip microgolflaser gebaseerd op een 
fundamenteel aspect van supergeleiding: het ac Josephson effect. Op de chip is 
een Josephson junctie op nanoschaal gekoppeld aan een supergeleidende holte. 
Door met een batterij een kleine gelijkspanning aan te leggen over de junctie 
kunnen er Cooper paren tunnelen door de junctie waardoor microgolflicht vrij 
komt. De supergeleidende holte zorgt voor versterking van dit licht, waardoor 
uiteindelijk een coherente straal microgolflicht uit de chip komt. Zo’n chip is 
veelbelovend in toepassingen zoals een schaalbare quantumcomputer.


Josephson junctie laser
De QuTech-wetenschappers fabriceerden een enkele Josephson-junctie in een heel 
precies gefabriceerde supergeleidende microholte, kleiner dan een mier. De 
Josephson-junctie gedraagt zich hier als een enkel atoom, terwijl de microholte 
zich gedraagt als twee spiegels voor microgolflicht. Door een kleine 
gelijkspanning over de Josephson-junctie aan te leggen ontstaan er 
microgolflichtdeeltjes met een golflengte die overeenkomt met de micro-holte. 
Terwijl de lichtdeeltjes resoneren tussen de supergeleidende spiegels wordt de 
Josephson-junctie gedwongen om meer lichtdeeltjes te genereren, synchroon met 
de lichtdeeltjes in de microholte. Door de chip af te koelen naar ultra-lage 
temperaturen (<1 Kelvin) observeren de wetenschappers wanneer ze een kleine 
spanning aanbrengen een coherente straal van microgolflicht bij de uitgang van 
de microholte. De on-chip laser, die volledig uit supergeleidend materiaal 
bestaat, is heel energie-efficiënt en veel stabieler dan eerder gedemonstreerde 
halfgeleider-lasers. Er is minder dan een picoWatt nodig om licht te 
produceren, ruim 100 miljard minder dan een gloeilamp nodig heeft.

Quantum controle
Voor alle huidige voorstellen van de quantumcomputer zijn efficiënte, coherente 
microgolfbronnen essentieel. Microgolflicht wordt gebruikt voor het uitlezen en 
overbrengen van quantuminformatie, voor het corrigeren van fouten en voor het 
controleren van individuele quantumdeeltjes. Anders dan de huidige dure en 
inefficiënte microgolfbronnen is deze ontwikkelde Josephson-junctielaser niet 
alleen efficiënt, maar ook makkelijk te controleren en aan te passen door het 
ontwerp op de chip. De wetenschappers breiden het ontwerp nu uit naar 
afstembare Josephson-juncties gemaakt van nanodraden om zo ook korte pulsen te 
kunnen genereren om meerdere quantumdeeltjes snel te kunnen controleren. In de 
toekomst kan zo’n chip worden gebruikt voor zogeheten “amplitude-squeezed” 
licht met nog kleinere fluctuaties in de intensiteit. Dit is belangrijk in de 
meeste voorgestelde quantumcommunicatieprotocollen. Dit werk is een belangrijke 
stap in de richting van grootschalige quantumcontrole voor 
quantum-informatietechnologie.


Dit werk is uitgevoerd bij QuTech en het Kavli Institute of Nanoscience bij de 
Technische Universiteit Delft, gesponsord door de samenwerking tussen FOM en 
Microsoft op het gebied van Topological Quantum Computation en de European 
Research Council (ERC).


Paper: Demonstration of an AC Josephson junction laser. M. C. Cassidy1, A. 
Bruno1, S. Rubbert2, M. Irfan2, J. Kammhuber1, R. N. Schouten1,2, A. R. 
Akhmerov2, L. P. Kouwenhoven1,2.
1QuTech, Delft University of Technology, P.O. Box 5046, 2600 GA Delft, 
Netherlands.
2Kavli Institute for Nanoscience, Delft University of Technology, P.O. Box 
5046, 2600 GA Delft, Netherlands.
DOI 10.1126/science.aah6640<http://science.sciencemag.org/content/355/6328/939>


Contact
Dr. M. Cassidy, QuTech TU Delft, 
M.C.Cassidy@xxxxxxxxxx<mailto:M.C.Cassidy@xxxxxxxxxx>, +61479057729
Dr. ir. J. Cramer, Outreach Coordinator QuTech TU Delft, 
J.Cramer@xxxxxxxxxx<mailto:J.Cramer@xxxxxxxxxx>, +31 (0) 624928665
PNG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Wetenschappers demonstreren nieuw soort laser - Sharita Balgobind