[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Virtuele innerlijke stem voor ontwikkelen sociale vaardigheden

  • From: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • To: Ilona van den Brink <I.vandenBrink@xxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 4 Jun 2020 09:40:27 +0000

Virtuele innerlijke stem voor ontwikkelen sociale vaardigheden

Sociale vaardigheden zijn onmisbaar in het leven, maar ze komen niet altijd 
aangewaaid. Er is dan ook een groot aanbod aan cursussen en zelfhelpboeken om 
ze te ontwikkelen. Tegenwoordig kan dat ook met digitale ondersteuning, zoals 
virtual reality (VR). Zulke systemen zijn relatief goedkoop en toegankelijk, 
maar kennen wel hun beperkingen. Ding Ding van de TU Delft ontwierp daarom een 
systeem dat VR combineert met virtuele cognitie: een innerlijke stem die 
instructies, terugkoppeling en aanmoediging geeft. Dit systeem kan helpen om 
het geloof in eigen kunnen, de zogenaamde zelf-effectiviteit, te vergroten. 
Ding promoveert op 4 juni op dit onderwerp.

Digitale methodes bieden gebruikers de mogelijkheid om sociale vaardigheden te 
observeren of te oefenen, maar leggen daarbij doorgaans niet uit waarom iemand 
zich op een bepaalde manier zou moeten gedragen. "Dit 'learning by doing' kan 
je helpen een vaardigheid onder de knie te krijgen, maar er is ook het risico 
dat het niet lukt en je juist de moed verliest", vertelt Ding Ding, onderzoeker 
bij de sectie Interactive Intelligence van de TU Delft. Ding's onderzoek richt 
zich op zelfeffectiviteit: het geloof dat mensen hebben in hun eigen kunnen. 
Zelfeffectiviteit kan de motivatie en de bereidheid van mensen om sociale 
interacties aan te gaan vergroten. "Bestaande systemen kijken alleen of je iets 
kunt of niet, maar je gaat in de praktijk pas iets doen in de praktijk als je 
zeker weet dat je het kunt", zegt Associate Professor Willem-Paul Brinkman, 
Ding's  promotor.

De innerlijke stem
Ding kwam op het idee om virtuele cognitie toe te voegen aan de 
VR-leerervaring. Virtuele cognitie is een soort innerlijke stem die 
denkprocessen nabootst.  Je innerlijke stem is de stem die je in je hoofd hoort 
als je bijvoorbeeld leest. Ding onderzocht eerst de geluidsparameters voor 
zulke innerlijke stemmen, omdat mensen hun innerlijke stem anders ervaren dan 
hun spreekstem. Deze innerlijke stem werd vervolgens toegevoegd aan een serie 
VR-experimenten, een beetje zoals een voice-over in een film.

Onderhandelingen
Veel mensen denken bij onderhandelen aan het kopen van een huis of een nieuwe 
auto, maar onderhandelen maakt deel uit van ons dagelijks leven. We 
onderhandelen met partners of kinderen over klusjes in huis of de 
vakantiebestemming, en in een professionele setting over onze werklast of 
deadlines. Dat maakt het kunnen onderhandelen tot een belangrijke sociale 
vaardigheid. Onderhandelingen zijn dus ook een interessante setting om de 
effectiviteit van een sociale vaardigheidstraining met virtuele cognitie te 
testen.

Ding zette een reeks experimenten op waarbij deelnemers gesprekken tussen een 
werkgever en een werknemer konden observeren. Ze konden zien en horen wat er 
werd gezegd, maar gedachten werden ook expliciet weergegeven. De virtuele 
cognitie (de 'innerlijke stem'), werd  gebruikt om kennis en principes te 
introduceren en te reflecteren op het proces, dit alles vanuit het oogpunt van 
de werkgever. In de eerste scène dacht de werkgever na over de komende 
onderhandeling. De volgende scènes varieerden van een gesprek met een werknemer 
die altijd te laat is tot een werknemer die ontslag indient. "Op die manier 
konden de deelnemers ervaren hoe de theoretische kant van de onderhandelingen 
in de praktijk wordt toegepast", legt Ding uit.

[cid:image003.jpg@01D63A63.D4612D40]

Zelfmotivatie
Hoewel de deelnemers geen actieve rol hadden in de onderhandelingen, 
rapporteerden ze wel meer kennis over wat werkt en wat niet werkt in dergelijke 
sociale interacties in vergelijking met een controlegroep. Ze vonden ook dat ze 
betere onderhandelaars waren geworden door deel te nemen aan het experiment, 
hun zelfeffectiviteit was dus toegenomen. Als de virtuele cognitie ook 
zelfmotiverende uitspraken deed (bijvoorbeeld: 'Ik denk dat ik dit kan, ik ben 
al een behoorlijk goede onderhandelaar') was dit effect nog groter. De effecten 
waren van langere duur, want de deelnemers meldden ze ook in een follow-up twee 
weken later.

"Deelnemen aan een sociale vaardigheidstraining is best ongemakkelijk. Door 
mensen eerst een virtuele ervaring te bieden, kunnen ze genoeg zelfvertrouwen 
opbouwen om deel te nemen aan een echte training. Zo'n systeem kan dus een 
laagdrempelige aanvulling zijn op het totale trainingsaanbod", aldus Brinkman. 
Het onderzoek van Ding heeft aangetoond dat virtuele cognitie een veelbelovend 
concept is om digitale sociale vaardigheidstrainingen te verbeteren, maar het 
kan ook een bredere reikwijdte hebben. "Moeilijkheden met sociale interactie 
kunnen ook een pathologische oorzaak hebben. Het concept van de virtuele 
innerlijke stem kan in de toekomst misschien ook een rol spelen in een 
therapeutische setting".

Meer informatie
Promotie Ding Ding: Design and evaluation of simulated reflective thoughts in 
virtual reality exposure training
Promotor 1: Prof.dr. M.A. Neerincx, Promotor 2: Dr.ir. W.P. Brinkman.
Link naar proefschrift in TU Delft Repository: 
https://doi.org/10.4233/uuid:9da13b0e-3a79-4f1b-bd13-0541d0318b15

Contactinformatie:
Ilona van den Brink (persvoorlichter TU Delft): i.vandenbrink@xxxxxxxxxx, 
015-2784259

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Virtuele innerlijke stem voor ontwikkelen sociale vaardigheden - Ilona van den Brink