[PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Vermalen mosselschelpen in je 3D-printer

  • From: Roy Meijer <R.E.T.Meijer@xxxxxxxxxx>
  • To: "pwc-media@xxxxxxxxxxxxx" <pwc-media@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Oct 2020 13:23:16 +0000

Vermalen mosselschelpen in je 3D-printer

Een bloempot en een haarclip uit de 3D-printer, gemaakt van vermalen 
mosselschelpen, met suiker en alginaat als cruciale bindmiddelen: twee 
prototypes gemaakt door Mariet Sauerwein. Zij laat zien dat 3D-(her)printen met 
lokaal verkregen duurzame en natuurlijke grondstoffen een haalbare optie is in 
een circulaire economie. Dit vraagt echter wel om een heel andere kijk op het 
ontwerpproces. De ontwerpster promoveert op woensdag 14 oktober bij de TU Delft.

[https://d1rkab7tlqy5f1.cloudfront.net/_processed_/9/4/csm_hairpin_2717e87703.jpg]Hoewel
 er veel optimisme is over het gebruik van 3D-printen om de transitie naar een 
circulaire economie te stimuleren, zijn er nog maar weinig toepassingen van 
3D-printen die een circulaire economie ook daadwerkelijk ondersteunen en 
mogelijk maken. Ontwerp in een circulaire economie streeft namelijk naar behoud 
van waarde van producten en materialen in het economisch systeem. Dit kan 
worden bereikt door levensduurverlenging, of door hoogwaardig hergebruik en 
herstel van producten of materialen.

20 miljoen kilo grondstof
Een materiaal dat in Nederland bijvoorbeeld veel voorhanden is, zijn 
mosselschelpen. Jaarlijks wordt in Nederland 55 miljoen kilo mosselen geoogst. 
Daarvan blijft 20 miljoen kilo afval over. Wat als je die berg materiaal nuttig 
kunt gebruiken, en zelfs hergebruiken? Sauerwein onderzocht wat er nodig is om 
dit soort nieuwe materialen te kunnen inzetten bij 3D-printen, en deed dat door 
te experimenteren met materialen, prototypes te ontwerpen en daadwerkelijk te 
produceren.

Verbinden en opnieuw printen
Een belangrijke voorwaarde voor praktisch gebruik in een circulaire economie is 
dat de gebruikte producten en materialen zonder kwaliteitsverlies hergebruikt 
kunnen worden. In dit geval kunnen de prototypes zonder kwaliteitsverlies 
eenvoudigweg worden opgelost tot een pasta die weer te gebruiken is in de 
3D-printer. De belangrijkste vondst van Sauerwein was dan ook het bindmiddel. 
De verbindingen die met de mosselschelpen en het alginaat worden gemaakt, zijn 
volledig omkeerbaar, en dus te hergebruiken voor een ander productontwerp 
zonder kwaliteitsverlies. Daarnaast worden met alginaat geprinte objecten 
buigbaar wanneer ze nat worden, wat weer nieuwe mogelijkheden biedt voor 
bijvoorbeeld een haarklem die precies naar je hoofd gevormd is.

[vase+lamp]Levenscyclus en ontwerpen
Dit vraagt volgens de promovendus wel om een andere kijk op ontwerpen en op de 
levenscyclus van een product. Je zult bij het ontwerp al rekening moeten houden 
met de vraag hoe straks producten en materialen weer opnieuw gebruikt kunnen 
worden.
Naast de herprintbare materialen van mosselschelpen, illustreert Sauerwein dit 
met de prototypes van een lamp en vaas met omkeerbare 3D-geprinte verbindingen. 
'Ze zijn uit dezelfde panelen gemaakt, maar door de 3D-geprinte verbindingen 
hebben ze toch hun eigen ontwerp. Deze bevindingen zijn interessant voor 
ontwerpers, omdat ze de mogelijkheid geven tot meer vrijheid in vormgeving voor 
product design in een circulaire economie'.

Delft Design
Sauerweins onderzoek is toonbeeld van Delft Design, waarbij technologie wordt 
gecombineerd met een mens- en organisatiegerichte aanpak. In de aanloop naar 
Dutch Design Week<https://ddw.nl/nl/home> en de maanden erna presenteren negen 
promovendi van de faculteit Industrieel Ontwerpen hun onderzoek naar 
designoplossingen voor een duurzame en circulaire economie.

Meer informatie
14 oktober 2020, 12:30 uur, promotie Mariet Sauerwein: Additive manufacturing 
for circular product 
design<https://collegerama.tudelft.nl/Mediasite/Play/1a4194caab7745b5860bbc8773d90cf71d>.
Promotores: prof.dr. Ruud Balkenende en prof.dr.ir. Conny Bakker; co-promotor: 
dr.ir. Zjenja Doubrovski (allen faculteit Industrieel Ontwerpen).
Contact: M.Sauerwein@xxxxxxxxxx<mailto:M.Sauerwein@xxxxxxxxxx>, 
marietsau@xxxxxxxxx<mailto:marietsau@xxxxxxxxx>
Communicatieadviseur IO: Marc de Kool, 015-2783723, 
A.J.M.deKool@xxxxxxxxxx<mailto:A.J.M.deKool@xxxxxxxxxx>
Adviseur wetenschapscommunicatie TU Delft: Roy Meijer, 06-14015008, 
r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx<mailto:r.e.t.meijer@xxxxxxxxxx>

Stories of Delft Design
Lees alvast de eerste drie verhalen van de komende Delftse promoties over de 
circulaire economie:
- Technologie: Mariet Sauerwein over ontwerpen voor- en met herbruikbare 
materialen Wat kunnen mosselschelpen ons leren over de circulaire 
economie?<https://www.tudelft.nl/stories/articles/wat-kunnen-mosselschelpen-ons-leren-over-de-circulaire-economie/>
- Organisatie: Vivian Tunn over circulaire businessmodellen Hoe circulaire 
bedrijfsmodellen de consument erbij 
houden<https://www.tudelft.nl/io/delft-design-stories/hoe-circulaire-bedrijfsmodellen-de-consument-erbij-houden/>
- Mens: Flora Poppelars over duurzaam consumentengedrag om de lus te sluiten in 
circulaire economie De circulaire economie heeft uw oude telefoons nodig (en 
andere 
dingen)<https://www.tudelft.nl/io/delft-design-stories/de-circulaire-economie-heeft-uw-oude-telefoons-nodig-en-andere-dingen/>

JPEG image

JPEG image

JPEG image

JPEG image

Other related posts:

  • » [PWC-MEDIA] Persbericht TU Delft: Vermalen mosselschelpen in je 3D-printer - Roy Meijer